Skanowanie przestrzenne i produkcja lot size one w oparciu o koncepcję Connected Customization

Skanowanie przestrzenne i produkcja lot size one w oparciu o koncepcję Connected Customization

24/04/2018
Kategoria: Technologie
www.pepperl-fuchs.com

Na stoisku firmy PepperlFuchs odwiedzający targi Hannover Messe mogą zobaczyć swoje podobieństwo na obrazie cyfrowym i doświadczyć produkcji lot size one. Goście mogą zaskanować się przestrzennie i wydrukować zdjęcie na pierwszej stronie magazynu branżowego. Dzięki koncepcji „Digital Twin”, zostanie zasymulowany proces produkcji na maszynie do gięcia blachy, a wyniki będą wykorzystane do optymalizacji w zależności od różnych właściwości surowców.

W ramach pokazu „Solutions Park” firma Pepperl + Fuchs prezentuje na targach dwa nowe stanowiska, w oparciu o które zostaną zaprezentowane w czasie rzeczywistym zintegrowane procesy oparte na standardach Industry 4.0.

Koncepcja „Connected Customization” pozwala zapoznać się z produkcją lot size one: odwiedzający targi będą skanowani przestrzennie za pomocą sześciu czujników 2-D i LiDARa serii R2000. Kontur będzie dzięki temu dostępny w standardowym formacie danych do dalszego przetwarzania na całym świecie w chmurze obliczeniowej NeoNeon prowadzonej przez Neoception, spółkę zależną Pepperl + Fuchs. Na wystawie dane zostaną przekształcone na obraz i wydrukowane na okładce spersonalizowanego magazynu targowego, ale mogą być również wykorzystane jako podstawa do stworzenia obrazu trójwymiarowego w dowolnym miejscu na świecie.

Dzięki koncepcji „Digital Twin” odwiedzający stoisko mogą wykonać wybrany produkt z kawałka blachy. W ramach demonstracji dane zostaną przesłane do jednej z maszyn do gięcia blachy austriackiej firmy Salvagnini, która natychmiast rozpocznie jego produkcję.

Aby uruchomić produkcję lot size one bez testów zginania, proces musi zostać zoptymalizowany dla każdej partii materiału, ponieważ właściwości gięcia blachy mogą się znacznie różnić. W tym celu zachowanie rzeczywistej blachy jest analizowane na początku procesu i dopasowywane z wykorzystaniem modelu cyfrowego i maszyny do gięcia opracowanej przez Linz Center of Manufacturing (LCM). Na tej podstawie wyznaczane są parametry pracy i przekazywane do maszyny podczas trwającego procesu gięcia.

Maszyna jest wyposażona w indukcyjne systemy pozycjonujące i czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl + Fuchs. W celu kontroli jakości, kontur gotowego produktu jest sprawdzany za pomocą czujnika optycznego z serii SmartRunner Matcher.