Obecnie rzeczywistość wirtualna to sprawdzona technologia, która została wdrożona w różnych branżach, w tym w grach, marketingu i produkcji. A co z rozszerzoną rzeczywistością?

Rozszerzona rzeczywistość opisuje cyfrowe ulepszenie świata zewnętrznego. Dobrym przykładem może być aplikacja Pokémon Go firmy Nintendo, która nakłada obrazy postaci na rzeczywisty świat za pomocą ekranu telefonu komórkowego użytkownika. Istnieje kilka popularnych przykładów udanej rzeczywistości rozszerzonej. Jednak wiele z nich dotyczyło gier lub nowości.

W dziedzinie produkcji większość zastosowań rzeczywistości rozszerzonej jest jeszcze w powijakach, ale mają ogromny potencjał. Piękno rzeczywistości rozszerzonej polega na możliwości prezentowania znacznie więcej niż postaci cyfrowych lub obrazów. Korzystając z technologii, możesz również nakładać instrukcje, statystyki i informacje. Na przykład, patrząc na urządzenie przez urządzenie rozszerzonej rzeczywistości, można nałożyć na niego ważne dane, takie jak jego bieżąca wydajność, moc wyjściowa czy temperatura.

Z tego powodu okulary do rozszerzonej rzeczywistości są już wdrożone w niektórych zakładach produkcyjnych. Jednak jednym z najbardziej korzystnych obszarów jego zastosowania jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem ruchu.

Powiedzmy, że jakieś urządzenie produkcyjne jest zepsute. Korzystając z zestawu z mieszaną rzeczywistością, technik może jednocześnie badać fizyczne części maszyny, a także przeglądać tekst, instrukcje i obrazy, aby pomóc rozwiązać problem. Na przykład informacje potrzebne technikom podczas sprawdzania lub naprawy silnika przemysłowego mogą być wyświetlane bezpośrednio na komponencie, na którym oni pracują. Eliminuje to potrzebę przeglądania tabel i instrukcji obsługi, co przyspiesza proces. Ponadto wyświetlane informacje chronologicznie chronią operatora, dzięki czemu nawet stosunkowo niedoświadczony pracownik może wykonać niezbędną naprawę.

Jest to szczególnie korzystne w przypadku skomplikowanych urządzeń lub obiektów z niewielką liczbą doświadczonych pracowników. W takich przypadkach rzeczywistość rozszerzona może być wykorzystana do zdalnego wsparcia ekspertów od oryginalnego producenta sprzętu (OEM), bez konieczności przenoszenia specjalistów z jednej strony globu na drugą

Roboty przemysłowe stanowią dobry przykład tej elastyczności. Wyobraźmy sobie, że sześcioosiowy robot działa nieprawidłowo, ale nie ma pracowników posiadających fachową wiedzę, aby naprawić go na miejscu. Używanie zestawu okularów do zdalnej konserwacji pozwoliłoby każdemu pracownikowi z urządzeniem rozszerzonej rzeczywistości być prowadzonym przez specjalistę.

Na przykład producent robota z siedzibą w Japonii. Ekspert zapewni następnie wsparcie poprzez symulację działań, które pracownik powinien wykonać. Technikę tę można również wykorzystać do szkolenia nowych pracowników – cenne narzędzie, biorąc pod uwagę obecny brak umiejętności inżynieryjnych.

W rzeczywistości szkolenie nowych pracowników jest jednym z najcenniejszych obszarów rozszerzonej rzeczywistości w produkcji. Jednym z największych wyzwań we wdrażaniu nowego członka personelu jest upewnienie się, że pracownik jest świadomy prawidłowych protokołów i procedur. Niepewność może prowadzić do problemów związanych z bezpieczeństwem, szczególnie w branżach przetwórczych, w których występują niebezpieczne operacje. W tym przypadku zestaw z mieszaną rzeczywistością może nie być odpowiedni, ponieważ zwykle są one zaprojektowane jak zestawy rzeczywistości wirtualnej i dlatego mogą być przeszkodą i rozpraszać uwagę. Idealne byłoby mniejsze urządzenie, takie jak tablet, telefon komórkowy lub para cyfrowo ulepszonych okularów.

Załóżmy, że uruchomiono nowy rozrusznik do obsługi urządzenia przetwarzającego, takiego jak piec, z którego nigdy wcześniej nie korzystali. Korzystając z technologii rzeczywistości rozszerzonej, urządzenie może automatycznie dostarczać dane maszyny, aby pomóc im poprawnie i bezpiecznie wykonać zadanie. Na przykład wyświetlanie alertów, jeśli urządzenie znajduje się poza określonym zakresem temperatur.

Jaguar Land Rover już pokazał potencjał rozszerzonej rzeczywistości do celów szkoleniowych, we wspólnym projekcie z Bosch i jego oprogramowaniem REFLEKT ONE. W ramach projektu opracowano aplikację, która cyfrowo zwizualizowała jak „rentgen” komponenty za deską rozdzielczą niektórych swoich pojazdów. Korzystając z tej technologii, aplikacja pozwoliła technikom zobaczyć wszystko, co działa za panelami pojazdu. To wyeliminowało potrzebę usunięcia i ponownego zainstalowania deski rozdzielczej, co upraszcza szkolenie i zmniejsza koszty.

Minęły dwa wieki, odkąd przewidywano potencjał rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. Jednak dopiero niedawno technologia ta zaczyna działać w produkcji. Choć zastosowania w przemyśle mogą nie być tak nowatorskie, jak łapanie Pokémonów, technologia ma jednak znaczący wpływ na szkolenia i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych.