Nowe trendy w finansowaniu ochrony środowiska

Nowe trendy w finansowaniu ochrony środowiska

10/12/2010
Autor:
|
Kategoria: Technologie

Im później zaczniemy inwestować w niskowęglową gospodarkę, tym drożej będzie nas to przejście kosztować. Dlatego – zamiast wymieniać wciąż działającą wysokoemisyjną infrastrukturę energetyczną – opłaca się już dziś inwestować w czyste źródła energii. Skąd wziąć na to pieniądze – odpowiedzi na to pytanie udzielił na konferencji inaugurującej poznańskie Targi POLEKO podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk.

Niedawno w Poznaniu odbyły się Targi POLEKO – największe tego typu wydarzenie w Polsce, któremu od lat patronuje Minister Środowiska. W konferencji poprzedzającej oficjalne otwarcie Targów oprócz Bernarda Błaszczyka wzięli udział: Jan Rączka, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przemysław Gonera, przewodniczący Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i prezes WFOŚ Poznań oraz Krzysztof Telega, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska SA – reprezentujący instytucje oferujące szereg programów dofinansowywania innowacyjnych projektów w zakresie ochrony środowiska.

Znaczącą część swojego wystąpienia Bernard Błaszczyk poświęcił Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007–2013, który jest największym w historii Unii Europejskiej ogólnokrajowym programem operacyjnym pod względem zakresu działań i środków przeznaczonych na jego realizację. W ramach sektora środowiska przyznane kwoty przyczynią się w dużej mierze do realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego, w tym przede wszystkim do realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W POIiŚ przewidziano również środki na projekty związane z ochroną środowiska, w tym na działania edukacyjne i dla organizacji pozarządowych, jak również środki dla przedsiębiorców na wprowadzenie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii.

– Poznań – jak co roku, na kilka dni – staje się prawdziwym ekologicznym centrum Polski. Niezmiernie cieszę się, że tak strategiczna kwestia jak finansowanie jest tegorocznym tematem Targów. Polska ma unikalny system finansowania ochrony środowiska, oparty na takich filarach jak Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska – mówi minister.

Do dziś Ministerstwo Środowiska wydało 465 potwierdzeń o dofinansowaniu w ramach priorytetów: I – Gospodarka wodno-ściekowa, II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; zaś Komisja Europejska – 10 decyzji dla dużych projektów (I i II priorytet). Wartość całkowita projektów, które otrzymały potwierdzenia o dofinansowaniu w ramach priorytetów I, II, III i V wynosi prawie 9 mld zł.

W ślad za oczekiwaniami społeczeństwa podążają instytucje finansowe, tworząc oferty wspierające środowisko naturalne. Dynamika zmian w tym obszarze jest ogromna. Wystarczy przywołać kilka liczb dotyczących finansowania odnawialnych źródeł energii przez Bank Ochrony Środowiska. Od początku istnienia banku przyznano 3 510 kredytów na OZE o łącznej wartości prawie 9 mld zł. Jednak o prawdziwym boomie na ekologię możemy mówić dopiero w ostatnich latach. – To bardzo pozytywny sygnał, który pokazuje wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa – mówi Krzysztof Telega, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska. – Dynamika wzrostu liczby wniosków i przyznawanych kredytów związanych z inwestycjami proekologicznymi, pozytywnie zaskakuje. Zwłaszcza w przypadku klientów indywidualnych, którzy dostrzegli potrzebę domowych rozwiązań dla ochrony środowiska – dodaje Telega.

Jan Rączka, prezes zarządu NFOŚiGW prognozuje: – Energetyka na świecie dozna przełomu technologicznego, podobnego do rewolucji w telekomunikacji wywołanej gwałtownym rozwojem Internetu i telefonii komórkowej. Dlatego NFOŚ przygotowuje program priorytetowy „Inteligentne sieci energetyczne”. Ma on na celu podjęcie prac rozwojowych, przygotowywanie technicznych studiów wykonalności, zadań inwestycyjnych, a także działań informacyjno–promocyjnych, realizowanych w przestrzeniach pilotażowych, na rzecz wzrostu efektywności energetycznej.
Wdrożenie programu zaplanowano na lata 2011–2018, a budżet przeznaczony na jego dofinansowanie wyniesie ok. 550 mln zł. Został on podzielony na dwie części, z czego ok. 65% przeznaczymy na wdrażanie inteligentnych sieci energetycznych, a 35% bezpośrednio na inwestycje, inteligentne oświetlenie oraz urządzenia magazynujące magazynujących energię.

Ministerstwo Środowiska