Location Intelligence w służbie inteligentnych miast

Location Intelligence w służbie inteligentnych miast

30/08/2019
Kategoria: Technologie

69. miejsce dla Warszawy i 95. dla Wrocławia. Takie pozycje zajmują polskie miasta wg. indeksu Cities in Motion Index 2019 (CIMI), analizującego 174 miasta na świecie pod kątem realizacji idei inteligentnego miasta. CIMI określa 9 wymiarów, na które składa się końcowy wynik, a aż 6 z nich w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu technologii location intelligence.

 
Badacze ze Szkoły Biznesu IESE przy Uniwersytecie w Nawarze prześwietlili miasta w oparciu o metodologię, na którą składała się analiza szeregu opisów wdrożeń (success stories) i pogłębionych wywiadów z włodarzami, przedsiębiorcami, pracownikami naukowymi i ekspertami zaangażowanymi w rozwój metropolii. Przyjęty model opiera się na zestawie kroków, które obejmują nie tylko diagnozę sytuacji, ale także opracowanie strategii i przede wszystkim jej wdrożenie.

W tym celu naukowcy określili 9 wymiarów, które są kluczowe dla realizacji wizji smart city. Są to kolejno: kapitał ludzki, więzi społeczne, gospodarka, zarządzanie, środowisko, mobilność i transport, planowanie przestrzenne, oddziaływanie międzynarodowe i technologia.

Wymiary Smart City wspomagane inteligentnym zarządzaniem
W realizacji aż sześciu z powyższych wymiarów, zarządzający najbardziej inteligentnymi miastami wykorzystują rozwiązania z obszaru location intelligence, które pomagają w długoterminowym planowaniu inwestycji przynoszących korzyści wszystkim mieszkańcom i lokalnemu biznesowi.

Środowisko
W San Francisco (21 miejsce na liście CIMI) urbaniści przy wykorzystaniu rozwiązań location intelligence mogą wizualizować planowane budynki i przewidywać wpływ inwestycji na środowisko. Konserwatorzy zieleni mogą określić najlepsze miejsca pod tereny zielone lub zaplanować prace konserwatorskie, a także przeanalizować jakość powietrza i zidentyfikować przyczyny jego zanieczyszczenia w różnych częściach miasta.

Zarządzanie
Los Angeles (16. na liście CIMI) wykorzystuje systemy informacji geograficznej (GIS) do współdzielenia informacji na temat inwestycji i danych dotyczących miasta z mieszkańcami i przedsiębiorcami. W Warszawie (69. na liście) przykładem wykorzystania rozwiązań z obszaru location intelligence może być Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwala na zaznaczanie miejsc, w których dochodzi do przestępstw i wykroczeń, czy mapa „NA RATUNEK-MAZOWSZE” pomagająca zlokalizować punkty medyczne w nagłych przypadkach.

– Demokratyzacja danych i tworzenie aplikacji mapowych działają na korzyść mieszkańców w dwojaki sposób. Z jednej strony pozwalają w jasny sposób pokazać planowane inwestycje czy miejsca niebezpieczne, a z drugiej są idealnym narzędziem do współdzielenia danych pomiędzy różnymi instytucjami i urzędami, co ułatwia planowanie i realizację praktycznie każdego rodzaju projektów, od nowych nasadzeń drzew, po budowę nowej stacji metra – powiedział Krzysztof Kozłowski, dyrektor działu administracji samorządowej w Esri Polska.

Kapitał Ludzki
Kapitałem ludzkim badacze określają wykorzystanie analiz demograficznych do planowania działań, które przyciągną określony typ talentów, w tym specjalistów. Na tym polu bardzo dobrze wypada Warszawa, która wg. raportu „Kapitał ludzki w Warszawie” jest dobrym miejscem do rozwoju kariery i życia. 93% studentów i 89% cudzoziemców ocenia stolicę jako miejsce, w którym można rozwijać się zawodowo, a 84% twierdzi, że dobrze się tu żyje. Cudzoziemcy jako plusy wymieniają także wysoki poziom bezpieczeństwa, dobry transport publiczny i dużą ilość zieleni.

Mobilność i transport
Zarządzanie systemem transportu zbiorowego i planowanie działań konserwatorskich i naprawczych w kontekście infrastruktury transportowej jest prostsze dzięki wykorzystaniu analiz lokalizacyjnych. Przykładowo, kierownictwo Metropolitan Transit Authority w Nowym Jorku (nr 2 w rankingu CIMI) wykorzystuje GIS do zarządzania aktywami o wartości 1 biliona dolarów i planowania długoterminowych usprawnień w najbardziej ruchliwym metrze w USA. Tymczasem Paryż (nr 4) wykorzystuje aplikacje w oparciu o rozwiązania IoT do optymalizacji przepływu samochodów w mieście.

Ciekawym przykładem wykorzystania rozwiązań location intelligence może pochwalić się Londyn (nr 1 na liście CIMI), który uruchomił linię autonomicznych pojazdów na lotnisku Heathrow i łączy technologię GIS i BIM (modelowanie informacji o budynku) w celu realizacji budowy linii kolejowej Crossrail o długości 118 km. Wykorzystanie rozwiązań z obszaru GIS i BIM pozwoliło na dokładną identyfikację infrastruktury podziemnej w celu budowy tuneli potrzebnych do połączenia miasta z lotniskiem.

Planowanie przestrzenne
Samorządowcy, przedsiębiorcy oraz inżynierowie przy wykorzystaniu zaawansowanych modeli 3D mogą zobaczyć jak będzie wyglądała planowana inwestycja i jaki będzie miała wpływ na otaczającą infrastrukturę. Dokładne modele 3D pozwolą sprawdzić, jaki cień rzuci wieżowiec na pobliski park, jaki widok z okna będą mieli sąsiedzi i czy inwestycja nie zablokuje przepływu świeżego powietrza w ramach utrzymania tak bardzo potrzebnych korytarzy powietrza. Z takich rozwiązań korzysta m.in. Boston, który buduje wirtualny plan miasta – tego typu technologia nosi nazwę Cyfrowy Bliźniak (Digital Twin).

Technologia
Technologia to podstawowy element wielu inicjatyw podejmowanych w ramach budowy smart cities. Wg. Szkoły Biznesu IESE, smart city może być mierzone w kontekście dostępu mieszkańców do kluczowych technologii komunikacyjnych, takich jak komputery, urządzenia mobilne czy Internet. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy wiele państw przygotowuje się do budowy infrastruktury 5G, które mają być nowym układem krwionośnym dla miast przyszłości.

– Rozwój wizji inteligentnego miasta to bardzo istotny czynnik budowy metropolii przyszłości nie tylko w kontekście zadowolenia i komfortu mieszkańców, ale także stymulowania biznesu. Firmy i przedsiębiorstwa w dużym stopniu korzystają z inicjatyw z obszaru smart cities, które są czynnikiem wpływającym na ich rozwój np. poprzez przyciąganie nowych talentów. Widać wyraźne połączenie między cyfrową transformacją organizacji, zadowoleniem mieszkańców i wzrostem gospodarczym. Kluczowym elementem transformacji miast w w kierunku smart cities jest technologia, która z roku na rok pozwala na rozwiązywanie coraz to nowych problemów, przed jakimi stoją współczesne metropolie. Technologią, która w dużym stopniu łączy wiele z nowoczesnych rozwiązań jest właśnie location intelligence – podsumował Krzysztof Kozłowski.

Mapa pokazująca wszystkie miasta wzięte pod uwagę w indeksie CIMI dostępna jest pod adresem: citiesinmotion.iese.edu