Co najmniej 4,3 mld PLN na dofinansowanie innowacji w 2020 roku

Co najmniej 4,3 mld PLN na dofinansowanie innowacji w 2020 roku

03/12/2019
Artykuł promocyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) jest podstawowym narzędziem wsparcia przedsiębiorców i jednostek naukowych w realizacji projektów innowacyjnych, w tym w szczególności badawczo-rozwojowych (B+R), stanowiącym krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych.

Budżet PO IR na lata 2014-2020 wynosi ok. 8,6 mld EUR i możemy go podzielić na 4 flagowe obszary wsparcia:

  • Obszar 1 – wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (tzw. B+R)
  • Obszar 2 – wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R
  • Obszar 3 – wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach we wdrożenia nowych produktów/usług/technologii będących wynikiem prac B+R
  • Obszar 4 – wsparcie potencjału naukowo-badawczego poprzez współpracę sektora nauki z przedsiębiorcami

W 2020r. tj. ostatnim roku obecnej perspektywy finansowej w ramach POIR przeprowadzonych zostanie 26 konkursów, w których na wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek naukowych przeznaczono łącznie co najmniej 4,3 mld PLN, nie wliczając kilku konkursów, dla których alokacja jeszcze nie został ustalona. Poniżej przedstawiamy podsumowanie harmonogramu najważniejszych instrumentów wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw oraz inwestycji w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczej oraz związanej z wdrożeniem innowacji.

Obszar 1 – wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (tzw. B+R)
Obszar ten obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych nastawionych na opracowanie nowych lub ulepszonych produktów/usług czy technologii, które będą innowacyjne co najmniej w skali rynku polskiego.

To właśnie na ten obszar zaplanowano najwięcej konkursów i przeznaczono najwięcej środków w 2020 tj.:

Poddziałanie 1.1.1. Szybka ścieżka Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska. Konkurs rozpoczyna się 14 listopada 2019 r., a wnioski można składać do 14 stycznia 2020 r. Wnioskodawcą mogą być duże przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa MŚP, a także konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 200 mln zł.

Poddziałanie 1.1.1. Szybka ścieżka Urządzenia grzewcze. Konkurs rozpoczyna się 9 grudnia 2019 r., a wnioski można składać do 31 marca 2020 r. Wnioskodawcą mogą być duże przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa MŚP, a także konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 200 mln zł.

Poddziałanie 1.1.1. Szybka ścieżka, konkurs ogólny dla dużych przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpoczyna się 7 lutego 2020 r. i potrwa do 3 kwietnia 2020 r. Wnioskodawcą mogą być duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych realizujące projekt w regionach słabiej rozwiniętych tj. poza województwem mazowieckim.

Poddziałanie 1.1.1. Szybka ścieżka, konkurs ogólny dla MŚP. Nabór wniosków rozpoczyna się 4 kwietnia 2020 r. i potrwa do 1 czerwca 2020 r. Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz konsorcja przedsiębiorstw MŚP lub z udziałem jednostek naukowych, realizujące projekt w regionach słabiej rozwiniętych tj. poza województwem mazowieckim. W obu konkursach ogólnych łączna alokacja wynosi 1 200 mln zł.

Poddziałanie 1.1.1. Szybka ścieżka, konkurs ogólny dla dużych przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpoczyna się 7 lutego 2020 r. i potrwa do 3 kwietnia 2020 r. Wnioskodawcą mogą być duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, w tym MŚP i jednostek naukowych realizujące projekt w regionach słabiej rozwiniętych tj. poza województwem mazowieckim.

Poddziałanie 1.1.1. Szybka ścieżka, konkurs ogólny dla MŚP. Nabór wniosków rozpoczyna się 4 kwietnia 2020 r. i potrwa do 1 czerwca 2020 r. Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz konsorcja przedsiębiorstw MŚP lub z udziałem jednostek naukowych, realizujące projekt w regionach słabiej rozwiniętych tj. poza województwem mazowieckim. W obu konkursach ogólnych alokacja nie została jeszcze określona.

Poddziałanie 1.1.1. Szybka ścieżka, konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence. Nabór wniosków rozpoczyna się 14 lutego 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 50 mln zł.

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R GameINN. Nabór wniosków rozpoczyna się 16 grudnia 2019 r. i potrwa do 16 marca 2020 r. Wnioskodawcą mogą być duże przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa MŚP, a także konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych tj. poza województwem mazowieckim.Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 100 mln zł.

Dowiedz się więcej o projektach B+R i śledź aktualne nabory wniosków na www.pmgconsulting.eu/szybka-sciezka/

Obszar 2 – wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R
Obszar obejmuje projekty polegające m.in. na inwestycjach w infrastrukturę badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach. Tworzona bądź rozwijana infrastruktura tj. budynek, urządzenia i WNiP mają służyć prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w celu tworzenia innowacyjnych produktów, usług lub technologii. W tym obszarze odbędzie się m.in konkurs:

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpocznie się 14 kwietnia 2020 r. i potrwa do 11 maja 2020 r. Wnioskodawcą mogą być duże przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa MŚP. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 350 mln zł.

Obszar 3 – wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach poprzez wprowadzanie na rynek nowych produktów/usług/technologii będących wynikiem prac B+R
Obszar obejmuje projekty polegające na inwestycjach w infrastrukturę produkcyjną/usługową (budynki, urządzenia, WNiP) niezbędną do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych własnych lub nabytych dotyczących nowych lub znacząco ulepszonych produktów, technologii lub usług.

W tym obszarze odbędzie się 5 konkursów:

Działanie 3.2.1 Badania na rynek, konkurs ogólny. Nabór wniosków rozpocznie się od 25 marca 2020 r. i potrwa do 23 kwietnia 2020 r. Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa MŚP. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 550 mln zł.

Działanie 3.2.1 Badania na rynek, konkurs dedykowany miastom średnim. Nabór wniosków rozpocznie się od 25 marca 2020 r. i potrwa do 23 kwietnia 2020 r. Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa MŚP. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 150 mln zł

Działanie 3.2.1 Badania na rynek, konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór wniosków rozpocznie się od 25 marca 2020 r. i potrwa do 23 kwietnia 2020 r. Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa MŚP. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 50 mln zł

Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, konkurs 1. Nabór wniosków rozpocznie się od 15 października 2019 r. i potrwa do 23 kwietnia 2020 r. Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa MŚP. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 350 mln zł.

Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, konkurs 2. Nabór wniosków rozpocznie się od 24 września 2020 r. i potrwa do 30 grudnia 2020 r. Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa MŚP. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 350 mln zł.

Obszar 4 – wsparcie potencjału naukowo-badawczego poprzez współpracę sektora nauki z przedsiębiorcami
Obszar obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych przez konsorcja naukowo-biznesowe tj. złożone minimum z jednej jednostki naukowej oraz minimum z jednego przedsiębiorstwa. Liderem konsorcjum może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo.

W tym obszarze odbędą się m.in konkursy:

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, konkurs 1. Nabór wniosków rozpocznie się od 3 lutego 2020 r. i potrwa do 3 kwietnia 2020 r. Wnioskodawcą mogą konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs to 150 mln zł.

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, konkurs 2. Nabór wniosków rozpocznie się od 1 lipca 2020 r. i potrwa do 31 lipca 2020 r. Wnioskodawcą mogą być konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Wysokość środków przeznaczonych na konkurs jest jeszcze nieznana.

Harmonogram naborów w ramach PO IR na rok 2020.

Działalność PMG R&D Consulting koncentruje się na kompleksowym wsparciu sektora innowacji. Od 7 lat dostarczamy usługi z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich, doradztwa podatkowego oraz prawnego dotyczącego działalności innowacyjnej. Jesteśmy czołową firmą doradczą docenioną w rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze 2019” magazynu Fundusze Europejskie.

Chcesz wiedzieć więcej o dotacjach na innowacje? Skontaktuj się z nami i skonsultuj swój projekt: www.pmgconsulting.eu