W Grupie Stal kupisz na lepszych warunkach

W Grupie Stal kupisz na lepszych warunkach

13/09/2013
|

Z prezesem Grupy Polska Stal, Markiem Żołubowskim, rozmawia Mariusz Krysiak.

Ilu mamy w Polsce dystrybutorów wyrobów hutniczych?
W Polsce funkcjonuje wielu dystrybutorów wyrobów hutniczych, choć – gdy się przyjmie za dystrybutorów tylko takie podmioty, które od wielu lat dokonują regularnych zakupów przede wszystkim bezpośrednio u producentów wyrobów hutniczych lub posiadają zakłady przetwórstwa wyrobów stalowych – jest to grupa kilkudziesięciu firm. Znaczna część spośród tych dystrybutorów, w tym także nasza firma, zrzeszonych jest w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS). PUDS zrzesza aktualnie 40 znaczących firm dystrybucyjnych w branży hutniczej, poza PUDS-em też istnieje pewna liczba dystrybutorów i przetwórców wyrobów hutniczych. Jest też, oczywiście, spora grupa mniejszych firm handlowych, dla których dostawcami są dystrybutorzy kupujący w hutach, a odbiorcami klienci końcowi lub kolejne firmy handlowe.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze rzetelnego dostawcy wyrobów hutniczych, by być pewnym, że dostaniemy dobrej jakości materiał, a dostawa przyjdzie na czas?
Za pozytywną oceną dostawcy przemawia (lub nie) historia współpracy z tym dostawcą. Dostawca powinien być partnerem dla dystrybutora, zarówno w dobrych czasach, kiedy rynek wzrasta i trzeba zapewnić podaż odpowiedniej ilości materiału, jak i w czasach trudnych, kiedy rynek słabnie i dystrybutor z reguły ponosi wysokie koszty przeceny towaru zalegającego magazyny. Poza wszelką dyskusją jest oczywiście dostawa materiału w uzgodnionej przez strony jakości i w uzgodnionych terminach. Opóźnienia w dostawach to najczęstsza przyczyna konfliktów i roszczeń dystrybutorów w stosunku do dostawców.

Skąd się bierze cena sprzedawanych przez GPS wyrobów?
Cena wyrobów to oczywiście efekt naszych negocjacji z producentem i wypadkowa wolumenu zamówień, warunków płatności, historii współpracy, relacji cen do oferty konkurencji, aktualnej sytuacji na rynku, aktualnej sytuacji produkcyjnej. Nasi odbiorcy-akcjonariusze, mimo że nie są związani żadną decyzją administracyjną, nakazującą dokonywanie zakupów w GPS-ie, kupują u nas ponad 70% swojego zapotrzebowania na wyroby hutnicze. Jest to potwierdzenie atrakcyjnych warunków, na jakich mogą nabyć u nas towar już od wielu lat.

W jaki sposób mogę dokonać zakupu? Jak wygląda cała ta procedura?
Rolą GPS-u jest pozyskiwanie najlepszych dostępnych ofert na rynku, doradzanie swoimi odbiorcom-akcjonariuszom w zakresie wyboru odpowiedniej oferty oraz wskazywanie trendów rynkowych. Pozwala to naszym odbiorcom na optymalne dokonywanie zakupów, czyli z uwzględnieniem aktualnej i spodziewanej sytuacji na rynku, a także przyszłego zapotrzebowania ich klientów. Od kilku lat GPS zapewnia swoim odbiorcom pełną obsługę dostaw w zakresie logistycznym, w tym odpraw celnych, oraz w zakresie finansowym, także walutowym. Grupa Polska Stal jest jedyną tego typu firmą w Polsce, która sama dokonuje zakupów w pełni odpowiedzialnie, w swoim imieniu, która potrafi dostarczyć odbiorcom każdy asortyment hutniczy, potrafi obsłużyć dostawę pod względem logistycznym, finansowym, a do tego rzetelnie informuje swoich odbiorców o przyszłych trendach na rynku stali.

Niezależnie od podstawowego zadania, jakim jest konsolidowanie zakupów, Grupa Polska Stal od 8 lat wykorzystuje potencjał swoich akcjonariuszy w tworzeniu wspólnych, jednolitych ofert w wielu dziedzinach, które dotychczas każdy z akcjonariuszy organizował samodzielnie. Efektem synergii jest więc nie tylko cena zakupu stali w hutach.

Skoro największe korzyści zyskują akcjonariusze, jak zostać jednym z nich?
Grupa Polska Stal jest otwarta na nowych akcjonariuszy. Przyjęcie nowego akcjonariusza do GPS-u odbywa się, oczywiście, zawsze po akceptacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Firma chcąca przystąpić do GPS-u przedstawia swój potencjał zakupowy, który oceniamy pod kątem wykorzystania go do poprawy warunków zakupu materiału u dostawców. Sprawą pierwszorzędną jest również kondycja finansowa firmy – wyróżnikiem GPS-u jest bardzo dobry standing finansowy poszczególnych członków i ten parametr pozostanie podstawowym warunkiem przyjęcia nowego akcjonariusza. Rozpatrujemy także potencjalne relacje wzajemnej konkurencji na rynku pomiędzy członkami Grupy Polska Stal. Ocena jest więc przeprowadzana wnikliwie i wszechstronnie – obie strony muszą być przekonane co do wzajemnych korzyści wynikających z przystąpienia do GPS-u.

Co daje współpraca z tak wieloma producentami asortymentu hutniczego?
Taka współpraca daje nam możliwość odpowiedniego wyboru oferty i zwiększa bezpieczeństwo pozyskania dostaw towaru także w sytuacji awarii u któregoś z producentów. Grupa Polska Stal, mając duży potencjał nabywczy, jest w stanie współpracować z kilkoma dostawcami tego samego asortymentu jednocześnie, zapewniając każdemu z nich interesujący wolumen zamówień. Naturalnie, znaczna liczba dostawców wynika także z bardzo szerokiego asortymentu wyrobów hutniczych, którymi handlujemy.

A gdybym był producentem i chciał sprzedawać przez waszą sieć, to na jakie warunki mogę liczyć?
Podejmując współpracę z nowym dostawcą, najpierw przez pewien czas dokonujemy zakupów próbnych, sprawdzając jakość materiału, powtarzalność parametrów wyrobu, terminowość dostaw, obsługę reklamacji. Ma to szczególnie istotne znaczenie w wypadku stalowych centrów serwisowych, które – posiadając ze swoimi klientami długoterminowe kontrakty na dostawy materiału – muszą zapewnić odpowiednią jakość materiału i odpowiednią obsługę. Dopiero po pozytywnej ocenie tych parametrów podejmujemy współpracę w szerszym zakresie. Dostawcy, z chwilą podjęcia współpracy z nami, mogą liczyć na stabilne, regularne zakupy oraz gwarancję terminowej zapłaty za dostawy. W naszym wypadku walory te można łatwo potwierdzić ze względu na prawie 15-letnie funkcjonowanie GPS-u w branży. W dzisiejszych czasach są to korzyści, którymi nie pogardzi żaden producent.

Podstawowym celem GPS-u jest pozyskanie atrakcyjnych ofert na dostawy wyrobów hutniczych na podstawie zamówień i potencjału jej odbiorców-akcjonariuszy. Mamy zamiar poszerzać zakres wspólnych działań, co powinno znaleźć potwierdzenie w wynikach finansowych spółki oraz jej akcjonariuszy.

Za chwilę spółka będzie obchodzić 15-lecie istnienia, jednak obecna Grupa Polska Stal zupełnie nie przypomina firmy z pierwszych lat istnienia. Rynek nieustannie się zmienia i, aby podążać wraz z nim, a czasem także go kreować, cały czas musimy trzymać rękę na pulsie.

Grupa Polska Stal – garść statystyk
Grupa Polska Stal SA od prawie 15 lat istnienia wzmacnia swoją pozycję na rynku, od 2 lat przychody spółki przekraczają 1 mld zł rocznie. Tonaż to ponad 400 tys. ton wyrobów hutniczych sprzedawanych w ciągu roku. Sieć składów wyrobów hutniczych, należących do akcjonariuszy Grupy Polska Stal, to ponad 50 lokalizacji pokrywających swoim zasięgiem cały kraj. Łącznie w GPS-ie znajduje się ponad 20 linii przetwórczych do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach, do cięcia, obróbki, śrutowania oraz malowania kształtowników i profili, linii do prefabrykacji zbrojeń, produkcji materiałów budowlanych. Akcjonariusze mają dalsze plany rozwojowe i za kilka miesięcy będziemy mogli poinformować o kolejnych inwestycjach w Grupie.
W ciągu kilkunastu lat działalności Grupa Polska Stal zyskała opinię stabilnego odbiorcy i przede wszystkim wzorowego płatnika.