Odkuwki swobodnie kute na potrzeby przemysłu stoczniowego, wydobywczego, naftowego i energetyki

Odkuwki swobodnie kute na potrzeby przemysłu stoczniowego, wydobywczego, naftowego i energetyki

16/05/2013
Autor:
|
www.zarmenfpa.pl

Wchodząca w skład Grupy Zarmen Kuźnia Zarmen FPA sp. z o.o. inwestuje w park maszynowy, dzięki czemu wytwarzać będzie m.in. elementy dla elektrowni wiatrowych. Zakład, choć powstał w 2007 r. na Opolszczyźnie, posiada wieloletnią tradycję hutniczą z… Warszawy.

Zarmen FPA to zakład wyrobów swobodnie kutych, takich jak: pręty, krążki, pierścienie, wały, tuleje, walce i inne odkuwki swobodnie kute.

Produkowane są one zgodnie z życzeniem klienta. Mogą mieć ciężar od 200 kg do 25 t. Choć kuźnia powstała stosunkowo niedawno – bo w 2007 r. – to kontynuuje ona kilkudziesięcioletnią tradycję wydziału kuźni Huty Warszawa (obecnie ArcelorMittal Warszawa). Zarówno park maszynowy, jak i kluczowi pracownicy przyjechali na Opolszczyznę ze stolicy, by w nowym miejscu współtworzyć kuźnię w ramach firmy Zarmen.

„Dzięki modernizacji istniejących urządzeń, a także montażowi nowych nasza kuźnia przejęła w pełnym zakresie program produkcji wyrobów kutych, produkowanych wcześniej przez Hutę Warszawa, w końcowym okresie nazywaną Hutą Lucchini Warszawa. Zarmen FPA stał się dzięki temu jednym z czołowych producentów w branży” – mówi Sławomir Misiowiec, Prezes Zarządu Zarmen FPA sp. z o.o.

Rozwój w ramach grupy
Zarmen FPA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Zarmen, która jest obecnie prężnie działającą firmą usługową o zasięgu ogólnopolskim. Zajmuje się przede wszystkim utrzymaniem ruchu zakładów przemysłowych oraz kompleksową realizacją inwestycji. W skład grupy Zarmen wchodzą w tej chwili zakłady zajmujące się utrzymaniem ruchu w przemyśle ciężkim, ale także zakłady produkcyjne, takie jak np. Zarmen FPA.

Grupę Kapitałową Zarmen tworzą następujące podmioty, w których Zarmen sp. z o.o. posiada 100% udziałów: Zarmen sp. z o.o. (jednostka dominująca), Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o., HPH-Hutmaszprojekt sp. z o.o., Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o., Zarmen FPA sp. z o.o., Rybnickie Zakłady Naprawcze sp. z o.o., RUE sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu OPOLREM sp. z o.o.

Pierwszym oddziałem firmy Zarmen, który do dzisiaj działa w ramach grupy, jest ZRM-Zdzieszowice, specjalizujący się w remontach w przemyśle koksowniczym. Ma swoją siedzibę na terenie koksowni ArcelorMittal w Zdzieszowicach. Ten fakt miał duże znaczenie dla umiejscowienia kuźni Zarmen FPA na Opolszczyźnie. Nie bez znaczenia było również stworzenie przez władze miasta korzystnego klimatu dla inwestycji o tym charakterze.

Fot. Zarmen FPA

Fot. Zarmen FPA

Czy wiesz, że…
Zarmen FPA to zakład wyrobów swobodnie kutych, takich jak: pręty, krążki, pierścienie, wały, tuleje, walce i inne odkuwki produkowane zgodnie z życzeniem klienta. Ich ciężar wynosi od 200 kg do 25 t. Miesięczna produkcja to mniej więcej 1000 t produkcji gorącej. Zakład wykonuje wyroby na konkretne zamówienia.

 
Ze stolicy do Zdzieszowic
Spółka Zarmen FPA w stu procentach bazuje na parku maszynowym wydziału kuźni Huty Warszawa. Decyzja o zamknięciu jej produkcji nastąpiła w 2005 r., a w Zdzieszowicach uruchomiono ją w czerwcu roku 2007. Decyzję o likwidacji podjął włoski koncern Lucchini, a Zbigniew Koncewicz, prezes firmy Zarmen, złożył ofertę zakupu wszystkich urządzeń likwidowanego wydziału kuźni. Zdemontował je następnie i przewiózł do Zdzieszowic. Tutaj miał zaplecze w ramach jednego z największych oddziałów firmy. W Zdzieszowicach zaczął więc od podstaw budowę nowego zakładu.

FPA Zarmen jest kontynuatorem Huty Warszawa w co najmniej w dwóch aspektach. Z jednej strony zakład bazuje na parku maszynowym pochodzącym z warszawskiego zakładu. W związku z tym możliwości techniczne kuźni w Zdzieszowicach są praktycznie identyczne jak te oferowane wcześniej przez Hutę Warszawa. Z drugiej strony po likwidacji zakładu w stolicy do budowanego Zarmen FPA w Zdzieszowicach przyjechało z Warszawy około 30 osób na kluczowe stanowiska, począwszy od członków zarządu, poprzez kadrę inżynierską, specjalistów, a także pracowników produkcyjnych, takich jak: kowal pierwszy, sterowca prasy, operator manipulatora. Do dziś są to najważniejsi pracownicy.

Jako kontynuator Huty Warszawa kuźnia w Zdzieszowicach weszła na rynek z pozycji firmy o uznanej renomie i wieloletnim doświadczeniu. Ten aspekt przeniesienia zakładu mógł być dla pozyskania klientów kuźni i jej sukcesu rynkowego decydujący. „Gdy zaczynaliśmy, wychodząc z ofertą na zewnątrz, podkreślaliśmy że na Opolszczyźnie inna kuźnia jak dotąd się nie pojawiła. Pokazywaliśmy, że nie jesteśmy zakładem znikąd, zbudowanym z dnia na dzień, ale kontynuujemy działalność Huty Warszawa – opowiada Sławomir Misiowiec i dodaje: – Eksponowaliśmy ten fakt, próbując odbudować rynek. Dzięki temu w pierwszym roku funkcjonowania mogliśmy naszą działalność oprzeć na jednym dużym kontrakcie. Sprzedaliśmy wówczas mniej więcej 80% produkcji firmie, która za czasów Huty Warszawa sprzedawała większość naszej produkcji na rynki zagraniczne”.

Manipulator do remontu
Do dnia dzisiejszego więcej produkcji Zarmen FPA trafia na rynki zagraniczne aniżeli na rynek krajowy. Choć te dysproporcje stale się zmniejszają, to w tej chwili eksportuje się ok. 60% produkcji zakładu. Największe znaczenie dla zdzieszowickiej kuźni mają pod tym względem rynki Europy Zachodniej, w tym przede wszystkim niemiecki, ale także: belgijski, holenderski i angielski. Wyroby firmy docierają także do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wśród nowych kierunków eksportu znajdują się obecnie m.in. Czechy, Rumunia i Macedonia oraz Singapur.

Głównym odbiorcą wyrobów kuźni w Zdzieszowicach jest przemysł maszynowy. Oprócz tego Zarmen FPA produkuje m.in. na potrzeby przemysłu stoczniowego, przemysłu wydobywczego i naftowego, a także na potrzeby energetyki

„Zakres zastosowania naszej produkcji może być bardzo szeroki. Należy podkreślić, że nasz wyrób rzadko posiada cechy wyrobu bezpośrednio aplikowanego na jakieś urządzenie. To jest często półwyrób, który musi być poddany finalnej obróbce mechanicznej, dostosowującej go do aplikacji na docelowym urządzeniu” – stwierdza Sławomir Misiowiec.

Specyfika produkcji zakładu wyrobów kutych ma to do siebie, że jego wyrobów nie zalicza się do produkcji seryjnych, lecz jednostkowej. Zarmen FPA musi brać pod uwagę fakt, iż cykl technologiczny wykonania poszczególnych wyrobów bywa bardzo różny i zależny jest od wymagań klienta. Jednocześnie firma musi reagować na to, co dzieje się na rynku, i dostosowywać swoją ofertę do aktualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców.

W związku z tym głównymi obszarami rozwojowymi dla zdzieszowickiej kuźni są w tej chwili: przemysł naftowy i energetyczny, w tym przede wszystkim energetyka wiatrowa. W ostatnich dniach Zarmen FPA wraz z Instytutem Obróbki Plastycznej z Poznania i Akademią Górniczo-Hutniczą stworzyli projekt „Opracowanie i wdrożenie technologii kucia wałów elektrowni wiatrowych” i firma stara się o uzyskanie unijnego dofinansowania na jego realizację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

„Widzimy możliwości dostosowania naszego stanowiska roboczego do kucia takich właśnie elementów. Opracowaliśmy już kilka tego typu ofert. Staramy się o dofinansowanie prac związanych z uzbrojeniem stanowiska: modernizacją manipulatora, a także doposażeniem elementów prasy, takich jak kowadło obrotowe, oraz dodatkowego sprzętu, bezpośrednio wykorzystywanego do kucia tych wałów” – mówi Wiesław Paska.

Nie jest to jedyna inwestycja, która będzie realizowana w kuźni w Zdzieszowicach. W 2013 r. firma chce wydać na inwestycje do 5 mln zł. Kontynuowana będzie rozpoczęta w 2010 r. modernizacja prasy 3.200 MG. Głównym modernizowanym elementem będzie manipulator, stanowiący nieodłączny element prasy. Oprócz tego, w ramach prac zaplanowanych na ten rok, rozbudowany zostanie magazyn narzędzi i wykonane kowadło obrotowe. Planowane są również remonty obrabiarek ciężkich, a także – w razie potrzeby – zakup kolejnych obrabiarek.

Dzięki temu m.in. zwiększą się możliwości urządzeń kuźni, w tym ich operatywność i manewrowość, usprawni powtarzalność poszczególnych operacji, a także przyśpieszą funkcje manipulatora. Ma się to przełożyć zarówno na zwiększenie jakości wyrobów kuźniczych, oferowanych przez Zarmen FPA, jak i skrócenie czasu ich wykonania.

Fot. Zarmen FPA

Fot. Zarmen FPA

Tysiąc ton produkcji gorącej w miesiącu
W porównaniu do Huty Warszawa Zarmen FPA poszerzył swój asortyment o wyroby mające większe wymiary. W wypadku odkuwek, takich jak wały jednostopniowe (zajmujące główną pozycją w ofercie firmy), w Warszawie produkcja kończyła się na wymiarze 700 mm. Obecnie zakład w Zdzieszowicach oferuje produkty o wymiarach powyżej 900 mm.

Firma rozszerzyła ofertę o usługi w zakresie obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej. Jeśli chodzi o obróbkę cieplną, zakres możliwych prac jest dosyć szeroki i pozwala na obróbki nietypowe, a także wielkogabarytowe.

Obecnie zakład w Zdzieszowicach wykorzystuje swoje moce produkcyjne w około 70%. W ramach prac kuźniczych wykonuje się mniej więcej tysiąc ton produkcji gorącej w miesiącu

„Charakterystyka naszej produkcji zmusza nas do zawierania przede wszystkim kontraktów jednostkowych. Dlatego też każde zamówienie jest specyficzne. I dlatego też pod każde zamówienie wystawiany jest komplet dokumentacji produkcyjnej. Każdemu wytwarzanemu detalowi przypisany jest dokument technologiczny, który towarzyszy mu przez cały cykl wytwarzania” – mówią pracownicy firmy.

W związku z koniecznością potwierdzenia m.in. własności wytrzymałościowych wykonywanych wyrobów oraz innych wymagań określanych przez klientów w kuźni w Zdzieszowicach powstało nowoczesne laboratorium, a zbudowano je w całości z nowo zakupionych urządzeń. Wśród nich znajdują się m.in.: maszyna wytrzymałościowa i młot udarnościowy marki Zwick, mikroskop metalograficzny firmy Nikon oraz spektrometry wyprodukowane przez firmę Spectro i defektoskopy ultradźwiękowe.

Urządzenia te umożliwiają zaspokojenie wymagań i oczekiwań klientów Zarmen FPA, którzy na konkretne badania składają zamówienie. Istotna jest w tym wypadku przede wszystkim jakość wyrobów oferowanych przez kuźnię w Zdzieszowicach. W Zarmen FPA kładzie się duży nacisk na ten fakt: „O jakości klient nie zamierza dyskutować. Dzisiaj jakość stała się standardem, musi spełniać wymogi norm i specyfikacji klienta” – mówią pracownicy.

Pracownik odpowiedzialny
Najlepszym okresem w dotychczasowej działalności kuźni był rok 2011. W tym momencie zakład przynosił już wymierne zyski.

Czas kryzysu firma wykorzystuje na modernizację istniejącego parku maszynowego, tak by w momencie poprawy koniunktury mógł on wytwarzać wyroby kute, wykorzystując sto procent swoich mocy. Elementem tego procesu jest zaplanowany na ten rok remont manipulatora.

Obecnie Zarmen FPA zatrudnia 86 osób. Ich umiejętności mają decydujące znaczenie dla sukcesu rynkowego zakładu: „Kadra, która przyjechała do Zdzieszowic z Warszawy, jest absolutnym gwarantem poprawności wykonania elementów kuźniczych. To jest tak naprawdę dla klienta najważniejsze. Warto podkreślić, że w technologii kucia swobodnego udział człowieka i jego umiejętności jest jeszcze stosunkowo duży.

Tak więc w tym wypadku o sukcesie firmy decyduje także pracownik, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za kucie – podsumowuje Wiesław Paska i dodaje: – Należy podkreślić, że Zarmen FPA sp. z o.o. posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2009, a także dopuszczenia wielu towarzystw klasyfikacyjnych takich jak: TÜV, LRS, GL, DNV, BV, ABS, stanowiące gwarancję niezawodności naszych wyrobów.

Czy wiesz, że…
Głównymi obszarami strategicznymi dla rozwoju Zarmen FPA w najbliższych latach będą, obok przemysłu maszynowego, również przemysł wydobywczy (przede wszystkim ropy naftowej), a także energetyka, w tym ta związana z odnawialnymi źródłami energii, a szczególnie energią wiatrową. W ostatnich dniach Zarmen FPA wraz z Instytutem Obróbki Plastycznej z Poznania i Akademią Górniczo-Hutniczą stworzył projekt „Opracowanie i wdrożenie technologii kucia wałów elektrowni wiatrowych” i stara się o uzyskanie na jego realizację dofinansowania ze środków unijnych.