BRYK: narzędzia diamentowe to nasza specjalność

|
www.bryk.biz

W małej miejscowości Kraczkowa, pomiędzy Rzeszowem a Łańcutem, na Podkarpaciu, przy trasie prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej znajduje się siedziba przedsiębiorstwa BRYK, które specjalizuje się w produkcji narzędzi diamentowych. Używanie tego najtwardszego i najdroższego minerału świata w produkcji firmy sugeruje, że jej produkty do tanich nie należą, ale powszechnie wiadomo, że narzędzia produkowane na bazie diamentów są najbardziej pożądane. „Polski Przemysł” postanowił bliżej przyjrzeć się działalności firmy.

Firma PPUH BRYK rozpoczęła swoją działalność w roku 2000. W kolejnych latach jej głównym kierunkiem stała się dystrybucja narzędzi do obróbki drewna oraz materiałów drewnopochodnych na zasadach wyłączności największych i najlepszych światowych producentów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu właściciela oraz wszystkich pracowników firma BRYK stała się w kraju jednym z głównych dystrybutorów dostarczających pełny asortyment narzędzi do obróbki płyty wiórowej i drewna, związanej z produkcją mebli oraz stolarki budowlanej.

W kolejnych latach firma systematycznie zwiększała swoje rynki zbytu, co spowodowało również wzrost zatrudnienia oraz rozszerzenie gamy oferowanych produktów i usług. Rosnące zapotrzebowanie na rynku oraz ograniczenia wynikające z długich okresów realizacji zamówień indywidualnych zainspirowało właścicieli firmy do podjęcia wyzwania polegającego na uruchomieniu własnej bazy produkcyjnej narzędzi. W 2006 r. firma rozpoczęła budowę własnego kompleksu produkcyjnego, który został oddany do użytku niespełna dwa lata później. Kompleks ten został zlokalizowany w Kraczkowej, przy autostradzie A4. 400 m2 powierzchni odpowiada potrzebom w zakresie implementacji profesjonalnej linii technologicznej do produkcji narzędzi diamentowych PKD z wykorzystaniem najlepszych obecnie dostępnych na rynku technologii produkcyjnych.

Firma BRYK zajmuje się produkcją oraz usługami serwisowymi w zakresie narzędzi diamentowych do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, aluminium, ceramiki, tytanu, kompozytów i innych

Projektujemy i tworzymy technologię obróbki materiałów poprzez dobór odpowiednich parametrów obróbczych i przygotowanie gotowego zestawu narzędzi w odpowiedzi na potrzeby producentów – opowiada nam Paweł Pasternak, dyrektor PPUH BRYK

„Działalnością produkcyjną zajmujemy się od 2005 r. Było to możliwe dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn i urządzeń. W swoim parku maszynowym posiadamy szereg najnowocześniejszych centrów obróbczych. Nasza oferta obejmuje między innymi głowice frezujące proste, głowice formatujące profilowe, frezy nasadzane profilowe lite oraz składane, piły, podcinaki diamentowe, frezy trzpieniowe proste i profilowe” – wylicza dyrektor Pasternak.

Działalność firmy to również fachowe doradztwo klientom. Wysoka jakość oferowanych przez firmę narzędzi i usług w pełni odpowiada surowym normom europejskim, a wyroby spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy. Zaopatrywane przez firmę BRYK największe fabryki stawiają przede wszystkim na niezawodność narzędzi, trwałość oraz obsługę serwisową.

Wyroby znacząco podnoszą efektywność i skracają czas obróbki materiałów. Takie wymogi spełniane są dzięki ścisłej współpracy działu obsługi klienta firmy BRYK z działami technicznymi odbiorców.Uruchomiona technologia produkcji stwarza firmie możliwość współpracy z firmami z branży lotniczej oraz motoryzacyjnej, a także wielu innych. Do potencjalnych odbiorcy PPUH BRYK należą wszystkie te firmy, które w przedmiotowej działalności zajmują się produkcją i obróbką różnego rodzaju materiałów, wykorzystując w tym celu nowoczesne maszyny sterowane numerycznie. Jest to bardzo szeroki obszar zastosowań.

Produkty te są wykonywane z najwyższej jakości komponentów dostarczanych przez światowej klasy dostawców. Wszystkie etapy procesu produkcyjnego są ściśle kontrolowane. „Przy każdym z etapów pracuje wysoko wykwalifikowany personel na specjalnie przystosowanych stanowiskach oraz maszynach. Proces wytwarzania zakłada przeprowadzenie wszystkich etapów produkcyjnych, od projektowania do wykonania, w jednym ciągu technologicznym.

Wykorzystując obecne procesy technologiczne, firma BRYK zajmuje się wytwarzaniem narzędzi do obróbki wiórowej z lutowanymi wkładkami z diamentu polikrystalicznego. Wykonywane wyroby są w całości wytwarzane w firmie, począwszy od projektu narzędzia, wykonania korpusu, lutowania wkładek, aż po finalne ostrzenie i pokrycie dekoracyjne” – opowiada Paweł Pasternak.

Innowacyjność procesowa produkcji polega na szerokich możliwościach technologicznych zautomatyzowanych maszyn oraz zastosowanych nowych rozwiązaniach technicznych. Te z kolei umożliwiają maksymalne zwiększenie wydajności procesu wytwarzania specjalistycznych narzędzi przy jednoczesnym podniesieniu jakości skrawania, skróceniu czasu pracy maszyn, poprawie warunków BHP oraz wykorzystaniu surowców i ograniczeniu ilości odpadów materiałowych.

W ciągu technologicznym zastosowano szereg istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i elektronicznych posiadających cechy technologii innowacyjnej. Zostały one opracowane i wdrożone do produkcji maszyn w okresie ostatnich kilku lat. Niektóre ze znanych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, ze względu na ich innowacyjność oraz stopień automatyzacji procesu produkcyjnego, nie posiadają odpowiedników u innych producentów oraz wykazują korzystny wpływ na poprawę warunków pracy. Wpływają one bezpośrednio zarówno na jakość, jak i wydajność produkcji, podnosząc komfort obsługi oraz pozwalając na wykonanie szerszego portfela zamówień.

Narzędzia na bazie diamentów
Oferowany przez firmę asortyment obejmuje narzędzia o standardowych parametrach oraz realizację indywidualnych zamówień. „Opierając się na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych w zakupionych przez nas automatach szlifierskich, centrach pomiarowych oraz najnowocześniejszych wersji oprogramowania, produkujemy narzędzia na podstawie własnych projektów oraz własnych pomysłów konstrukcyjnych, dostosowując je tym samym do indywidualnych potrzeb technologicznych naszych odbiorców – konkretyzuje Paweł Pasternak.

– Innowacyjność i nowoczesność stosowanych przez nas technologii przejawia się w projektach konstrukcyjnych stworzonych przez wysoko wykwalifikowanych pracowników działu konstrukcji i produkcji, które w połączeniu z bardzo nowoczesnymi maszynami i urządzeniami pozwalają nam na wyprodukowanie narzędzi o bardzo wysokiej jakości, posiadających doskonałe parametry i spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. W znacznej części realizujemy zamówienia narzędzi nietypowych i niestandardowych” – dodaje.

Produkowane przez firmę narzędzia z ostrzem diamentowym charakteryzują się dużą wydajnością, długim okresem czasu pracy i znacząco poprawiają jakość obrabianych elementów.

Diamenty są najtwardszą znaną substancją i mają największą odporność na ścieranie wśród wszystkich materiałów. „Specjalnie przygotowywany spiek diamentu polikrystalicznego kupujemy w postaci krążków, które następnie są obrabiane w naszej firmie do postaci zadanego profilu – opisuje Paweł Pasternak. – Diament jako materiał jest bardzo drogi, dlatego jest tylko kilku producentów na świecie, którzy zajmują się produkcją takich komponentów. Posiadając odpowiednią technologię cięcia, lutowania i ostrzenia diamentu, tak naprawdę jedynym problemem jest jego cena. Surowce do produkcji naszych frezów diamentowych pozyskujemy od dwóch czołowych producentów z Korei Południowej oraz Irlandii” – wyjaśnia.

Działalność na terenie Doliny Lotniczej
BRYK wyspecjalizował się również w produkcji narzędzi do obróbki aluminium, które znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym. Warto więc lepiej przyjrzeć się współpracy firmy z podmiotami działającymi pod skrzydłami Doliny Lotniczej, wszak firma usytuowana jest właśnie na terenie działalności tego stowarzyszenia. Jak się okazuje, uruchomienie przez firmę produkcji narzędzi z wielokrystalicznym ostrzem diamentowym PKD o unikalnych właściwościach umożliwiło firmie wejście w nowe obszary rynkowe, szczególnie w branży lotniczej i motoryzacyjnej.

„Daje nam to podstawę do wyjątkowo szerokiego spektrum rozwojowego, szczególnie w kontekście regionalnym, przy współpracy z firmami z tych sektorów – wyjaśnia ten aspekt Paweł Pasternak. – Od 2011 r. firma jest członkiem Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. W ramach tego członkostwa zostały zainicjowane prace nad rozwojem innowacyjnej hybrydowej technologii obróbki materiałów supertwardych na ostrza narzędzi skrawających do materiałów nieżelaznych oraz trudno obrabialnych dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Proces badawczy obejmuje prace nad stanem jakości krawędzi tnącej narzędzia” – dodaje.

Opracowywana technologia umożliwi produkcję wysoko wyspecjalizowanych narzędzi z ostrzem PKD, HM, HSS, borazonowym spełniających wszelkie normy oraz wymagania przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Badania będą przeprowadzane we współpracy z jednostkami badawczymi Podkarpacia.

Firma PPUH BRYK jest również partnerem przemysłowym w zadaniach realizowanych przez Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza. Zadania opracowywane przy współpracy z AERONET to modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem skonfigurowanego układu maszyna–przyrząd–detal oraz nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium. Zadania te są realizowane w ramach projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”.

Projekt ma strategiczne znaczenie w zapewnieniu wzrostu zatrudnienia oraz wzrostu poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które wpłyną na poprawę produktywności i efektywności oraz wzrost satysfakcji klientów, wzmacniając tym samym pozycję konkurencyjną polskich firm na rynku globalnym. Projekt ma również bezpośredni wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy, równości szans oraz zmniejszenie negatywnych dla środowiska skutków procesów technologicznych stosowanych dotychczas w lotnictwie.

„Dzięki przynależności do Doliny Lotniczej mogliśmy również uczestniczyć w targach lotniczych Airtec, ILA Berlin Show w Niemczech, co pozwoliło nam na promocję nowego asortymentu skierowanego do branży lotniczej oraz nawiązanie nowych kontaktów z potencjalnymi odbiorcami” – dodaje Paweł Pasternak.

Produkcja dla branży lotniczej
Branża lotnicza to bardzo wymagająca dziedzina produkcji. Cały proces produkcyjny jest obwarowany szeregiem norm oraz wymagań. Narzędzia wykorzystywane w przemyśle lotniczym muszą spełniać bardzo surowe standardy techniczne. Dzięki posiadanym zasobom technicznym oraz osobowym firma jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Obecnie przedsiębiorstwo jest na etapie przygotowań do wdrożenia normy AS/EN 9100, która potwierdzi zdolności produkcyjne firmy dla tego sektora.

Norma AS/EN 9100 to system zarządzania jakością dla sektora lotnictwa i kosmonautyki. Norma ta została opracowana przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego, Kosmonautycznego i Obronnego. Standaryzuje wymagania systemu zarządzania jakością dla branży lotniczej, kosmonautycznej i obronnej i może być wykorzystywana na wszystkich poziomach dostaw przez organizacje na całym świecie. Norma ta zawiera wymagania ISO 9001:2008 oraz dodatkowe dotyczące jakości w przemyśle lotniczym. Szczególny nacisk położono w niej na to, aby wymagania dotyczące systemu zarządzania stanowiły uzupełnienie wymagań kontraktowych, odpowiednich regulacji prawnych i innych przepisów.

Podkarpacie – miejsce na biznes
Prowadzenie biznesu w Polsce nie jest łatwe ze względu na duży fiskalizm, brak spójnych i przyjaznych przepisów dla przedsiębiorców, a także w dalszym ciągu nie najlepszą infrastrukturę – mówi Paweł Pasternak.

– Podkarpacie jest pięknym regionem i ma w mojej opinii bardzo dobre perspektywy rozwoju. Mieszkają tu bardzo przedsiębiorczy ludzie, którzy odpowiedzialnie i wytrwale prowadzą swoją działalność. Rodzą się tutaj unikalne pomysły, które następnie są wdrażane, czego przykładem jest szereg małych, średnich, a także dużych firm mających tu swoją siedzibę i ściśle wiążących swoje plany z Podkarpaciem. Myślę, że dowodem na to jest również i nasza firma. Dodatkowo nasz region przyciąga szereg firm z całego świata, które chcą tutaj inwestować, a to również wpływa na atrakcyjność województwa – dodaje Pasternak.

Firma zajmuje się wytwórstwem i dystrybucją dóbr w najczystszej postaci. Oczywiście, nam jako firmie z wyłącznie polskim kapitałem nie jest łatwo realizować kolejne inwestycje w sytuacji, kiedy są problemy z pozyskaniem kredytów i nie wiadomo, co z powodzeniem czynionych inwestycji. Jednakże PPUH BRYK z dużą determinacją kontynuuje rozpoczęte działania i planuje nowe, wiedząc, że tylko praca powoduje rozwój i umożliwia przetrwanie polskim firmom i całej naszej gospodarce.

Przemysł meblarski
Firma BRYK realizuje usługi także dla przemysłu meblarskiego. Przemysł ten należy do branż mających w Polsce wieloletnie tradycje i jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat bardzo dynamicznie się rozwijających. W ciągu 15 lat najszybciej rozwijał się przemysł meblowy w Chinach i właśnie w Polsce. W tym czasie Polska awansowała do czołówki w światowym rankingu eksporterów mebli. Nasz kraj wyprzedzają jedynie trzy państwa: Chiny, Niemcy oraz Włochy.

Przemysł meblarski charakteryzuje się wysokimi standardami jakości wyznaczanymi przez czołowe fabryki, do których wraz z kapitałem zagranicznym napłynęły nowe techniki i technologie produkcji oraz nowe metody zarządzania. Duże firmy, sprzedając znaczną część swojej produkcji na rynkach europejskich, narzucają obowiązujące standardy jakościowe. Standardy te dotyczą zarówno samych mebli, procesów produkcyjnych, jak i produktów, materiałów i komponentów zużywanych do ich wytwarzania. Firma BRYK stale unowocześnia technologię produkcji oraz zakres oferowanych usług. Ciągle poszerza swoją ofertę, starając się sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Przewidywania analityków wskazują, że w najbliższych latach przemysł meblarski nadal będzie należał do dziedzin wytwórczości o rosnącym znaczeniu w krajowym przemyśle, co oczywiście zadowala właściciela firmy.

12 lat istnienia firmy spod Łańcuta pozwoliło jej na rozwinięcie sieci sprzedaży w całej Polsce. Od kilku lat na terenie całego kraju funkcjonuje sieć doradców techniczno-handlowych, którzy są w stanie dotrzeć do każdego przedsiębiorcy zgłaszającego zapotrzebowanie na asortyment. „Nasi najwięksi odbiorcy działają w sektorze meblarskim. Są to firmy wykonujące różnego rodzaju meble, produkujące i na rynek krajowy, i zagraniczny. Kolejną grupę naszych klientów stanowią firmy zrzeszone w Dolinie Lotniczej i prowadzące działalność w sektorach lotniczym, motoryzacyjnym, a nawet energetycznym. Do naszych kluczowych klientów zaliczyć można również największe firmy z sektora stolarki otworowej. Poza rynkiem krajowym jesteśmy również obecni na rynku ukraińskim, litewskim oraz białoruskim” – opowiada Paweł Pasternak.

Plany na przyszłość
Priorytetem jest powstawanie i rozwój nowych technologii, realizacja programów badawczo-rozwojowych takich jak InnoLOT, Działania 1.3/1.4 i inne. Firma planuje także powiększać działalność o kolejne rynki zbytu – Niemcy oraz Bliski i Daleki Wschód. W dalszym ciągu poszukuje i zatrudnia nowych wykwalifikowanych pracowników, inwestuje w nowoczesny park maszynowy oraz w wartości niematerialne i prawne. W roku 2013 rozpocznie inwestycję w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, polegającą na zakupie działki i budowie kolejnej nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej, co umożliwi podjęcie jeszcze ściślejszej współpracy z firmami zrzeszonymi w Dolinie Lotniczej, w sektorach lotniczym i motoryzacyjnym.