Trójmiasto – tu warto mieszkać

Trójmiasto – tu warto mieszkać

16/12/2015
|

Wyjątkowe położenie między Zatoką Gdańską i Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, ciągły rozwój gospodarczy, komunikacyjny i mieszkaniowy tej nadmorskiej aglomeracji sprawiają, że jest to jedno z najatrakcyjniejszych do mieszkania miejsc w Polsce. Przykład Gdańska pokazuje, że lokalne władze mogą działać w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami, Gdynia wyrasta na ekskluzywne i tętniące życiem nowoczesne centrum, a Sopot kontynuuje tradycję i dba o renomę miasta jako uzdrowiska. Planowane inwestycje pokazują, że przed samorządami jeszcze wiele pracy – Trójmiasto nie zwalnia tempa w wyścigu o miano miejsca, w którym warto mieszkać.
I. GDAŃSK
Gdańsk od lat jest polskim liderem w pozyskiwaniu i inwestowaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Dzięki nim rozwija się szybciej niż inne metropolie. Szacunkowe potrzeby inwestycyjne Gdańska do końca 2035 r. to 70 mld zł. Środki gminy, finansowanie pozabudżetowe i z Unii Europejskiej mają pokryć wydatki na pięć głównych obszarów strategicznych określonych w strategii rozwoju miasta Gdańsk 2030 Plus.

Strategia Gdańsk 2030 Plus

Strategia powstawała niemal rok, a jej założeniem było zaplanowanie zmian w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego miasta, które mają zapewnić wzrost jakości życia mieszkańców, dlatego oni również – obok ekspertów, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych – brali aktywny udział w powstawaniu strategii. Wyróżniono główne obszary tematyczne, których będą dotyczyły programy operacyjne: edukacja i kapitał społeczny, gospodarka i transport, Przestrzeń publiczna, kultura oraz zdrowie. Prace nad programami operacyjnymi już ruszyły, a zaplanowane zmiany będą wprowadzane sukcesywnie. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, chce, by Gdańsk był nowoczesnym miastem stanowiącym centrum obszaru metropolitalnego, miastem inspirującym innych: „Wspólnie z mieszkańcami wypracowujemy nie tylko tę strategię. Właśnie trwają szerokie konsultacje dotyczące inwestycji w latach 2015–2020, czyli w bieżącej, ostatniej już perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Mamy wiele planów związanych z rozwojem miasta, a priorytety przyszłych działań ustalamy wspólnie z gdańszczanami, czyli głównymi użytkownikami tych wszystkich inwestycji”.
b>Transport drogowy
Z punktu widzenia rozwoju całego regionu najważniejszą częścią sieci transportowej Gdańska są port lotniczy i morski. Ostatnie lata to okres, w którym kończą się realizacje szeregu inwestycji drogowych o istotnym znaczeniu: obwodnicy południowej (projekt realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad), Trasy Sucharskiego (połączenie obwodnicy południowej z portem), Trasy W-Z (odcinek Kartuska–Otomińska i Węzeł Karczemki realizowany przez GDDKiA), a także ulicy Nowej Łódzkiej.

Do końca 2016 r. dzięki Trasie Słowackiego port lotniczy zostanie połączony z portem morskim (wartość inwestycji wynosi około 1 mld 410 mln zł). Obecnie trwa ostatni etap prac związany z budową i wyposażaniem tunelów na odcinku Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu, znajdującego się w obrębie stadionu PGE Arena. Trwa także budowa Tunelu pod
Martwą Wisłą, który stanowi element Trasy Słowackiego i połączy zachodnią część miasta z Wyspą Portową, gdzie Trasa Słowackiego łączy się z Trasą Sucharskiego. Dzięki temu rozwiązaniu wjeżdżający do miasta od strony Warszawy będą mogli ominąć centrum.

Modernizacja i rozszerzanie infrastruktury komunikacji szynowej realizowane są w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Dzięki niemu zintegrowane zostały systemy transportowe komunikacji miejskiej w Gdańsku i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Transport szynowy
Modernizacja i rozszerzanie infrastruktury komunikacji szynowej realizowane są w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Dzięki niemu zintegrowane zostały systemy transportowe komunikacji miejskiej w Gdańsku i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Budowa wyczekiwanej od wielu lat Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, łączącej Gdańsk i Gdynię z portem lotniczym i Kaszubami, zakończyła się we wrześniu 2015 r. To pierwsza w Polsce linia całkowicie wybudowana przez samorząd wojewódzki.
Miasto rowerów
Gdańsk słynie z kilometrów ścieżek rowerowych. W ostatnim czasie powstało wiele nowych (w latach 2007–2015 miasto przeznaczyło na ten cel ponad 80 mln zł) i na tym nie koniec. Gdańsk, poprzez działania inwestycyjne w kolejnych latach, zamierza utrzymać pozycję lidera w rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce.
Odnowione dzielnice
Dzięki dofinansowaniu ze środków UE dobiega końca projekt rewitalizacji dzielnic: Dolnego Wrzeszcza wraz z układem drogowym (20,7 mln zł), Dolnego Miasta (42,2 mln zł.), Nowego Portu (20,6 mln zł) i Letnicy (59,6 mln zł). Inwestycje dotyczą nie tylko poprawy stanu infrastruktury, wzięto też pod uwagę udostępnienie części odnowionych lokali na działalność społeczną. Działania społeczne mają zminimalizować zróżnicowanie ekonomiczne, społeczne i edukacyjne wśród mieszkańców zdegradowanych dotychczas dzielnic.
Instytucje kultury
Wśród zakończonych niedawno inwestycji nie można pominąć Europejskiego Centrum Solidarności, które powstało na terenie byłej Stoczni Gdańskiej. Działalność ECS to głównie upowszechnianie dziedzictwa „Solidarności” i aktywność kulturalna związana z tematyką wolności i demokracji. Wyjątkowy w swojej formie budynek, którego zewnętrzna bryła nawiązuje do elementów kadłubów stoczniowych, kosztował ponad 233 mln zł.

Drugim ważnym obiektem w obszarze kultury jest Teatr Szekspirowski. To jedyny od prawie 40 lat nowo wybudowany w Polsce budynek teatru dramatycznego. Jego charakterystycznym elementem jest otwierany dach, który umożliwia wystawianie spektakli pod gołym niebem. Budowa teatru kosztowała ponad 98 mln zł.
II. SOPOT
Najbardziej popularne miasto turystyczne Wybrzeża inwestuje głównie w podniesienie jakości obsługi podróżnych, tereny zielone i – jak przystało na uzdrowisko – w nowe sanatorium.

Nowy dworzec PKP i tereny przydworcowe

Kompleks budynków dworcowych jest w przebudowie od 2013 r. Stary dworzec praktycznie przestał już istnieć, a w jego miejscu stoi już nowoczesny kompleks, który będzie się składać m.in. z nowoczesnego centrum obsługi pasażera dostosowanego do obsługi 5,8 tys. pasażerów w ciągu doby, a także hotelu, części handlowo-usługowej i powierzchni biurowych tworzących nowoczesną promenadę z kawiarniami i zieleńcami.

Powierzchnia wewnętrzna budynków to łącznie 23,5 tys. m2, z czego dużą część stanowić będzie podziemny parking na 240 samochodów. Dodatkowe 30 miejsc parkingowych powstanie na poziomie ulicy. Aby umożliwić wprowadzenie ruchu kołowego pod ziemię, w pobliżu powstanie nowa droga publiczna.

Wybudowane zostaną również dwa nowe skwery i kilka przestrzeni zielonych. Planowane jest nasadzenie ponad 100 drzew dużych i około 50 drzew niskich oraz dużych krzewów, które zajmą ponad 880 m2. Co ciekawe, roślinność znajdować się będzie nie tylko na placach, w pojemnikach i na stropach, lecz także na dachach budynków.

Całość inwestycji, łącznie z terenami przydworcowymi, zajmie ponad 17 tys. m2, na obszarze pomiędzy ulicami Podjazd, Kościuszki i Kolejową, bezpośrednio przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Na tym terenie powstanie też dwupoziomowy plac miejski.

Wartość całej realizacji to ponad 120 mln zł. Inwestorem jest firma BGI SA, która szacuje, że wszystkie prace zakończy i odda kompleks do użytku do końca roku 2015. Zatrudnienie w nowym obiekcie ma znaleźć około 400 osób.
Sanatorium
Sopocki przemysł turystyczno-kuracyjny wzbogaci się o ośrodek o charakterze sanatoryjnym ze 123 miejscami dla kuracjuszy, bazą zabiegową balneologiczną oraz rehabilitacyjną.

„Od dwóch, trzech lat obserwujemy wśród naszych gości rosnące zainteresowanie usługami leczniczymi i rozszerzonym pakietem odnowy biologicznej – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Cieszę się, że Sopot zyska nowy obiekt, który opierając się na sopockiej solance, spełni rosnące potrzeby zainteresowanych i będzie oferował całą gamę zabiegów dla kuracjuszy i mieszkańców”.

Sanatorium, które powstanie przy ulicy Bitwy Pod Płowcami 52, wykorzystywać będzie m.in. solankę ze Zdroju św. Wojciecha (w planach jest m.in. basen solankowy i tężnie). Atrakcyjność ośrodka zwiększy dodatkowo zewnętrzny ogród tematyczny związany z ziołolecznictwem. Projekt zrealizuje firma Millenium Inwestycje.
III. GDYNIA
Najmłodsze miasto z trójmiejskiej metropolii po rozbudowie infrastruktury drogowej stawia na nowoczesne dzielnice w strategicznych miejscach miasta.

Trasa Kwiatkowskiego wraz z estakadą, budowa Drogi Gdyńskiej, ul. Chwarznieńska, ul. Janka Wiśniewskiego wraz z nowym wiaduktem czy całkowicie zmodernizowana, najważniejsza dla gdynian, ulica Świętojańska wraz z placem Kaszubskim – to nowoczesne arterie zbudowane na nowo lub zmodernizowane, bez których dziś trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie miasta. Nie sposób pominąć odrestaurowanego i zmodernizowanego dworca PKP, który ze straszącego gmaszyska zmienił się w zabytkową wizytówkę miasta. Realizacje, które trwały od lat 90., finansowane z budżetu gminy i wspomagane funduszami unijnymi, wyraźnie zmieniły kształt miasta i podniosły jakość życia jego mieszkańców.

Samorząd Gdyni zaangażował się również w realizację największego w regionie projektu inwestycyjnego – Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Sea City
Na obszarze ponad 71 ha, w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu morskiego, rośnie dzielnica, która stanie się nową wizytówką Gdyni. Miasto postanowiło wykorzystać potencjał atrakcyjnych poprzemysłowych obszarów położonych nad zatoką. To idealne miejsce na rozwijanie działalności biznesowo-rozrywkowej. Blisko linii brzegowej powstaje drugie centrum miasta – Śródmieście Morskie.

Wielka przemiana dawnych terenów portowych i przemysłowych w Gdyni rozpoczęła się kilka lat temu. Zwiastunami metamorfozy są już trzy gmachy: Sea Towers, hotel Marriott Courtyard oraz siedziba banku hipotecznego PKO. W ciągu najbliższych kilku lat powstanie na tzw. pirsie dalmorowskim kompleks sześciu budynków mieszkalno-usługowych oraz do 2017 r. nowa marina i bulwary. W perspektywie kilkunastu lat na pirsie dalmorowskim i terenach postoczniowych zamieszka ponad 10 tys. osób. Powstaną nowe miejsca odpoczynku, spacerów, rozrywki i biznesu.
Biurowce na Międzytorzu
Na styku miasta i portu leży Międzytorze, które po kompleksowej rewitalizacji przerodzi się w nową dzielnicę. Na 14 ha powstaną biurowce, obiekty handlowo-usługowe, hotel i budynki mieszkalne. Realizacja planowanych inwestycji ma się rozpocząć w roku 2017 i potrwać do roku 2026. Szacowany koszt to 700 mln euro. Partnerem inwestycyjnym spółki PKP, właściciela terenu, została Grupa Inwestycyjna Semeko.