Starachowice czekają na inwestorów

Starachowice czekają na inwestorów

12/03/2013
|

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA została utworzona w 1997 r., a pierwsze zezwolenie na działalność wydała w roku 1998. Początkowo jej aktywność ograniczała się wyłącznie do Starachowic i terenów po fabryce samochodów ciężarowych Star. Obecnie SSE „Starachowice” ma 14 podstref i obejmuje łącznie ponad 612 ha, z czego 9 lokalizacji (o łącznej powierzchni ponad 470 ha) znajduje się w województwie świętokrzyskim.

Działając w trudnych z przyczyn infrastrukturalnych warunkach na terenach poprzemysłowych, zarządzający strefą od lat uzyskuje bardzo wysokie oceny inwestorów – w 2012 r. otrzymał najwięcej (92%) ocen pozytywnych spośród 14 stref działających w Polsce (według raportu KPMG, edycja 2012). SSE „Starachowice” znalazła się również w TOP 50 w Raporcie „Financial Times – fDi Magazine” – Global Free Zones of the Future 2012/2013. Łącznie w SSE „Starachowice” aktywne są 72 zezwolenia na prowadzenie działalności, które przyniosły inwestycje w wysokości ponad 1,641 mld zł oraz zapewniły ponad 7,1 tys. nowych i utrzymanych miejsc pracy. SSE „Starachowice” SA aktywnie działa na rzecz pozyskiwania innowacyjnych projektów na rzecz regionu oraz wspiera inicjatywy klastrowe podejmowane przez przedsiębiorców w województwie świętokrzyskim. Na terenie podstrefy w Kielcach aktywnie działa Kielecki Park Technologiczny. „W tak trudnej obecnie sytuacji gospodarczej region świętokrzyski szczególnie potrzebuje sprawdzonego i skutecznego narzędzia, które będzie wykorzystywane do dalszego rozwoju – powiedział «Polskiemu Przemysłowi» Cezary Tkaczyk, prezes SSE «Starachowice» SA. – Specjalne strefy ekonomiczne są skuteczne w regionach dotkniętych wysokim bezrobociem, wymagających dywersyfikacji bądź restrukturyzacji przemysłu. Wydłużenie czasu ich funkcjonowania da wyraźny impuls nowym inwestorom oraz pozwoli tym już działającym na realizację kolejnych planów inwestycyjnych, a w wielu przypadkach ustabilizuje sytuację na rynku pracy. Na podstawie efektów osiągniętych przez SSE „Starachowice” w naszym regionie jednoznacznie stwierdzam, że należy kontynuować i rozwijać tego typu sprawdzone rozwiązania z wieloletnią perspektywą wykraczającą poza rok 2020” – dodaje.

Mija właśnie 15 lat od utworzenia w Polsce specjalnych stref ekonomicznych. W tym okresie stały się one istotnym narzędziem rozwoju gospodarki naszego kraju, a na ich terenach inwestorzy polscy i zagraniczni ulokowali wiele projektów inwestycyjnych. Z myślą o rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw wiele stref realizuje strategiczne przedsięwzięcia związane z budowaniem nowoczesnej gospodarki. Za sprawą stref powstały parki technologiczne, inkubatory oraz znalazły swoje miejsce sprzyjające rozwojowi klastry. Spółki zarządzające strefami biorą aktywny udział w tworzeniu regionalnych strategii innowacji. Tworzą narzędzia regionalnego rozwoju, które skutecznie przyśpieszają rozwój innowacyjnych projektów. Budują pomosty pomiędzy nauką a biznesem. Realizują projekty miękkie, które przyśpieszają transfer technologii, uczą studentów oraz uczniów szkół średnich, jak prowadzić własne firmy, promują przedsiębiorczość i otwarte podejście do innowacji. Prowadzą także projekty badawcze, których celem jest wyznaczenie map drogowych rozwoju gospodarczego regionów.

11 lutego 2013 r. w telewizyjnych kanałach informacyjnych rozpoczęła się emisja 30-sekundowego spotu reklamowego, podsumowującego osiągnięcia specjalnych stref ekonomicznych. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. 25 lutego w prasie ukazały się dodatki poświęcone działalności specjalnych stref ekonomicznych, opisujące ich historię, sukcesy i plany rozwoju. Mijające właśnie 15-lecie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych jest okazją do refleksji i podsumowań oraz rozpoczęcia dyskusji nad ich przyszłością. „Przypomnijmy, że dzięki działalności specjalnych stref ekonomicznych powstało 250 tys. nowych miejsc pracy i ponad milion w ich otoczeniu. Zrealizowano 1,5 tys. nowych inwestycji wartych ponad 80 mld zł. Nie ma wątpliwości, że 15 lat istnienia specjalnych stref ekonomicznych przyczyniło się do transformacji polskiej gospodarki i jej rozwoju. Oczywiście, jeszcze wiele pozostało do zrobienia, a strefy, które okazały się skutecznym narzędziem rozwoju gospodarczego, nadal tę misję chcą realizować” – dodaje Cezary Tkaczyk.

www.sse.com.pl