Pomorze czeka na inwestorów

Pomorze czeka na inwestorów

19/07/2013
|

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie 22 podstrefy o łącznym obszarze blisko 1400 ha. W jej skład wchodzi 486 ha w województwie pomorskim, 664 ha w kujawsko-pomorskim, 208 ha w zachodniopomorskim oraz 21 ha w wielkopolskim. Na obszarze tym działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych zasadach. To wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej.

Dlaczego warto inwestować w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej? Strefa zarządza następującymi terenami przemysłowymi: Barcin, Bydgoszcz, Chojnice, Człuchów, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kwidzyn, Kowalewo Pomorskie, Łysomice, Malbork, Piła, Rypin, Starogard Gdański, Stargard Szczeciński, Sztum, Świecie, Tczew, Toruń, Wąbrzeźno i Żarnowiec. Strefa zarządza Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym im. Hilarego Koprowskiego. Tworzy Bałtycki Port Nowych Technologii na terenach byłej Stoczni Gdynia. Inwestorzy korzystają z systemu zwolnień podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Strefa gwarantuje szybką, profesjonalną i życzliwą obsługę inwestora, doradza mu na każdym etapie negocjacji, a także po jego wejściu do strefy. Realizuje inwestycje w terminie sześciu miesięcy. Ułatwia kooperowanie z firmami już działającymi na terenie strefy oraz współpracuje z regionalnym otoczeniem gospodarczym, naukowym i kulturalnym.

Warunki prowadzenia działalności
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określają przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z późniejszymi zmianami oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wraz z wydanymi do nich przepisami wykonawczymi. Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, udzielone przez zarządzającego nią w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki, uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy publicznej. Zezwolenie, udzielane po przeprowadzeniu przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności: dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę oraz zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników.

Zwolnienia podatkowe
Przedsiębiorca, który spełni warunki określone zezwoleniem, będzie mógł uzyskać pomoc regionalną w formie zwolnień podatkowych z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Pomoc w strefie może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej.
Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych, określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów. Może to być nowa inwestycja lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.

A jak wygląda pomoc publiczna w świetle aktualnych przepisów prawa? Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego wynosi 40%, dla województwa kujawsko-pomorskiego – 50%. Dla małych i średnich przedsiębiorców wskaźnik ten wynosi odpowiednio: 60% i 50% (w woj. kujawsko-pomorskim – 70% i 60%).

Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla sektora MŚP. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją powinien wynosić co najmniej 25%. Kwoty pomocy regionalnej, otrzymane z kilku źródeł, krajowych lub zagranicznych, podlegają sumowaniu.

Promocje strefy za granicą
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego w Słupsku realizuje w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 projekt pt.: „Promocja województwa pomorskiego na terenie Azji Południowo-Wschodniej”. Przedmiotem projektu są działania mające na celu szeroką promocję potencjału gospodarczego województwa pomorskiego w Azji Południowo-Wschodniej. Realizacja projektu zapewni – po raz pierwszy w kontaktach z instytucjami skupiającymi środowiska gospodarcze Singapuru, Hongkongu i Malezji – wspólny głos strony polskiej. Połączone zostaną doświadczenia, ambicje i cele instytucji pomorskich, wsparte potencjałem i pozycją Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, których udział w realizacji projektu podnosi rangę polskiej oferty.

Zdaniem partnerów projektu właściwie zaplanowana i precyzyjnie przeprowadzona kampania reklamowa zaowocuje rozwojem kooperacji pomorskich MŚP w formie kontaktów eksportowych bądź wykonawstwa dla inwestycji zagranicznych, ściągniętych do regionu, zniweluje również główne bariery stojące przed potencjalnymi pomorskimi eksporterami i wypromuje atrakcyjność inwestycyjną Pomorza wśród zagranicznych inwestorów z regionu Azji Południowo-Wschodniej.

Ponadto strefa realizuje program pod nazwą „Misje gospodarcze we Francji, w Stanach Zjednoczonych i w Chinach oraz rewizyty w Gdańsku doskonałym sposobem na tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów przez pomorskie firmy”. W wyjazdowych misjach gospodarczych razem z Invest-GDA i PSSE wzięli udział przedstawiciele pomorskich firm z branż informatycznej, elektronicznej i biotechnologicznej. Przedmiotem projektu jest świadczenie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (zwłaszcza reprezentujących branże o średnim i wysokim potencjale rozwojowym, takie jak biotechnologiczna, IT, elektroniczna itd.) z województwa pomorskiego zainteresowanych rozpoczęciem bądź kontynuowaniem ekspansji na rynkach: francuskim, amerykańskim i chińskim, co zostanie zrealizowane w formie wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych oraz elektronicznej platformy wymiany informacji, ułatwiającej nawiązywanie kontaktów gospodarczych pomiędzy pomorskimi i zagranicznymi firmami uczestniczącymi w projekcie. Uruchomienie internetowej platformy umożliwi wzmacnianie powiązań kooperacyjnych między firmami zainteresowanymi tymi samymi rynkami aktywności międzynarodowej w obrębie Pomorza, a może także innych części Polski.