Inwestorzy za pieniądze z Unii

Inwestorzy za pieniądze z Unii

05/04/2012
|

Zamość, nazywany Padwą Północy, jest byłym miastem wojewódzkim i jednym z wielu miast powiatowych, w którym władze zrobią wszystko, by przyciągnąć inwestorów, i to za unijne pieniądze. Miasto położone jest o tyle ciekawie, że krzyżują się tutaj dwie ważne trasy: droga krajowa nr 74 Kielce – Zosin i droga krajowa nr 17 Warszawa – Hrebenne, gdzie Zosin i Hrebenne to dwa ważne przejścia graniczne z Ukrainą.

To doskonałe położenie logistyczne daje dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, tym bardziej, że Zamość dysponuje podstrefą ekonomiczną, będąca częścią SSE Euro-Park Mielec. Z Zamościa do Lublina jest tylko 85 kilometrów. W październiku do użytku oddane zostanie tam międzynarodowe lotnisko.


Władze Zamościa wiele sobie obiecują po uruchomionej w 2009 r. podstrefie ekonomicznej, będącej częścią SSE Euro-Park Mielec. Mają nadzieję ściągnąć wielu inwestorów, którzy pomogą w zmniejszeniu bezrobocia w regionie. Zachętą ma być też niska cena gruntów – za metr kwadratowy uzbrojonej ziemi trzeba zapłacić nie więcej niż 60 zł. W zamian za ulgi mali inwestorzy nie mogą zrezygnować z działalności w strefie przez co najmniej 3 lata. Duże firmy muszą prowadzić swoją działalność przez minimum 5 lat.

Na początku października 2008 r. miasto Zamość złożyło kompletny wniosek do Agencji Rozwoju Przemysłu SA (zarządzającej Mielecką SSE) o utworzenie w Zamościu podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Grunty przeznaczone na podstrefę (35 ha) podzielone są na dwa kompleksy działek: pierwszy o powierzchni 27 ha zlokalizowany w zachodniej części miasta przy ulicy Szczebrzeskiej. Drugi kompleks – działka o powierzchni 7,57 ha – teren byłej Fabryki Domów – znajduje się we wschodniej części miasta – ul. Starowiejska. Są to grunty niezabudowane, atrakcyjnie zlokalizowane, w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury technicznej, cieszące się zainteresowaniem inwestorów. Szacuje się, że zostanie tam utworzonych około 694 nowych miejsc pracy, przy nakładach około 170 mln zł.

Historię tworzenia terenów inwestycyjnych w Zamościu opisuje Karol Garbula, pełnomocnik prezydenta Zamościa ds. Podstrefy Zamość. Pierwsze próby przygotowania terenów inwestycyjnych w Zamościu sięgają grudnia 1993 r., kiedy to ówczesny wojewoda zamojski, a obecny prezydent miasta – Marcin Zamoyski – skierował pismo do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie „wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych pod zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w obszarze granic administracyjnych miasta Zamościa”. Decyzją Ministra na cele nierolnicze przeznaczonych zostało 218,45 ha gruntów w granicach Zamościa. Otworzyło to możliwości zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i tworzenia terenów inwestycyjnych.

Pierwszą uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia w Zamościu specjalnej podstrefy ekonomicznej Rada Miejska w Zamościu przyjęła w 2007 r. Uchwała obejmowała tereny o łącznej powierzchni ponad 200 ha. W dniu 28 kwietnia 2008 r. podjęta została druga uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC gruntów położonych na terenie Zamościa. Uchwała mówiła o ok. 80 ha gruntów położonych w trzech kompleksach działek przy ulicach: Szczebrzeskiej (68 ha), Starowiejskiej (6,22 ha) oraz Braterstwa Broni (5,9 ha). Oprócz zwolnień podatkowych, które występują w Strefach Ekonomicznych na mocy ustawy, na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska Zamościa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Zamojskiej Podstrefy Ekonomicznej. Warunkiem skorzystania z pomocy jest utworzenie nowej inwestycji i nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi maksymalnie do 4 lat w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.

Promocja terenów inwestycyjnych Zamościa rozpoczęła się przed formalnym powstaniem Podstrefy Ekonomicznej, w 2008 r. Pierwszym elementem promocji było Międzynarodowe Spotkanie Eksporterów i Inwestorów Zagranicznych EXEAST 2008 zorganizowane we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą we wrześniu 2008 r. w Zamościu. Na spotkanie do Hetmańskiego Grodu przybyli zagraniczni biznesmeni, przedstawiciele izb gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej, menedżerowie, radcy handlowi, przedstawiciele branży logistycznej i spedycyjnej i dziennikarze. W 2009 r. wspólnie z Polsko-Kazachską Izbą Przemysłowo-Handlową miasto Zamość zorganizowało w Warszawie Międzynarodowe Spotkanie Przedsiębiorców EAST-WEST 2009.

W podstrefie ekonomicznej w Zamościu może zainwestować każdy. Inwestorzy muszą spełnić jedno z kryteriów zawartych w koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, czyli być innowacyjni albo zadeklarować zatrudnienie co najmniej 49 nowych pracowników lub zainwestować minimum 9 mln zł. Odstępstwa od tych kryteriów są możliwe w przypadku, gdy przedsiębiorca jest z branży spożywczej lub meblarskiej.

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych; dla przedsiębiorców średnich – 60%, dla małych – 70%. Zwolnienie w identycznej skali (w stosunku do dwuletnich kosztów pracy) przysługuje z tytułu zatrudnienia nowych pracowników.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych (lub utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy) przez okres 5 lat – dla dużych przedsiębiorców – lub 3 lat – dla małych i średnich przedsiębiorców. Inwestorzy mogą uzyskać także zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Zamojskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej.