Czas na Warmię i Mazury!

Czas na Warmię i Mazury!

02/10/2012
|

Warmię i Mazury zna praktycznie każdy Polak, ale oczywiście przepiękne krajobrazy i jeziora przyciągają gości także z zagranicy. Choć region utrzymuje się głównie z turystyki, swoje siedziby ma tu wiele firm i wciąż liczy się na nowych inwestorów, wszak bez inwestycji nie tętniłby życiem. Na Warmii i Mazurach działa Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, której zadaniem jest pomoc w rozwijaniu biznesu.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 września 1997 r. W pierwotnym kształcie zajmowała obszar blisko 335 ha gruntów zlokalizowanych w trzech podstrefach (Bartoszyce, Dobre Miasto i Szczytno). Do pierwszej zmiany granic W-M SSE doszło w październiku 2001 r. W jej wyniku do trzech istniejących podstref doszły dwie kolejne (Elbląg i Pasłęk), a obszar strefy wzrósł do ponad 372 ha.

Pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostało wydane 28 października 1998 r. przedsiębiorstwu CETCO Poland sp. z o.o. Jako pierwsze na terenie W-M SSE działalność gospodarczą rozpoczęło przedsiębiorstwo Sanit Plast Adam i Eulalia Filipczak sp. j.

Obecnie granicami W-M SSE  jest objęte 914,5 ha gruntów zlokalizowanych w 24 podstrefach (Barczewo, Bartoszyce, Ciechanów, Dobre Miasto, Elbląg, Iława, Iłowo Osada, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Orzysz, Ostrołęka, Ostróda, Olsztyn, Olsztynek, Pasłęk, Piecki, Pisz, Szczytno i Wielbark).

Grunty objęte granicami W-M SSE przeznaczone zostały pod nową zabudowę. Tereny oferowane inwestorom są w znacznej mierze uzbrojone i dogodnie położone pod względem komunikacyjnym. W pobliżu większości podstref funkcjonują kolejowe stacje przeładunkowe. Grunty niecieszące się zainteresowaniem inwestorów są systematycznie wyłączane z granic W-M SSE, a w ich miejsce włączane są tereny spełniające oczekiwania przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy działający na terenie W-M SSE w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. W myśl obowiązujących przepisów województwo warmińsko-mazurskie należy do obszaru, na którym przedsiębiorca może otrzymać najwyższą w skali kraju pomoc publiczną.

Z oferty Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać każdy, kto na jej terenie: zainwestuje – w ramach nowej inwestycji – co najmniej 100 tys. euro, utworzy nowe miejsca pracy i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja musi być przeprowadzona na terenie objętym granicami W-M SSE. W normalnym trybie przedsiębiorca wybiera nieruchomość gruntową spośród terenów już objętych strefą ekonomiczną. Jednakże w przypadku projektów ważnych dla rozwoju gospodarczego regionu granicami strefy może być objęty teren wskazany przez inwestora. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Dlatego też przy udzielaniu zezwolenia i udostępnianiu nieruchomości objętej granicami W-M SSE zostały wyodrębnione dwie procedury postępowania: Procedura postępowania przy wyborze nieruchomości już objętej granicami W-M SSE i Procedura postępowania przy obejmowaniu granicami W-M SSE nieruchomości wskazanej przez inwestora.

Wśród 35 firm, które prowadzą działalność na tym terenie dwie największe to Michelin Polska SA i LG Electronics Mława sp. z o.o. Pierwsza z wymienionych firm pojawiła się w grudniu 2010 r. Francuzi zapowiedzieli, że do końca roku 2015 zainwestują w strefie co najmniej 82 mln zł. Celem jest podniesienie produkcji z 38 tys. ton opon rocznie do poziomu 50 tys. ton w 2015 r., czyli zwiększenie wydajności o ponad 30%.
Michelin Polska jest jednym z największych pracodawców na Warmii i Mazurach, regionie zmagającym się z wysokim bezrobociem. Spółka zobowiązała się do stworzenia 15 etatów i utrzymania zatrudnienia w zakładzie w Olsztynie na poziomie co najmniej 4154 pełnych etatów do końca 2015 r. Spółka planuje również podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne oraz zagraniczne w innych zakładach Grupy Michelin.