Koszty złego wdrażania zmian idą w miliardy złotych!

Koszty złego wdrażania zmian idą w miliardy złotych!

18/02/2021
Źródło informacji: Szkoła Zarządzania Zmianą

Czy wyobrażasz sobie plac, na którym stoi 14.000 nowiuteńkich samochodów Maserati? Ten wypełniony po horyzont plac to równowartość strat, jakie ponoszą polskie firmy w rezultacie nieskutecznego wdrażania zmian. To, jakby kierujący firmami, zdecydowali się wypuścić ogromny walec, który zmiażdży cały ten park samochodowy. Wnioski z najnowszego raportu z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą* są porażające.

Polskie firmy tracą co najmniej 7 mld złotych rocznie na skutek nieskutecznego zarządzania zmianą.

„Szklany sufit” skuteczności

Polskie przedsiębiorstwa wciąż nieskutecznie wdrażają podejmowane projekty, przedsięwzięcia i innowacje ze skutecznością oscylującą wokół 30%. Jak pokazują wyniki prowadzonych od sześciu lat badań, co roku około 2/3 wdrażanych zmian kończy się niepowodzeniem.

Zgodnie z rezultatami OBZZ-2021, tylko 36% zakończonych w 2020 roku zmian w pełni osiągnęła zakładane cele – podkreśla Wiesław Grabowski – konsultant ze Szkoły Zarządzania Zmianą, jeden ze współautorów badania. Dodaje, że jeżeli przyjmiemy, że poziom osiągania celów zmian we wszystkich polskich firmach – a w Polsce działa ponad 2,2 mln przedsiębiorstw – jest podobny, to kolejny rok należy bić na alarm.

Liczenie strat

Aby oszacować straty, jakie ponoszą firmy w rezultacie nieskutecznego zarządzania zmianą przyjęliśmy, na podstawie raportu z badania, że 75% zmian była kierowana zespołowo, a zespół kierujący wdrożeniem zmiany liczył średnio 6 osób – tłumaczy dr Jarosław Rubin – założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą i jeden z autorów raportu.

Na podstawie wypowiedzi respondentów oraz doświadczeń płynących ze współpracy z firmami wdrażającymi zmiany, przyjąłem, że jedna osoba kierująca zmianami poświęca na zarządzanie zmianą od 10-20 godzin w ciągu miesiąca.

Znając średnią miesięczną pensję oferowana w naszym kraju specjalistom i menedżerom (75 zł/h) i odczytując z raportu, że średnia długość prowadzonej zmiany wynosiła 9 miesięcy, dokonano wyliczeń sumarycznych kosztów nieefektywnego zarządzania zmianą we wszystkich polskich przedsiębiorstwach. Okazało się, że straty wynikające z nieskutecznego zarządzania zmianą wynoszą w sumie ok. 7 mld zł rocznie, licząc tylko czas poświęcony na kierowanie zmianami przez zespoły i pojedynczych specjalistów.

A przecież liczbę tę można powiększyć o koszt udziału w spotkaniach i pracach osób spoza zespołu kierującego zmianą, koszt zmarnowanej motywacji i zaangażowania, koszt zakupu materiałów i sprzętu potrzebnego do wdrożenia zmiany oraz utracone koszty związane z brakiem korzyści, jakie miała przynieść zmiana.

Te wyliczenia powinny wstrząsnąć zarządami firm i osobami odpowiadającymi za wdrażanie zmian.

Sytuacja bez wyjścia?

To, że polskie firmy znowu osiągnęły „światowy” wynik wdrażając zmiany oznacza, że w dalszym ciągu firmy muszą szukać sposobów jak zwiększyć swoją efektywność wdrażanych zmian – mówi Marek Naumiuk, współautor raportu z badania, partner Szkoły Zarządzania Zmianą. Kontynuuje – powinny poszukać nowych sposobów działania, ponieważ, jak twierdził Albert Einstein: „szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”.

W innym przypadku – za rok – walec znowu zmiażdży kolejne kilkanaście tysięcy luksusowych limuzyn…

➡ Pełny raport z Badania można pobrać bezpłatnie ze strony: zmiana.edu.pl/portfolio-item/obzz-2021/

* Raport powstał na bazie VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2020 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 251 respondentów. Ponad 60% respondentów miało istotny wpływ na zmianę, kierując wdrożeniem opisywanej zmiany (samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego), a niemal 15% respondentów stanowili pracownicy – odbiorcy zmiany. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

BEZPŁATNY-NEWSLETTER ver 3