Wykorzystanie środków UE na działalność w przemyśle – konferencja US

Wykorzystanie środków UE na działalność w przemyśle – konferencja US

21/12/2015

W jaki sposób przedsiębiorstwa przemysłowe mogą stać się innowacyjne? Na te i inne pytania związane z budowaniem pozycji konkurencyjnej poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, starali się odpowiedzieć prelegenci oraz uczestnicy konferencji pt. „Wykorzystanie środków UE na działalność innowacyjną w przemyśle”, która odbyła się w piątek (27.11.2015 r.) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Kluczowym punktem konferencji była debata na temat wspierania potencjału innowacyjnego w regionie, podczas której przedstawiciele świata nauki i biznesu dyskutowali o problemach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw przemysłowych również na arenie międzynarodowej. Skupiono się tu głównie na sektorze morskim i przemyśle stoczniowym, którego znaczenie społeczne i gospodarcze w regionie jest bardzo istotne.

Dużą zaletą konferencji jest obecność polskich przedsiębiorców z sektora przemysłowego, cenionych w świecie nauki ekspertów oraz przedstawicieli jednostek samorządowych.

– Wskazane przez uczestników i prelegentów problemy i rekomendacje analizowane były z różnych punktów widzenia, co pozwala na stworzenie całościowego obrazu sytuacji i wyzwań przed jakimi stoją przedsiębiorstwa przemysłowe. Zmuszone są one do konkurowania z często bardziej rozwiniętymi podmiotami zagranicznymi. Koniecznością stało się więc generowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które niekiedy możliwe jest jedynie dzięki wykorzystaniu środków finansowych z UE – mówi poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Dariusz Rosati.

Podczas konferencji wystąpili m. in. Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. Dariusz Rosati, prof. dr hab. Dariusz Zarzecki z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Konrad Frontczak Prezes Centrum Innowacji Akademii Morskiej Sp. z o.o., mec. Rafał Malujda, prof. dr hab. Krystyna Poznańska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Maciej Borowy Przewodniczący Klastra Przemysłów Kreatywnych, Katarzyna Kaak-Łasecka z Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego, dr Dominik Rozkrut Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie czy Witold Ratajczak dyrektor ds. rozwoju portów w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.

Fot. US

Fot. US

Konferencję, w której udział był bezpłatny, udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu Grupy EPL w Parlamencie Europejskim oraz zaangażowaniu Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

– Do udziału w konferencji zgłosili się przedsiębiorcy, studenci, doktoranci, naukowcy z różnych regionów Polski. Rejestrację zakończyliśmy na poziomie 100 osób, jednak miała ona charakter otwarty i w efekcie pojawiło się dużo więcej słuchaczy. Ich zainteresowanie konferencją wskazuje na to, że jest to naprawdę ważna tematyka. Postulaty, które opracujemy na podstawie prezentowanych wyników badań i opinii uczestników i prelegentów konferencji, chcemy przekazać posłowi na Sejm Arkadiuszowi Marchewce, który zasiada w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Mamy nadzieję, że dzięki temu podjęta problematyka zostanie dostrzeżona i będziemy bardzo zadowoleni, jeśli choć w pewnej części nasze postulaty wpłyną na kształtowanie polityki państwa w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej w przemyśle – podsumowuje Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Konferencji, dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska.

Organizatorzy planują kontynuować tego typu inicjatywy, aby zwiększać świadomość przedsiębiorców w zakresie dostępności zewnętrznych środków finansowania na działania innowacyjne i samego znaczenia innowacji dla budowy ich pozycji konkurencyjnej, a co za tym idzie także dla rozwoju gospodarki krajowej.