W 2015 r. rynek budownictwa drogowego w Polsce wzrośnie o ponad 10%

|

Dzięki intensywnej akcji przetargowej z lat 2013–2014, od roku 2015 rynek budownictwa drogowego powróci do dwucyfrowych wzrostów. Jednakże, z uwagi na bardziej równomierne rozłożenie inwestycji drogowych w czasie, średnioroczna wartość rynku w okresie 2015–2020 nie zbliży się do rekordowego poziomu z roku 2011. Spokojniejsze tempo budowy dróg może natomiast uchronić branżę drogową przed powtórką niekorzystnego dla wykonawców scenariusza z lat 2012–2013.

 

Według najnowszego raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Budownictwo drogowe w Polsce 2015–2020: inwestycje – firmy – statystyki – prognozy – ceny” po trzyletnim okresie spadków w roku 2015 rynek drogowy wzrośnie o co najmniej 10%. Rok bieżący będzie jednak dopiero wstępem do większych wzrostów drogownictwa w roku 2016.

Jak zauważają autorzy raportu, z analizy rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych wynika, że do największej kumulacji prac na drogach powinno dojść w latach 2016–2018. „Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych oraz brak sztywnego celu, jakim przed kilkoma laty było Euro 2012, niewykluczone jest bardziej równomierne rozłożenie inwestycji drogowych w najbliższych pięciu latach, w wyniku czego nastąpiłoby przesunięcie szczytu robót na lata 2018–2019. Scenariusz taki byłby dla branży budowlanej dużo korzystniejszy i ochroniłby rynek przez kolejną poważną destabilizacją” – uważa Bartłomiej Sosna, główny analityk rynku budowlanego w PMR oraz autor raportu, i dodaje: – Z uwagi na większy udział planowanych dróg betonowych oraz spadek cen ropy naftowej nie należy oczekiwać ponownych silnych wzrostów cen asfaltów, jakie obserwowano w latach 2011–2012. Co więcej, obecne obniżki na rynku paliwowym powinny od 2015 r. pozytywnie wpływać na rentowność kontraktów pozyskanych w roku 2014. Niższe ceny paliw będą swoistym buforem dla wykonawców, chroniącym rentowność kontraktów, nawet w wypadku pewnego wzrostu cen podstawowych materiałów budowlanych takich jak cement czy beton”.

Jak twierdzi autor raportu, w momencie największej kumulacji robót wartość rynku budownictwa drogowego, skalkulowana jako produkcja drogowa i mostowa wszystkich firm wykonawczych, wyniesie mniej więcej 33 mld zł rocznie. Będzie to wynik o 5 mld zł niższy w porównaniu z rekordowym rokiem 2011.

raport1_PP_26

Z przeprowadzonej na potrzeby raportu analizy znaczących postępowań przetargowych procedowanych w 2014 r. przez GDDKiA wynika, że na rynku aktywnych było ok. 90 dużych firm wykonawczych. Najczęściej pojawiającym się w przetargach wykonawcą jest Budimex. Wziął on udział w 40 przetargach z 43 poddanych analizie. Na kolejnych miejscach uplasowały się firmy Strabag, Dragados, Mota-Engil oraz Astaldi. Firmy najbardziej aktywne utrzymują średni poziom skuteczności na poziomie ok. 20%. Na uwagę zasługuje wynik firmy Budimex, która zwyciężyła w aż 12 przetargach, wykazując się skutecznością przetargową na poziomie blisko 30%.

Pod względem akcji przetargowej najbardziej aktywne jest obecnie województwo zachodniopomorskie, głównie dzięki przetargom na trasę S6. Region ten odpowiada za 16% długości tras będących na etapie przetargu. Dwucyfrowe udziały (po mniej więcej 13%) notują także województwa kujawsko-pomorskie (dzięki trasie S5) i dolnośląskie (S3). Dwucyfrowy udział ma jeszcze województwo mazowieckie (ok. 100 km tras w przetargach).

raport-wykres_PP_26

Poza województwem zachodniopomorskim w dłuższym terminie najlepsze perspektywy dla budownictwa drogowego występują we wschodniej części kraju (Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie). Trasy w tych województwach odpowiadają za mniej więcej 50% długości wszystkich planowanych dróg szybkiego ruchu. Pełne sfinansowanie dróg szybkiego ruchu w tych regionach nie będzie jednak możliwe w ramach rozpoczynającej się perspektywy unijnej, a termin ich pełnej realizacji jest jeszcze dość odległy.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR, pt. „Budownictwo drogowe w Polsce 2015–2020: inwestycje – firmy – statystyki – prognozy – ceny”.