Środki smarowe i płyny eksploatacyjne w Polsce – I Sympozjum LOTOS Oil

Środki smarowe i płyny eksploatacyjne w Polsce – I Sympozjum LOTOS Oil

23/10/2017

Dwudniowe sympozjum stanowiło ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska biznesu, otwierając nowe perspektywy do działania w obszarze wspierania polskiej gospodarki. Zaktualizowane informacje o uwarunkowaniach technologicznych i rynkowych, jakie zaistniały w przeciągu ostatniego roku, przekazane przez ekspertów LOTOS Oil oraz zaproszonych Prelegentów, ugruntowały wiedzę w odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki smarowniczej i doprowadziły do dyskusji na temat potrzeb rynkowych oraz przyszłości branży.

Podczas pierwszego dnia sympozjum uczestnicy mieli możliwość szerszego zapoznania się z informacjami na temat spółki LOTOS Oil, z jej celami, strategią i wyznawanymi przez nią wartościami. Przybliżone zostało im również portfolio produktowe, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych grup produktowych i komentarzem o ich technologii, wartości rynkowej i jakości. Co istotne, na konferencji zostało zaznaczone, jak bardzo przez lata rynek środków smarowych uległ przekształceniu oraz jak bardzo przez ten czas zostały wyśrubowane normy technologiczne, stawiane przez producentów silników samochodowych i maszyn przemysłowych. W ocenie specjalistów uczestniczących w sympozjum, szeroka gama środków smarowych LOTOS Oil, zarówno w segmencie motoryzacyjnym, jak i przemysłowym, z bardzo dobrym efektem konkuruje dziś z zagranicznymi koncernami, od których środki smarowe polskiego producenta nie odbiegają ani jakością, ani technologią.

Z uwagi na zmiany rynkowe i technologiczne produkty spółki LOTOS Oil musiały i nadal będą się zmieniać, by podążyć w ślad za technologią oraz stawianymi wymaganiami. Szczególnie widoczne jest to w segmencie olejów przemysłowych, gdzie tradycyjne podejście do sprzedaży tych środków smarnych jest wypierane przez nowoczesne podejście do sprzedaży łączące dostawę produktu z zapewnieniem kompleksowej usługi serwisowej. Uczestnicy mieli również możliwość poszerzenia swojej wiedzy o informacje w zakresie istotności dla przedsiębiorstwa usługi serwisu olejowego, czyli pokazania sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa parku maszynowego, czy też działań wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie wymian środków eksploatacyjnych czy też remontów maszyn, co w dzisiejszych przedsiębiorstwach powinno być elementem strategii prawidłowej gospodarki smarowniczej oraz stanowi istotną i znaczącą wartość zarówno finansową, jak również zapewnienia ciągłości produkcyjnych i biznesowych.

W wydarzeniu uczestniczyło około 200 zaproszonych gości, pośrednio i bezpośrednio powiązanych z rynkiem olejowym. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści branży transportowej, maszyn rolniczych, szeroko rozumianego przemysłu oraz dodatków uszlachetniających. Dwujęzyczna konferencja, ze względu na zagranicznych gości, miała za zadnie przyswoić materiały z zakresu historii rozwoju konstrukcji i technologii, trendów, norm, certyfikacji i problemów jakości, które miałyby ułatwić uczestnikom rozwiązywanie bieżących problemów z gospodarką smarowniczą oraz, które byłyby przydatne w praktyce w zarządzaniu parkiem maszynowym w przedsiębiorstwach.

Jednym z gości specjalnych sympozjum był dr Tomasz Rożek znany z programu Sonda 2, emitowanego w telewizji TVP. Znany fizyk i dziennikarz naukowy rozpoczął drugi dzień sympozjum prelekcją o zaskakującym tytule „Czym nasmarowany jest Wszechświat”.

Uczestnicy wydarzenia spotkali się również z Ambasadorem marki LOTOS, kierowcą rajdowym LOTOS Rally Team, Kajetanem Kajetanowiczem, który kilka dni wcześniej po raz trzeci wywalczył tytuł Mistrza Europy. Interesujący wywiad i gratulacje składane na ręce Mistrza, dla całej jego załogi, zakończyły drugi dzień sympozjum.

– Wielką satysfakcją było obserwowanie zainteresowania uczestników omawianymi przez prelegentów tematami. Mam nadzieję, że konferencja stała się okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego, lepszego poznania się. To, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i radością, a jednocześnie utwierdza nas w przekonaniu o celowości podjętej w 2017 roku decyzji o organizacji sympozjum, jak też o potrzebie dalszego kontynuowania tego rodzaju spotkań w latach kolejnych – podsumował wiceprezes zarządu LOTOS Oil, Jakub Jarosz.