Wysoka jakość i niskie ceny – oto kluczowe aspekty konkurencyjności według polskich MŚP

|

Dla polskich MŚP z branży przemysłowej najważniejsze czynniki, które wpływają na osiąganie przewagi konkurencyjnej to wysoka jakość produktów (68,3 proc.), niskie ceny (42,3 proc.), nowoczesny park maszyn i urządzeń (37,6 proc.) oraz dobre relacje z kontrahentami zagranicznymi (26,9 proc.) – wynika z badania Siemens Financial Services.

Kluczowe elementy konkurencyjności różnią się jednak w zależności od profilu i wielkości przedsiębiorstwa.

Firmy z branży metalowej wyraźnie częściej uważają innowacyjne i odnawiane zaplecze sprzętowe jako element przewagi rynkowej, podczas gdy dla poligrafii jest to wysoka jakość. Z kolei dla małych podmiotów zatrudniających do 49 osób, jest to już dostęp do finansowania

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw przemysłowych z branży spożywczej, poligraficznej, obróbki metaluprzetwórstwa tworzyw sztucznych (68, 3 proc.) uważa, że wysoka jakość produktów końcowych jest najważniejszym czynnikiem, który buduje przewagę konkurencyjną. Na drugim miejscu (42, 2 proc.) badani wskazali niskie ceny. Dla 37,6 proc. istotną przewagą rynkową jest nowoczesny i regularnie odnawiany park maszyn.

– Coraz więcej polskich firm przemysłowych ma świadomość, że pozycję rynkową buduje się dzięki nowoczesnemu parkowi maszyn i urządzeń. Automatyzacja redukuje koszty i zwiększa efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. Dwa pierwsze aspekty najczęściej wskazane przez badanych dotyczyły wysokiej jakości produktów i niskich cen, co jest łatwiejsze do osiągnięcia dzięki nowym technologiom produkcji. Polscy przedsiębiorcy znani są z jakości i powinni przede wszystkim stawiać na ten aspekt – mówi Tomasz Kukulski, prezes zarządu Siemens Financial Services w Polsce.

Z badania wynika również, że ponad jedna czwarta firm (26,9 proc.) uważa, iż istotną przewagą konkurencyjną są dobre relacje z zagranicznymi kontrahentami. Dla 17,6 proc. ważnym aspektem budowania pozycji rynkowej jest sprawna logistyka

Przedsiębiorcy wskazują także na aspekt finansowy. Dla 18,4 proc. badanych dostęp do finansowania jest znaczną przewagą rynkową. Dobre zabezpieczanie płatności (ograniczanie ryzyka finansowego) i oferowanie długich terminów płatności jest ważnym elementem, który poprawia konkurencyjność zdaniem 7,4 proc. ankietowanych.

siemens-financial

Przewagi konkurencyjne zależą m.in. od branży i wielkości
W badaniu firmy z branży metalowej, częściej niż pozostałe wymieniają nowoczesny park maszyn, dobre relacje z zagranicznymi kontrahentami, dostęp do finansowania i zabezpieczenie płatności, jako ważne aspekty budowania przewagi nad konkurencją.

Dla przedstawicieli sektora tworzyw sztucznych, częściej liczą się niskie ceny produktów i efektywna logistyka. Natomiast firmy spożywcze, podobnie jak metalowe, stawiają na dobre relacje z zagranicznymi kontrahentami i dostęp do finansowania, ale także na jakość. Branża poligraficzna wyróżnia się na tle pozostałych – znaczniej częściej jako element przewagi rynkowej wskazuje oferowanie długich terminów płatności.

Postrzeganie poszczególnych przewag konkurencyjnych zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. Dla średnich firm, zatrudniających od 50 do 249 osób, w mniejszym stopniu liczy się dostęp do finansowania, który dla mniejszych podmiotów (10-49) jest jednym z najważniejszych aspektów tworzenia przewagi rynkowej.

W porównaniu do firm, które działają wyłącznie na rynku polskim, eksporterzy nie wskazują, że ważnym elementem przewagi rynkowej są niskie ceny. Dla przedsiębiorstw, które funkcjonują za granicą, na budowanie przewagi konkurencyjnej wpływają przede wszystkim: jakość produktów, nowoczesne maszyny i urządzenia oraz dobre relacje z międzynarodowymi kontrahentami.