Rynek chemii budowlanej w Polsce w 2015 r. wzrośnie o 5%

Rynek chemii budowlanej w Polsce w 2015 r. wzrośnie o 5%

25/02/2015
Autor:
|

Powracający na ścieżkę wzrostową sektor budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej już w 2015 r. przyniosą znaczną poprawę na rynku chemii budowlanej w Polsce. Jak pokazują wyniki badania wśród firm wykonawczych, budynki mieszkalne odpowiadają aż za 80% wolumenu robót z zakresu chemii budowlanej. Rynek dopełniają budynki komercyjne (10%) oraz pozostałe, tj. zakłady przemysłowe i budynki publiczne (10%).

Według najnowszego raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego “Rynek chemii budowlanej w Polsce 2015 – Prognozy rozwoju na lata 2015-2020”, po spadkowych dla branży chemii budowlanej latach 2013-2014, w latach kolejnych oczekiwane jest ponowne przyspieszenie w tym sektorze. Analitycy PMR oczekują, że w latach 2015-2016 rynek będzie rósł w tempie 4-5% rocznie i ustabilizuje się na poziomie ok. 4,2 mln ton w latach 2017-2018.

Nadchodzącą poprawę koniunktury potwierdzają także wyniki kolejnej edycji badania przeprowadzonego na próbie ponad 300 małych i średnich firm budowlanych realizujących roboty z zakresu chemii budowlanej. Wartość indeksu koniunktury w branży chemii budowlanej w najnowszym badaniu wyniosła 20,4 pkt., co jest poprawą o 4,4 pkt. w stosunku do grudnia 2013 r.

pmr rynek chemii

W czterech z pięciu badanych segmentów chemii budowlanej odnotowano wyraźną poprawę koniunktury. Wyjątek stanowi branża systemów ociepleń, w przypadku której poziom optymizmu na rynku pozostał na poziomie sprzed roku. „Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są zmniejszająca się pula prac termomodernizacyjnych, a także słabe wyniki budownictwa jednorodzinnego, odpowiadającego za dwie trzecie rynku systemów ociepleń. Pomiędzy 2012 a 2014 r. udział robót termomodernizacyjnych spadł z 54% do nieco ponad 40% oddając większościowy udział nowym budynkom. Postępujące w ostatnich latach intensywne działania termomodernizacyjne sprawiły, że odsetek budynków wymagających pilnego remontu a także liczba inwestorów posiadających środki na takie przedsięwzięcia wyraźnie się zmniejszyły”, wyjaśnia Bartłomiej Sosna, główny analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu.

Przeprowadzane przez firmę PMR badanie dogłębnie bada także wiodące marki na rynku chemii budowlanej. Okazuje się, że co czwarta badana firma wykonawcza, która korzystała ze szkoleń organizowanych przez producentów chemii budowlanej, wybrała szkolenie firmy Atlas (26%) lub Mapei (25%). Ze szkolenia firmy Henkel (marka Ceresit) skorzystała co dziesiąta firma.

Co trzecia firma działająca na badanym rynku korzysta także z programów lojalnościowych prowadzonych przez producentów chemii budowlanej. Najczęściej korzystają z nich firmy oferujące usługi przyklejania płytek (41%), zaś najrzadziej firmy murarskie (26%). Co druga firma uczestnicząca w programie lojalnościowym wybrała program oferowany przez Mapei, zaś co trzecia program marki Atlas (32%).

Jak pokazują najnowsze wyniki badania, po raz kolejny najwyższą wspomaganą znajomość wśród budowlańców uzyskała marka Atlas (93%). Zaraz za nią pojawiły się marki Knauf (90%), Mapei (89%), Ceresit oraz Kreisel (po 84%). Co ważne, w odniesieniu do pierwszego badania z roku 2011, znajomość praktycznie wszystkich czołowych marek na rynku zauważalnie wzrosła.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. “Rynek chemii budowlanej w Polsce 2015 – Prognozy rozwoju na lata 2015-2020”.