II Sympozjum LOTOS Oil: standardy jakościowe, rozwój i przyszłość środków smarowych

II Sympozjum LOTOS Oil: standardy jakościowe, rozwój i przyszłość środków smarowych

21/11/2018
www.lotosoil.pl

W dniach 14-16 listopada w Gniewinie odbyło się II Sympozjum LOTOS Oil pod  nazwą „Standardy jakościowe, rozwój i przyszłość środków smarowych na rynku krajowym i  europejskim 2018”.

W wydarzeniu uczestniczyło około 200 polskich i zagranicznych gości, pośrednio i bezpośrednio powiązanych z rynkiem olejowym i reprezentujących m.in. instytuty naukowo-badawcze, dystrybucję środków smarowych, transport, rolnictwo, motoryzację, przemysł i utrzymanie ruchu

Trzydniowe Sympozjum stanowiło ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska biznesu i  nauki. Zaktualizowane informacje o uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i szerokim pojęciu bezpieczeństwa chemicznego, jakie zaistniały w przeciągu ostatniego roku i jakich możemy się spodziewać na najbliższe lata, ugruntowały wiedzę w odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki smarowniczej i doprowadziły do dyskusji na temat potrzeb rynkowych, przyszłości branży i trendów rozwoju.

Międzynarodowi Eksperci pierwszy raz w Polsce w takim składzie
W tegorocznym Sympozjum szeregi prelegentów zasiliły znane postacie z branży. W pierwszym dniu uczestnicy usłyszeli prelekcję Paula Robinsona, reprezentującego centrum badawczo rozwojowe firmy LUBRIZOL w Hazelwood w Wlk. Brytanii. nt rozwoju technologii olejów do układów hydraulicznychnapędowych.

Kolejnym prelegentem była Dr hab. inż. Elżbieta Rogoś będąca pracownikiem naukowym Instytutu Technologii Eksploatacji –Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu (ITeE-PIB) aktywnie prowadząca działalność naukową i badawczo-rozwojową obejmującą zagadnienia dotyczące doskonalenia procesów eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w kierunku spełnienia wymagań ekologicznych, w szczególności w obszarze dotyczącym olejów smarowych, cieczy roboczych i cieczy technologicznych.

Prelekcję pt. Rozwój metod badawczych olejów silnikowych autorstwa Przemysława Laszczaka, Adama Sordyla, Piotra Bielaczyca i Andrzeja Sucheckiego zaprezentował pracownik Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. specjalizującego się w wykonywaniu testów silnikowych dla branży motoryzacyjnej, Przemysław Laszczak.

Wśród zagranicznych ekspertów LOTOS Oil gościł również Mika Kuttenena z firmy NESTE, który zaprezentował zagadnienia monitoringu jakości olejów silnikowych na rynku europejskim, a  jednocześnie reprezentował na Sympozjum organizację ATIEL.

W drugi dzień konferencji szczególnym uznaniem cieszyła się Prelekcja Dr Ahmada Zareha z firmy Infineum z Wielkiej Brytanii. Ekspert przedstawił po raz pierwszy w Polsce docenianą w całej Europie prezentację Infineum Trends 2018 dot. trendów rozwoju środków smarowych na najbliższe lata w zakresie motoryzacji, ilustrowaną wypowiedziami pracowników największych, światowych producentów motoryzacyjnych i uzupełniając ją o wiedzę zdobytą przez ponad 28 lat doświadczenia w  przemyśle naftowym.

W tym dniu prezentacje „Wpływ biokomponentów w paliwach silnikowych na procesy degradacji smarowych olejów silnikowych” przedstawiła również Dr Inż. Magdalena Żółty z Instytutu Nafty i Gazu oraz Robert Wasylkowski, pracownik firmy BASF Polska opowiadający o płynach do chłodnic i rozwoju ich technologii na przestrzeni ostatnich dekad.

W zakresie dokumentacji w łańcuchu dostaw dla substancji petrochemicznych po 1 czerwca 2018 r. głos zabrała Anna Królak z Theta – Doradztwo Techniczne.

Eksperci i technolodzy z Grupy LOTOS i LOTOS Oil- bo „Naj nie bierze się znikąd”
Nie zabrakło również specjalistów i ekspertów z Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Oil jako najważniejszych osób stojących na straży technologii i jakości najbardziej nowoczesnych produktów smarowych produkcji LOTOS Oil: Henryka Szmyda – starszego inżyniera ds. środków smarowych z Biura Rozwoju Technologii Grupy LOTOS odpowiadającego za rozwój , badania i koordynację w zakresie technologii środków smarowych LOTOS oraz Marka Dębińskiego, kierownika działu serwisu olejowego LOTOS Oil i wybitnego specjalisty w dziedzinie środków smarowych, który przybliżył historie i korzyści jakie niesie za sobą prawidłowa gospodarka smarownicza i TFM w przedsiębiorstwach.

Podczas obu dni swoje prelekcje przedstawili również specjaliści z Biura Technologii LOTOS Oil – Radosław Lenart / szef biura technologii LOTOS Oil oraz Dr Piotr Niemiec i Tomasz Szczotka, przybliżając kolejno zagadnienia w zakresie wdrożenie oleju obróbkowego w branży samochodowej, zmiany w klasyfikacji lepkościowej SAE J300 w perspektywie ewolucyjnej i historii smarów na miarę XX i XXI wieku.

15-lat spółki LOTOS Oil na rynku
II Sympozjum LOTOS Oil połączone było z obchodami jubileuszu spółki na rynku – Tak naprawdę naszą drogę do najnowocześniejszych środków smarowych rozpoczęliśmy w 1990 roku, czyli 28 lat temu, kiedy to w ówczesnej Rafinerii Gdańskiej uruchomiono produkcję pierwszego oleju mineralnego pod nazwą LOTOS. To właśnie od nazwy oleju, w 2003 roku, powstała nazwa całej Grupy Kapitałowej. To 15 lat pracy włożonej przez całą Grupę Kapitałową LOTOS w jakość naszych produktów, w rozpoznawalność, w ekspansję naszych produktów do przeszło 85 krajów świata oraz w zaufanie do marki i producenta- powiedział Krzysztof Nowicki, prezes zarządu LOTOS Oil.

Ważne wydarzenie i równie ważni Goście
Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość spotkania na II Sympozjum LOTOS Oil Ambasadora najnowszej i najnowocześniejszej linii olejów silnikowych LOTOS QUAZAR Dynamic – mistrza kierownicy Roberta Kubicę. Podczas spotkania z uczestnikami Robert zarówno uchylił rąbka tajemnicy o aspektach technicznych bolidu, odpowiadał na pytania gości jak i deklarował zaufanie do LOTOS Oil jako producenta środków smarowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kibiców wypowiedział się również odnośnie planów na przyszłość i rozwoju swojej Kariery zachowując jednakże najważniejszą informację w tajemnicy – czy w przyszłym roku będzie kierowcą Formuły 1?

Jak ma się branża środków smarowych w Polsce?
Podczas Sympozjum, analogicznie do roku ubiegłego wywiązała się dyskusja o jakości środków smarowych i oszustwach jakie można spotkać na rynku krajowym – jak im zaradzać i jak karać nierzetelnych producentów. Polscy przedsiębiorcy niejednokrotnie czują się oszukani przez małych producentów środków smarowych zyskujących kosztem ich parku maszynowego, ponieważ wygrywają oni w przetargach najniższą ceną a nie przykładają wagi do jakości oferowanych produktów. Dlatego też sami uczestnicy apelowali o wzajemne wsparcie i ukrócenie procederu.
Ponadto z prelekcji można było wyciągnąć wnioski, w którym kierunku zmierzają producenci samochodów i maszyn przemysłowych i jak będzie się zmieniać zapotrzebowanie na konkretne środki smarowe w nadchodzących latach.

– Takie spotkania branżowe nie są zbyt częstym zjawiskiem w Polsce a problemy przedsiębiorców i użytkowników środków smarowych pokazują, że możliwość zdobywania wiedzy i podjęcia dyskusji z producentem i środowiskiem naukowym jest dla nich bardzo ważna. Mam nadzieję, że konferencja stała się dla wszystkich uczestników okazją do zdobycia tej wiedzy i inspirującej wymiany myśli. To, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie utwierdza nas w przekonaniu o celowości podjętej w 2018 roku decyzji o organizacji II Sympozjum, jak też o potrzebie dalszego kontynuowania tego rodzaju spotkań w kolejnych latach – podsumował Krzysztof Nowicki.