Relacja z IX Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Chemia Paliwa Gaz

Relacja z IX Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Chemia Paliwa Gaz

07/10/2014
|

W dniu 2 października 2014 r. odbył się IX Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Chemia Paliwa Gaz, poświęcony strategiom polskich koncernów w najbliższych latach na tle rynku europejskiego. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, oraz Patronatem Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Tegoroczna edycja została podzielona na trzy sesje tematyce, w których udział brali zarówno przedstawiciele rządu, eksperci jak i również prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, oraz dyrektorzy spółek chemicznych, paliwowych i gazowych. W ramach Sesji Inauguracyjnej odbył się panel pt. „Bezpieczeństwo – nowa sytuacja i nowe wyzwania”, którego moderatorem była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra Polskiej Agencji Prasowej, zaś w dyskusji udział wzięli: Daniel Betke – Prezes Zarządu OLPP Sp. z o.o.; Jan Chadam – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.; dr Filip Elżanowski – Radca Prawny w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski; Piotr Dąbek – Dyrektor Biura Rozwoju i Zarządzania Aktywami, LOTOS Petrobaltic; Ireneusz Łazor – Prezes Towarowej Giełdy Energii S.A.; Rafał Miland – Dyrektor w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska; Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Azoty S.A. Tematy, jakie zostały omówione w tej części debaty to m.in. kwestia zaangażowania Państwa w sektor chemiczny, w szczególności w kontekście realnej groźby wrogiego przejęcia Grupy Azoty. Równie istotnym zagadnieniem był temat inwestycji w chemii, jeśli chodzi o aktualne potrzeby i istniejące możliwości przedsiębiorstw chemicznych. Z drugiej strony zastanawiano się, nad problemem zaopatrzenia kraju w gaz i ropę oraz skutecznością opracowanych scenariuszy awaryjnych na wypadek obniżenia ilości dostaw. Na koniec prelegenci podjęli temat jakości tankowanego paliwa na stacjach benzynowych.

petrobiznes_2014_png

Sesja I – Rynek Chemiczny, została podzielona na trzy panele: I panel: „Strategie rozwojowe w przemyśle chemicznym”, II panel: „Innowacyjność w przemyśle chemicznym” oraz „Doskonałość operacyjna, jako istotny element rozwoju sektora chemicznego”.

W pierwszym panelu, moderowanym przez Tomasza Zielińskiego – Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego udział wzięli: Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.; Zygmunt Kwiatkowski – ekspert rynku chemicznego, Wiceprezes Kruszywa Niemce S.A..; Tomasz Piec – Członek Zarządu, Synthos S.A. Dyskusję rozpoczęto od rozważań nad konkurencyjnością polskiej chemii, a także wpływu TIPP na przyszłą pozycję polskiego przemysłu chemicznego. Pozwoliło to określić, jakie czynniki mają istotny wpływ na rozwój branży. Następnie podjęto temat możliwości inwestycyjnych polskiej chemii – zarówno pod kątem inwestycji w Polsce z uwzględnieniem rozwoju chemii na świecie, jak inwestycji zagranicznych np. fuzje, przejęcia, poszukiwanie surowców. Dzięki powyższym rozważaniom prelegenci mogli nakreślić możliwości współpracy w sektorze, sprzyjające rozwojowi polskich przedsiębiorstw chemicznych.

Kolejny panel moderowała Beata Tylman – Dyrektor w Zespole ds. Pomocy Publicznej PwC Polska, zaś udział w nim wzięli: Czesław Adam Bugaj – Dyrektor, Główny Inżynier, PKN ORLEN S.A.; prof. Janusz Igras – Dyrektor Naukowy Instytutu Syntez Chemicznych, Zbigniew Kamieński – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki; dr inż. Krzysztof Łokaj – Senior Manager, Ekspert ds. Rozwoju Chemii, Polska Izba Przemysłu Chemicznego; prof. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej. Podczas dyskusji zajęto się takimi tematami, jak wpływ innowacyjności na rozwój chemii przemysłowej, czy programy wsparcia dla rozwoju innowacyjności w chemii. Równie istotną kwestią była współpraca nauki i przemysłu w kontekście perspektywy działań, a także możliwości budowy struktur R&D.

Panel zamykający, którego moderatorem była Anna Gietka – Dyrektor Zarządzający w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego miał charakter case study. Zaproszeni prelegenci: Arkadiusz Banaszek – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny ANWIL S.A. oraz Wojciech Blew – Dyrektor ds. Rozwoju i Technologii, Grupa LOTOS S.A. zaprezentowali uczestnikom modele działania przedsiębiorstwa w oparciu o funkcje wsparcia. Arkadiusz Banaszek skoncentrował się na wyspecjalizowanych funkcjach wsparcia, jako warunku doskonałości operacyjnej na przykładzie spółki ANWIL S.A. Z kolei Wojciech Blew odniósł kwestię doskonałości operacyjnej do Programu 10+ i rozbudowy rafinerii w Gdańsku realizowanych w ramach Grupy LOTOS i wpływu tych działań na poprawę efektywności całego przedsiębiorstwa.

petrobiznes2014_png

W ramach Sesji II – Rynek Ropy i Gazu odbył się panel pt. „Perspektywy dla polskiego gazownictwa i sektora paliwowego”. Jego moderatorem była ponownie Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra Polskiej Agencji Prasowej, zaś w roli prelegentów wystąpili: Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Daniel Betke – Prezes Zarządu, OLPP Sp. z o.o.; Jerzy Kurella – Wiceprezes ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Instytut Studiów Energetycznych; Małgorzata Szymańska – Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki; Beata Wittmann – Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu, Towarowa Giełda Energii S.A. Dyskusję otworzył szczególnie ważny obecnie temat liberalizacji rynku i rozwoju rzeczywistej konkurencji, co pozwoliło m.in. na zarysowanie zakresu zmian w polityce handlowej PGNiG. Następnie analizowano, jakie są możliwości w Polsce, jeśli chodzi o drogi importu surowca, a także aktywność Operatora Systemu. Następnie skoncentrowano się na problematyce dywersyfikacji dostaw w kontekście możliwych scenariuszy działań – zastanawiano się m.in. nad możliwościami wydobywczymi gazu łupkowego w Polsce (jakie są oczekiwania względem tego surowca i jaka jest aktualna sytuacja). W drugiej części panelu debatowano nad zmianami w prawie, wpływającymi na produkcję biopaliw, rozważano również istotny problem szarej strefy na rynku paliwowym i sposoby jej zwalczania. Na koniec zajęto się strategiami najważniejszych przedsiębiorstw w zakresie poszukiwań i wydobycia surowców oraz kwestią współpracy Grupy LOTOS z sektorem chemicznym.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES, który odbędzie się już na jesień przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.petrobiznes.pl.

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować:

  • Partnerowi Merytorycznemu: firmie PwC Polska
  • Patronowi Merytorycznemu: Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego
  • Partnerowi Strategicznemu: Grupie LOTOS S.A.,
  • Partnerom Głównym: Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., Grupie Azoty S.A.;
  • Partnerom: Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.; Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ANWIL S.A. Grupa Orlen
  • Partnerowi Technologicznemu firmie Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o.

Podziękowania składamy również Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, czasopismu Chemia Przemysłowa, Czasopismu Chemia i Biznes, Portalowi E-petrol.pl, Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym, Portalowi Energiamax.pl, Telewizji Interaktywnej EkoNews; firmie Kompass, Portalowi Gazlupkowy.pl, Portalowi Polskielupki.pl, Wydawnictwu Inżynieria, wydawcy portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka, Magazynowi Polski Przemysł, Miesięcznikowi Chemik – nauka technika rynek, Czasopismu Biznes i Ekologia, Magazynowi Rynek Inwestycji, Portalowi Ekologia i Rynek, Portalowi Petrolnet.pl, Czasopismu Stacja Benzynowa, Magazynowi Przemysł Chemiczny, Czasopismu Reporter Chemiczny, Portalowi BiznesAlert.pl, Portalowi EiP-Online.pl, Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle.