Ranking: TOP 100 pracodawców dla inżyniera

Ranking: TOP 100 pracodawców dla inżyniera

20/05/2013
|

Kryzys – słowo, które już od kliku lat straszy w prawie każdej branży, niekoniecznie musi być groźne z punktu widzenia marki pracodawcy (employer branding). Najnowsze badanie Universum Student Survey 2013, przeprowadzone na grupie 25 550 studentów pokazuje ważne i nowe trendy w oczekiwaniach młodych wobec pracodawców. Dane, szczególnie te płynące od studentów z kierunków inżynieryjnych, to wskazówka jak – mimo niepewnej sytuacji na rynku – zapewnić firmie stały napływ najbardziej utalentowanych pracowników.

Od praktyki do etatu
Aż 91% studentów inżynierii (dane z Universum Student Survey 2013) jest zainteresowanych praktykami i stażami w trakcie studiów. Mając dobry program praktyk, firma może zatem efektywnie i skutecznie prowadzić działania wizerunkowe w tej grupie. Dodajmy tylko, że młodzi ludzie mają inny sposób myślenia, są otwarci na zmiany, a przecież umiejętność nadążania za zmieniającym się rynkiem jest w nowoczesnej firmie najważniejsza.

Po zakończeniu praktyk wśród studentów inżynierii, podobnie jak w pozostałych grupach, widoczne jest wyraźne oczekiwanie na uzyskanie stabilnego zatrudnienia. To na pewno wina wspomnianego wcześniej kryzysu. Jego świadomość jest coraz bardziej obecna w głowach kandydatów, również tych dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Z drugiej strony zawirowania gospodarcze w tym roku, właściwie po raz pierwszy odkąd prowadzone jest badanie (czyli od roku 2008), sprawiły, że studenci trochę „zeszli na ziemię” i obniżyli, choć nieznacznie, swoje oczekiwania finansowe – nastąpił spadek do poziomu 3114 zł „na rękę” z 3201 zł w 2012 r.

W Polsce, ale międzynarodowo
Tylko 19% studentów planuje wyjechać za granicę po studiach. Pozostali chcieliby pracować w Polsce. 50% z nich marzy o pracy w firmach międzynarodowych.

I choć spadek w tegorocznym rankingu zanotowały największe światowe koncerny z branży motoryzacyjnej (ich kryzys dotknął najbardziej – to wynik malejącej sprzedaży samochodów, zmniejszenia skali produkcji, a w ślad za tym również zatrudnienia w tej branży): Volkswagen – 5. pozycja (spadek o 3 miejsca), Toyota – 11. (spadek o 4 miejsca), Volvo – 16. pozycja (spadek o 2 miejsca), General Motors – 22. (spadek o 2 miejsca), Renault Polska – 47. (spadek o 3 miejsca), to wciąż pozostają one wysoko w zestawieniu atrakcyjnych pracodawców.

Za to praca w branży energetycznej zyskuje w rankingach młodych inżynierów (miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują PGE i PGNiG). Według Tomasza Krzywickiego z Universum Polska „rosnąca atrakcyjność firm z tego sektora może wynikać z szerokiej obecności tych podmiotów w ciągle żywej w mediach debacie na temat bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo ten sektor ma opinię mocnego finansowo, przez co gwarantującego stabilność zatrudnienia, a to jeden z głównych atrybutów atrakcyjności pracodawcy wskazywany przez respondentów. Nie bez znaczenia jest również kwestia debaty na temat gazu łupkowego w Polsce. Rozpoczęcie eksploatacji tego paliwa na większą skalę z pewnością wpłynęłoby bardzo pozytywnie na rozwój tej branży, a co za tym idzie wiele nowych stanowisk pracy”. Tym można wytłumaczyć awans KGHM w rankingach.

Branża budowlana też jest ciągle postrzegana jako mocna i perspektywiczna (pierwsze miejsce zajmuje Skanska). Wyjątkiem jest Polimex-Mostostal – firma, która obecnie ma bardzo duże problemy finansowe i przechodzi głęboką restrukturyzację. Najwyraźniej to jeszcze do studentów nie dotarło, bo firma utrzymała swoją pozycję.

Mimo delikatnego spowolnienia nadzieja na nowe unijne fundusze strukturalne wpływa pozytywnie na całą branżę. Tomasz Krzywicki podkreśla także, że firmy z tego obszaru (Skanska, Budimex czy Strabag) są bardzo aktywne na polu działań wizerunkowych. Współpracują z uczelniami, mają rozbudowane programy praktyk i staży, przez które wypracowały mocną pozycję na rynku atrakcyjnych pracodawców.

Restrukturyzacja wizerunku i nowe media
Wizerunku nie da się zbudować w jeden dzień, ale można w jeden dzień go stracić. Dlatego w czasach kryzysu dobrze zaplanowane działania z dziedziny employer branding mogą pomóc we wzmocnieniu całej firmy. Długofalowa strategia komunikacyjna w tym obszarze powinna być prowadzona ciągle, bez względu na koniunkturę gospodarczą. Zmieniać się mogą jedynie treści komunikatów. I koniecznie wszystkie działania powinny być adresowane zarówno do pracowników, jak i do ludzi spoza firmy. Tomasz Krzywicki podkreśla, że „okres kryzysu to czas trudnej restrukturyzacji zatrudnienia. Dlatego komunikaty wewnętrzne powinny mocno integrować zespół. A te kierowane na zewnątrz powinny mówić o rozwoju, o nowych programach stażowych i praktykach, bo pozwalają zachować napływ nowych pracowników przy ograniczonych wydatkach na rekrutację” i dodaje, że to też dobry czas na zainteresowania swoją firmą najlepszych pracowników z konkurencji.

Według Tomasza Krzywickiego „rośnie rola nowoczesnych mediów (social media) w komunikacji wizerunkowej i rekrutacyjnej. Firmy są coraz bardziej aktywne w tym obszarze. Jednak tylko odpowiedni mix komunikacyjny, łączący różne kanały, jest w stanie dać najlepsze rezultaty”.