Przedsiębiorcy liczą na wzrost sprzedaży

Przedsiębiorcy liczą na wzrost sprzedaży

28/07/2011
|

Jak wynika z pierwszej fali badania Bibby MSP Index, przedstawiciele małych i średnich firm pozytywnie patrzą w przyszłość. Większość z nich liczy na wzrost sprzedaży, poprawę płynności oraz sytuacji ekonomicznej swojej firmy
Większość (61%) badanych przedsiębiorców, klimat ekonomiczny w naszym kraju w ostatnich miesiącach ubiegłego roku i w pierwszym kwartale br. oceniła jako niesprzyjający prowadzeniu działalności gospodarczej. Wśród najpoważniejszych barier przedsiębiorcy wymienili wysoką konkurencję i niskie marże (77,1%), niejasne przepisy podatkowe i prawne (70,2%), zatory płatnicze i brak wypłacalności kontrahentów (63,3%). Tuż poza pierwszą trójką znalazły się zaporowe koszty pracy, powodujące niezwiększanie zatrudnienia w firmie (59,6%). A co, według badanych, ułatwiłoby prowadzenie firmy? Najczęściej wymieniano łatwiejszy dostęp do kredytów (47,1%) oraz sprawniejsze urzędy (39,5%). Jednak zaledwie 10,4% badanych uważa, że rząd usuwa bariery hamujące rozwój działalności gospodarczej.
Pomimo tego ocena kondycji przedsiębiorstwa podczas badanego okresu wypadła trochę lepiej. Głosy rozłożyły się niemal po równo. Najwięcej przedsiębiorców, bo 36,9%, stwierdziło, że kondycja ekonomiczna w ich przedsiębiorstwie nie uległa zmianie. Z kolei 33% badanych uznało, że się pogorszyła, a 26,9% – że się polepszyła.

Źródła finansowania

Badanie potwierdza też, że przedsiębiorcy z sektora MSP nie „rzucają” się na zewnętrzne finansowanie. Zarówno bieżąca działalność przedsiębiorstwa, jak i inwestycje najczęściej finansowane są ze środków własnych. Tylko niespełna 60% na finansowanie bieżącej działalności przeznacza środki z kredytu obrotowego.
Blisko 20% sięga również do własnej kieszeni, likwidując osobiste lokaty, pożyczając środki finansowe od rodziny lub też zaciągając tzw. wewnątrzfirmową pożyczkę (np. od współwłaściciela).
W przypadku finansowania inwestycji kredyt (w tym przypadku inwestycyjny) znalazł się na trzecim miejscu (korzysta z niego niespełna 50% badanych). Popularniejszym od niego źródłem finansowania okazał się leasing (60,9%). Co ciekawe, podobnie jak w przypadku finansowania bieżącej działalności, także inwestycje dość często finansowane są za pomocą prywatnej pożyczki (25%). Przedsiębiorcy sięgają po nią chętniej niż po dotacje unijne (32,1%) lub państwowe (11,1%).
A jakie finansowanie najłatwiej uzyskać małym i średnim firmom? Zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazł się leasing (75,3%). Przedsiębiorcy wskazywali również na kredyt obrotowy (61,5%) i inwestycyjny (52,4%).

Dawka optymizmu

W pierwszym kwartale tego roku Bibby MSP Index osiągnął wartość 60,2 pkt., a to wskazuje na pozytywny trend rozwoju małych i średnich firm w kolejnych 6 miesiącach. Bo choć, jak pokazują wyniki dotyczące minionego okresu, okoliczności prowadzenia działalności gospodarczej zostały ocenione negatywnie, to wzrost sprzedaży sprawia, że firmy z optymizmem patrzą w przyszłość.
Niemal 40% badanych przedsiębiorców spodziewa się poprawy kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa. Z kolei 27,3% uważa, że nie ulegnie ona zmianie, a 21,6% – że się pogorszy. Okazuje się jednak, że przedstawiciele MSP mają więcej wiary we własną firmę niż w rodzimą gospodarkę. Aż 30,9% uważa, że w kolejnym półroczu ogólny klimat ekonomiczny w Polsce nie będzie sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej. A do tego należy jeszcze dodać 30% przedsiębiorców, którzy odpowiedzieli: „raczej nie będzie sprzyjał”.
– Polscy przedsiębiorcy, mimo wskazywanych przeszkód i nie najlepszych nastrojów, są przygotowani do tego, by radzić sobie w każdych warunkach, niezależnie od koniunktury i zewnętrznego wsparcia. Ale potwierdziły się też nasze obserwacje o fatalnej kulturze płatniczej wśród polskich przedsiębiorców – jedynie 17% przyznało, że otrzymuje zapłatę za swoje usługi lub dostarczone towary w terminie, a przecież dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, ale także reputacja, w dużej mierze zależą od płynności finansowej – podsumowuje Krzysztof Kuniewicz, dyrektor zarządzający Bibby Financial Services.
mieniano łatwiejszy dostęp do kredytów (47,1%) oraz sprawniejsze urzędy (39,5%). Jednak zaledwie 10,4% badanych uważa, że rząd usuwa bariery hamujące rozwój działalności gospodarczej.
Pomimo tego ocena kondycji przedsiębiorstwa podczas badanego okresu wypadła trochę lepiej. Głosy rozłożyły się niemal po równo. Najwięcej przedsiębiorców, bo 36,9%, stwierdziło, że kondycja ekonomiczna w ich przedsiębiorstwie nie uległa zmianie. Z kolei 33% badanych uznało, że się pogorszyła, a 26,9% – że się polepszyła.

Źródła finansowania

Badanie potwierdza też, że przedsiębiorcy z sektora MSP nie „rzucają” się na zewnętrzne finansowanie. Zarówno bieżąca działalność przedsiębiorstwa, jak i inwestycje najczęściej finansowane są ze środków własnych. Tylko niespełna 60% na finansowanie bieżącej działalności przeznacza środki z kredytu obrotowego.
Blisko 20% sięga również do własnej kieszeni, likwidując osobiste lokaty, pożyczając środki finansowe od rodziny lub też zaciągając tzw. wewnątrzfirmową pożyczkę (np. od współwłaściciela).
W przypadku finansowania inwestycji kredyt (w tym przypadku inwestycyjny) znalazł się na trzecim miejscu (korzysta z niego niespełna 50% badanych). Popularniejszym od niego źródłem finansowania okazał się leasing (60,9%). Co ciekawe, podobnie jak w przypadku finansowania bieżącej działalności, także inwestycje dość często finansowane są za pomocą prywatnej pożyczki (25%). Przedsiębiorcy sięgają po nią chętniej niż po dotacje unijne (32,1%) lub państwowe (11,1%).
A jakie finansowanie najłatwiej uzyskać małym i średnim firmom? Zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazł się leasing (75,3%). Przedsiębiorcy wskazywali również na kredyt obrotowy (61,5%) i inwestycyjny (52,4%).

Dawka optymizmu

W pierwszym kwartale tego roku Bibby MSP Index osiągnął wartość 60,2 pkt., a to wskazuje na pozytywny trend rozwoju małych i średnich firm w kolejnych 6 miesiącach. Bo choć, jak pokazują wyniki dotyczące minionego okresu, okoliczności prowadzenia działalności gospodarczej zostały ocenione negatywnie, to wzrost sprzedaży sprawia, że firmy z optymizmem patrzą w przyszłość.
Niemal 40% badanych przedsiębiorców spodziewa się poprawy kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa. Z kolei 27,3% uważa, że nie ulegnie ona zmianie, a 21,6% – że się pogorszy. Okazuje się jednak, że przedstawiciele MSP mają więcej wiary we własną firmę niż w rodzimą gospodarkę. Aż 30,9% uważa, że w kolejnym półroczu ogólny klimat ekonomiczny w Polsce nie będzie sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej. A do tego należy jeszcze dodać 30% przedsiębiorców, którzy odpowiedzieli: „raczej nie będzie sprzyjał”.
– Polscy przedsiębiorcy, mimo wskazywanych przeszkód i nie najlepszych nastrojów, są przygotowani do tego, by radzić sobie w każdych warunkach, niezależnie od koniunktury i zewnętrznego wsparcia. Ale potwierdziły się też nasze obserwacje o fatalnej kulturze płatniczej wśród polskich przedsiębiorców – jedynie 17% przyznało, że otrzymuje zapłatę za swoje usługi lub dostarczone towary w terminie, a przecież dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, ale także reputacja, w dużej mierze zależą od płynności finansowej – podsumowuje Krzysztof Kuniewicz, dyrektor zarządzający Bibby Financial Services.