Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet

05/11/2018

W dniach 25-26 października 2018 odbyła się VII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. W dwudniowym szkoleniu wzięło ponad 580 osób! Organizatorzy zapewnili możliwość udziału w wydarzeniu również tym, którzy nie mogli osobiście pojawić się na miejscu – przez dwa dni była prowadzona transmisja LIVE w internecie.

Dwa dni merytorycznych spotkań były doskonałą okazją do zapoznania się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie systemów i urządzeń stosowanych w obiektach budowlanych oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie ich projektowania, instalacji i eksploatacji. W przyjętej formule analizy konkretnych studiów przypadku zwrócona została szczególna uwaga na współdziałanie urządzeń i systemów podczas normalnej eksploatacji oraz wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego, takiego jak alarm pożarowy czy atak terrorystyczny.

Podczas analizy poszczególnych przypadków eksperci skoncentrowali się na kluczowych kwestiach ważnych dla inwestora, projektanta i instalatora na całym etapie „życia” projektu. Całość wystąpień była uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku kończyła dyskusja ekspercka

Zespoły specjalistów i ekspertów dokonały analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia, m.in.: obiekcie wielofunkcyjnym (hotel, biura, galeria handlowa, parking), szpitalu czy obiekcie przemysłowym.
W drugiej połowie każdego dnia szkolenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesjach warsztatowych, w których były omawiane bardziej szczegółowo rozwiązania poszczególnych Partnerów zaprezentowane podczas studium przypadków, zajęcia odbywały się w 12 salach równolegle.

Podczas dwóch dni spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, systemów interkomowych oraz interkomowo-radiokomunikacyjncyh, systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego (DOE), systemów przyzywowych i komunikacji, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, systemów i urządzeń sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.