I Ogólnopolska Konferencja Menadżerów Jakości Produkcji i Logistyki – relacja

I Ogólnopolska Konferencja Menadżerów Jakości Produkcji i Logistyki – relacja

17/06/2015
Autor:
|

W dniach 18-19 maja 2015 roku w Łodzi w Hotelu Andels odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Menadżerów Jakości Produkcji i Logistyki. Temat przedwodni wydarzenia – eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu – przyciągnął wielu przedstawicieli firm produkcyjnych i usługowych z całej Polski, zainteresowanych usprawnianiem swoich firm.

Wśród zaproszonych prelegentów byli min. przedstawiciele takich firm jak: Adamed Pharma S.A., Flextronics Logistics Poland Sp. z o.o, DeLaval Operations Sp. z o.o. czy Sanitec Koło Sp. z o.o. W czasie pierwszego dnia konferencji poruszone zostały takie tematy, jak: programy kaizen w przedsiębiorstwach i wyniki ich funkcjonowania, Problem Solving w procesach magazynowych, TCM (Total Change Management), SMED (Single Minute Exchange of Die), VSM (Value Stream Mapping), standaryzacja pracy, Lean in Office oraz systematyczne podnoszenie jakości wyrobów dzięki zastosowaniu narzędzi lean management. Na zakończenie dnia odbył się także warsztat przygotowujący do mapowania strumienia wartości (VSM). Wieczorem podczas uroczystej kolacji uczestnicy mogli wspólnie podyskutować i wymienić się swoimi doświadczeniami z zakresu ciągłego doskonalenia organizacji.

DSC_1113_ikona

Drugi dzień konferencji to wykład Profesora Andrzeja Blikle oraz wizyty w firmach produkcyjnych.

Profesor Blikle w swoim wystąpieniu nt. nowoczesnego zarządzania firmą przypomniał o roli jaka odegrał Edwards Deming w rozwoju gospodarczym Japonii, kraju w którym narodziła się idea ciągłego doskonalenia jakości. Syntetycznie przedstawił Japońskie metody (kaizen, just in time, jidoka), które przeniesione na grunt Zachodu, przyczyniły się do dalszego rozwoju zarządzania jakością i zmieniły spojrzenie na firmę na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Na koniec wspomniał także o bardzo ważnym aspekcie zarządzania, jakim jest motywowanie i przedstawił krytyczną opinię nt. wynagradzania bonusowego za spełnianie norm jakościowych i wpływu takiego podejścia na postawy pracowników. Podkreślił też ważną rolę partnerstwa pomiędzy dostawcami i odbiorcami.

Dalsza cześć dnia upłynęła na wizytach benchmarkingowych w firmach. Podczas wizyty we Flextronics przedstawione zostały procesy logistyczne realizowane w różnych jej wydziałach: w magazynie wysokiego składowania omówiono koncepcję VMI ( Vendor Managed Inventory) dla klienta Dell, przepływ informacji i produktu w magazynie kompletacji zamówień dla firmy Philips, linię produkcyjną telewizorów marki Manta oraz centrum serwisowe tej marki. W każdym z tych obszarów omówione zostały procesy lean’owe jakie zostały zastosowane w danym obszarze.

Dell Products (Poland) Sp. z o. o. była drugą odwiedzaną przez uczestników firmą. Ta otwarta w 2008 r. łódzka fabryka, była drugą lokalizacją komputerowego giganta w Europie. Do 2010 roku produkowane były tam laptopy, obecnie ma tam miejsce produkcja serwerów i komputerów stacjonarnych. Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się z procesem produkcyjnym i wdrożonymi tam optymalizacjami. Po zwiedzaniu nastąpiło podsumowanie oraz wymiana kontaktów między uczestnikami.

Organizatorami konferencji była firma Langas Group oraz Magazyn Polski Przemysł. Już teraz zapowiadana jest kolejna edycja Konferencji, która planowana jest na maj 2016 roku.