Aż 60% firm z branży nieruchomości nie jest w stanie spełnić wymogów ESG [RAPORT]

Aż 60% firm z branży nieruchomości nie jest w stanie spełnić wymogów ESG [RAPORT]

28/10/2023
Źródło informacji: Deloitte

Według raportu „2024 Commercial Real Estate Outlook” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, branża nieruchomości komercyjnych na całym świecie będzie musiała zmierzyć się z różnymi wyzwaniami w 2024 roku. Wśród tych wyzwań, oprócz wysokich kosztów finansowania i ograniczonej dostępności kapitału, istotne będą kwestie związane z ESG (Environmental, Social, Governance) oraz technicznym długiem wynikającym z niskiego poziomu cyfryzacji w branży.

ESG odnosi się do kwestii zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i zarządzania, które stają się coraz bardziej istotne dla inwestorów i firm w branży nieruchomości. Niski poziom cyfryzacji oznacza, że wiele firm wciąż polega na tradycyjnych, manualnych procesach, co może ograniczać efektywność i konkurencyjność.

W związku z tym, branża nieruchomości komercyjnych będzie musiała dostosować się do tych wyzwań i poszukać rozwiązań, które pozwolą jej sprostać wymaganiom zrównoważonego rozwoju i wykorzystać potencjał technologii cyfrowych w procesach biznesowych.

Najnowsze badanie Deloitte, które analizuje rynek nieruchomości komercyjnych, opiera się na spostrzeżeniach dyrektorów finansowych firm, które są właścicielami nieruchomości komercyjnych na całym świecie. Raport prezentuje perspektywę tych dyrektorów w kontekście zagrożeń i szans, które staną przed branżą w 2024 roku.

Wśród największych wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć, znajdują się kwestie związane z ograniczeniem wydatków, aspektem ESG (Environmental, Social, Governance), wprowadzaniem nowych technologii, korzystaniem z usług outsourcingu oraz zmianami w regulacjach podatkowych. To ważne obszary, które będą miały istotny wpływ na działalność firm w branży nieruchomości komercyjnych i będą wymagały podejmowania odpowiednich działań i dostosowań.

Największe problemy i wyzwania branży nieruchomości komercyjnych

W świetle przewidywanych spadków przychodów, dla większości dyrektorów finansowych ograniczenie wydatków okazuje się być priorytetem, a obszarami o największym potencjale w tej kwestii są: HR (49 proc.) oraz wykorzystanie przestrzeni biurowych w obliczu nowych modeli pracy (46 proc.).

Nasze tegoroczne badanie wykazało, że oczekiwania liderów działających na rynku nieruchomości dotyczące wyników finansowych znów spadły, bo aż 60 proc. z nich spodziewa się obniżenia przychodów do końca tego roku. Dla porównania, w ubiegłym roku wskazywało na to jedynie 48 proc. badanych. Z kolei wśród największych zagrożeń wpływających na sytuację finansową w 2024 roku znajdują się działania cybernetyczne, regulacje klimatyczne i sytuacja makroekonomiczna wynikająca z wysokiej inflacji i związanym z tym rosnącym kosztem kapitału – mówi Dominik Stojek, partner, lider sektora nieruchomości w Polsce, Deloitte

Outsourcing stanowi jedną z szans dla firm z branży nieruchomości, pozwalając na lepszą optymalizację i zwiększenie wydajności ich działalności. Delegowanie pewnych zadań i procesów na zewnątrz może pomóc firmom uniknąć części przewidywanych zagrożeń. Większość respondentów (61 %) planuje wykorzystać outsourcing, aby za pomocą technologii usprawnić swoje operacje oraz zwiększyć elastyczność i odporność organizacji.

Wdrożenie modeli outsourcingu lub co-sourcingu ma znaczenie, ponieważ pozwala zespołom wewnętrznym skupić się na dostarczaniu podstawowych usług, co może przynieść przewagę konkurencyjną. To podejście umożliwia firmom lepsze wykorzystanie zasobów i skoncentrowanie się na kluczowych obszarach działalności, jednocześnie korzystając z wiedzy i specjalistycznego know-how dostarczanego przez zewnętrznych dostawców usług.

Technologie przyszłością branży nieruchomości

Wyniki badania Deloitte wskazują, że liderzy w branży nieruchomości wciąż nie w pełni wykorzystują potencjał, jaki niesie za sobą rozwój rozwiązań IT. Zaskakujące jest to, że aż 61 procent badanych przyznało, że podstawowa infrastruktura technologiczna ich firm wciąż opiera się na przestarzałych systemach teleinformatycznych. To oznacza, że wiele firm w branży nieruchomości może być w tyle pod względem wykorzystania nowoczesnych technologii, które mogłyby usprawnić ich działalność, optymalizować procesy i zwiększać konkurencyjność.

Przy aktualnym tempie rozwoju technologii, inwestowanie w nowoczesne rozwiązania IT może przynieść wiele korzyści, w tym zwiększenie efektywności, dostęp do danych analitycznych, lepszą obsługę klientów oraz możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. W związku z tym, istnieje potrzeba inwestycji w cyfryzację i modernizację infrastruktury technologicznej w branży nieruchomości.

Sztuczna inteligencja cieszy się największą popularnością wśród liderów branży nieruchomości. Aż 72 procent respondentów zadeklarowało, że albo są w fazie pilotażowej, albo na wczesnym etapie wdrożenia lub już w pełni korzystają z rozwiązań wspieranych przez AI. Jedynie 3 procent respondentów nie wykazało zainteresowania tą technologią.

Oprócz AI, inne technologie, które były wskazywane przez badanych, to cyfrowe bliźniaki oraz kryptowaluty do dokonywania płatności. To oznacza, że branża nieruchomości coraz bardziej eksploruje potencjał technologii, aby usprawnić swoje operacje, zoptymalizować zarządzanie nieruchomościami oraz dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych.

Rozwój technologiczny w tej dziedzinie będzie prawdopodobnie skutkował większymi oczekiwaniami wobec partnerów i dostawców rozwiązań technologicznych oraz ponowną oceną opłacalności i efektywności stosowanych technologii.

ESG w cyklu życia inwestycji budowlanej

Kwestie związane z zrównoważonym rozwojem odgrywają coraz istotniejszą rolę w sektorze nieruchomości. Przepisy dotyczące ESG ewoluują, a firmy muszą uwzględniać szczegółowe wskaźniki ESG w swoich procesach i operacjach. Jednak wyniki badania pokazują, że wiele firm w branży nieruchomości nie jest jeszcze gotowych na pełne wdrożenie tych standardów.

Niemal 60 procent ankietowanych firm twierdzi, że brakuje im danych, procesów i narzędzi kontroli wewnętrznej, które są niezbędne do spełnienia oczekiwanych standardów ESG. To sugeruje, że wiele firm potrzebuje dalszej pracy nad dostosowaniem się do wymagań związanych z zrównoważonym rozwojem. Jednak w miarę jak przepisy i oczekiwania wobec ESG rosną, firmy będą zmuszone do podejmowania działań w tym obszarze.

Autorzy raportu wskazują, że liderzy rynku nieruchomości, którzy chcieliby budować, eksploatować i utylizować budynki w sposób bardziej zrównoważony, powinni rozważyć przeprowadzanie regularnych ocen jakości działań. Miałyby one zapewnić kompleksowość i weryfikowalność wskaźników ESG, a także przyspieszyć przechodzenie na rozwiązania w zakresie czystej energii.

Zmiany legislacyjne szansą na lepsze wyniki finansowe

W ostatnim czasie zostały uchwalone lub podjęte inicjatywy legislacyjne, które w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy będą miały znaczący wpływ na rynek nieruchomości Wśród zmian, które mają znacząco wpłynąć na branżę znalazła się ustawa o ograniczaniu inflacji (IRA), która ma się przyczynić m.in. do poprawy efektywności energetycznej budynków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych. To również unijny plan przemysłowy Zielonego Ładu, który ma z kolei uelastycznić zasady państwowej pomocy. Ten drugi program ma umożliwić rządom krajów UE m.in. dotowanie inwestycji w energię odnawialną lub inicjatywy dotyczące dekarbonizacji.

„Pomimo pojawienia się pozytywnych inicjatyw legislacyjnych, aż połowa dyrektorów finansowych wyraża obawy związane z możliwą eliminacją lub zmniejszeniem ulg i korzyści podatkowych. Natomiast kolejną najczęściej wskazywaną przez 46 proc. firm obawą były kwestie zawiązane z cenami transferowymi” – mówi Dominik Stojek.

Eksperci Deloitte przewidują, że najbliższe 18 miesięcy będą miały kluczowe znaczenie dla liderów branży w kwestii ustanowienia solidnej bazy operacyjnej na kolejne lata. Sposób, w jaki organizacje zdecydują się odpowiedzieć na zidentyfikowane wyzwania oraz potencjalne szanse dla rynku nieruchomości, będzie decydujący dla ich przyszłości.