ELGOR 2013: Konstruktywne dyskusje ekspertów branży górnictwa odkrywkowego

ELGOR 2013: Konstruktywne dyskusje ekspertów branży górnictwa odkrywkowego

28/10/2013
Autor:
|

Prawie 140 uczestników, blisko 15 wystąpień, trzy panele dyskusyjne oraz 11 sesji warsztatowych dla inżynierów – oto bilans tegorocznej konferencji ELGOR, która odbyła się 9–11 października w Busku Zdroju. Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny prelekcji, uznając referaty za wartościowe ze względu na możliwość wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce.

Za najciekawszą prezentację uznano wykład Jana Stasska z firmy BEA – Polska: Wykrywanie kamieni w procesie wydobywczym kopalń odkrywkowych węgla brunatnego. Goście docenili także referaty: Zmiany w sterowaniu przenośnikami dające wymierne korzyści – Leszka Hertla i Henryka Nowackiego z PGE KWB Bełchatów oraz Energooszczędne silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim – prof. Jana Zawilaka z Politechniki Wrocławskiej.

– Tegoroczna konferencja przynosi nową jakość dla branży górnictwa odkrywkowego – mówi Robert Wojniak z firmy Siemens, pomysłodawca konferencji. – Uczestnicy – przedstawiciele kopalń oraz reprezentanci środowiska naukowego – wnieśli ogromny wkład merytoryczny do dyskusji, w efekcie czego wypracowano koncepcję nowych standardów technik regulacji i sterowania. Panelowa formuła spotkania pozwoliła na przedyskutowanie oraz diagnozę rzeczywistych problemów, z którymi zarówno paneliści, jak i uczestnicy spotykają się na co dzień. Rezultatem stało się opracowanie wspólnych, konstruktywnych wniosków.

Od ośmiu lat Konferencja ELGOR jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży górnictwa odkrywkowego w Polsce. Przyciąga istotne instytucje tej branży oraz osoby odpowiedzialne za jej współczesny kształt. Jest ponadto płaszczyzną prezentacji innowacyjnych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Uczestnictwo w konferencji pozwala poznać najnowsze techniki i światowe technologie w branży górnictwa odkrywkowego, a także nawiązać kontakt z najważniejszymi jej przedstawicielami w Polsce.

– Ustalenia konferencji ELGOR potwierdzają konieczność i możliwości dalszego rozwoju branży węgla brunatnego w zakresie wdrażania nowych systemów sterujących i napędowych w maszynach i urządzeniach górnictwa odkrywkowego, mówi Norbert Wocka z SKW Biura Projektowo-Technicznego, autor referatu otwierającego tegoroczną konferencję. Działalność modernizacyjna i innowacyjna, realizowana na tych maszynach, jest kluczowa dla efektywności całej branży.

Partnerem honorowym konferencji ELGOR 2013 była Politechnika Wrocławska oraz Wyższy Urząd Górniczy, merytorycznym – Poltegor Instytut, patronami branżowymi PGE GiEK SA oraz SITG Oddział Bełchatów, sponsorem strategicznym – Siemens sp. z o.o., partnerami głównymi – CE „Ania” i Lapp Kabel. Konferencję, w roli partnerów, wsparły także firmy: Bea, Elektromontaż Lublin, Fugo Projekt, Merrid Controls, Prysmian Group, Sternet, Technokabel oraz Zakłady Kablowe BITNER.

– Przygotowujemy się do organizacji 10., jubileuszowej edycji konferencji. Naturalnym kierunkiem rozwoju byłoby rozszerzenie grona uczestników o kolejnych ekspertów z zagranicy, mówi Cezary Mychlewicz z  Siemens. W przyszłym roku zaproponujemy uczestnikom jeszcze większą liczbę analiz konkretnych przypadków, ponieważ zależy nam na praktycznym wymiarze konferencji.

 

Strona www konferencji: www.konferencja-elgor.pl