GreenWay podsumował unijny projekt infrastruktury elektromobilnej prowadzony w Polsce i Słowacji

Ponad 240 urządzeń infrastruktury elektromobilnej, pilotażowe badania rynku, zmniejszenie emisji CO2 i promocja ekologicznego transportu to kluczowe efekty dwóch projektów realizowanych w latach 2016-2020 przez firmę GreenWay, z wykorzystaniem unijnych funduszy.

 
Prowadzone na terenie Polski i Słowacji działania “NCE-FastEvNet” oraz “NCE-AdvancedEvNet”, finansowane w ramach programu „Łącząc Europę”, spowodowały, że kraje te nie są już elektromobilną pustynią na mapie Starego Kontynentu.

Projekty zrealizowane przez GreenWay Polska i GreenWay Infrastructure (Słowacja) miały na celu stworzenie w pełni operacyjnej i zintegrowanej sieci ładowania na terenie tych państw. Dodatkowo, celem projektu było zainstalowanie stacji na obszarach, gdzie jej brakowało, oraz wzmocnienie infrastruktury w miejscach, gdzie występowało wysokie zapotrzebowanie na usługi ładowania. Wszystko to ma na celu popularyzację samochodów elektrycznych, zmniejszenie emisji CO2 i poprawę stanu powietrza, zwłaszcza w miastach.

Realizując zadania, GreenWay wdrożył nowe technologie skracające czas ładowania pojazdów elektrycznych, takie jak magazyny energii zintegrowane ze stacjami ładowania oraz zainstalował stacje ładowania o mocy do 350 kW, które obecnie czekają na badania UDT i uruchomienie.

– Projekt otworzył się przed nami możliwość budowy stacji ładowania o dużej mocy, co jest przyszłością branży. Realizację tego zadania ukończymy w I kwartale 2021 roku. Stworzyliśmy także sieć magazynów energii przy stacjach GreenWay, które pozwalają na zapewnienie wysokiej mocy przy ograniczeniach wynikających z mocy przyłączeniowej. Oprócz stworzenie nowej infrastruktury ładowania, zebraliśmy bezcenne praktyczne doświadczenia w tym zakresie, które określiłbym jako pionierskie. Ale co najistotniejsze, każde z tych działań przysporzyło się do znaczącego rozwoju elektromobilności w Polsce i na Słowacji – podkreśla Peter Badik, prezes GreenWay Holding.

Projekt ma przełomowe znaczenie dla rozwoju elektromobilności. Oczekiwanym skutkiem popularyzacji napędu elektrycznego w samochodach osobowych jest przede wszystkim czystsze powietrze w centrach miast i – dzięki rozwojowi OZE – redukcja zużycia paliw kopalnych.

– Prawdziwym beneficjentem programów są mieszkańcy Polski i Słowacji, a pośrednio całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż coraz częściej spotykamy kierowców z innych krajów, które podróżując korzystają z naszej sieci. Projekt oznaczał dla nas istotne wsparcie przy rozwoju infrastruktury ładowania zarówno przy głównych drogach, jak i w miastach, jak choćby w Katowicach, gdzie dzięki naszym działaniom samorządowi uda się zrealizować cele dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby punktów ładowania wynikające z ustawy o elektromobilności. Co równie ważne, projekt pozwolił także na dalszy rozwój systemów IT i procedur wewnętrznych usprawniających funkcjonowanie naszej sieci oraz podnoszących jakość obsługi klienta. Z dumą oceniam, że w tym zakresie w ostatnich dwóch latach wykonaliśmy bardzo duży krok do przodu – zauważa Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

Szczegółowo w ramach działań zrealizowano:

Projekt NCE-AdvancedEvNet 03/2017 – 12/2020

  • 60 wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania (FCH) w Polsce
  • 50 ładowarek AC 7-22 kW (ACCH) w Polsce i 20 na Słowacji w punktach przesiadkowych (część urządzeń w trakcie montażu)
  • 10 systemów ładowania ze stacjonarną baterią (magazynów energii) przy stacjach ładowania w Polsce (zadanie w trakcie realizacji)
  • 10 stacji ultraszybkiego ładowania (UFCH) do 350kW w Polsce i 3 w Słowacji
  • Badanie wpływu infrastruktury dużej mocy na sieć energetyczną oraz opracowanie planu wdrożenia sieci, z pilotażowym wdrożeniem

Projekt NCE-FastEvNet – 3/2016 – 3/2019

  • 75 wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania (FCH) w Polsce i 10 w Słowacji wzdłuż korytarzy TEN-T
  • 3 istniejące stacje FCH w Słowacji z GridBoosters (magazyny energii)
  • Badania i analizy rynkowe mające na celu opracowanie usług dopasowanych do klienta oraz opracowany plan wdrożenia sieci, z wdrożeniem pilotażowym

Oba projekty są częścią działań realizowanych równolegle w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki 9 różnym zadaniom pilotażowym, przy udziale innych europejskich firm i instytucji, powstała rozległa sieć ładowania pojazdów elektrycznych łącząca Skandynawię z Włochami. Pokryła ona Polskę, Niemcy, Belgię, Słowację, Czechy, Austrię i Słowenię stacjami szybkiego i superszybkiego ładowania.

Kilka ciekawych danych nt. elektromobilności w Polsce i na Słowacji:

➡ Na chwilę obecną w Polsce liczba samochodów elektrycznych (BEV) wynosi około 8.200 sztuk, zaś w Słowacji ok. 2100

➡ GreenWay Polska ma 7740 zarejestrowanych użytkowników, a GreenWay Infrastructure 2600

➡ Kierowcy ładujący pojazdy na stacjach GreenWay przejechali już ponad 11,5 mln. kilometrów, dzięki czemu emisja CO2 jest mniejsza o 1509 ton

O GreenWay Polska

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jest najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Firma istnieje od 2011 r. (w Polsce od 2016 r.) i stawia sobie za cel upowszechnienie pojazdów elektrycznych, by Europa Środkowa i Wschodnia stała się czystsza, zdrowsza oraz mniej uzależniona od ropy naftowej. Obecnie w sieci GreenWay znajduje się ponad 300 stacji ładowania, z czego w Polsce 211. Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.

Materiał prasowy GreenWay Polska

Materiał prasowy GreenWay Polska