Dojrzałość firm do wprowadzania innowacji w firmach [BADANIE]

Dojrzałość firm do wprowadzania innowacji w firmach [BADANIE]

25/06/2024
|

83% firm uznaje innowacje za jeden z trzech najważniejszych priorytetów, ale tylko 3% jest gotowych do realizacji innowacyjnych celów.

  • 18. doroczne badanie innowacyjności BCG ujawnia, że od 2022 roku „gotowość do innowacji” w firmach spadła o 17 punktów procentowych
  • Ponad połowa menedżerów wymienia niejasną strategię jako jedno z trzech najważniejszych wyzwań dla swojej organizacji
  • Chociaż 86% organizacji eksperymentuje z GenAI w celu wprowadzenia innowacji, tylko 8% stosuje te rozwiązania na dużą skalę

Firmy priorytetyzują innowacje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ale nigdy nie były tak nieprzygotowane do realizacji tych aspiracji. W tym roku rekordowe 83% menedżerów wyższego szczebla uznaje innowacje za jeden z trzech najważniejszych priorytetów swoich organizacji.

Jednak według nowego raportu opublikowanego przez Boston Consulting Group (BCG), tylko 3% firm w 2024 roku kwalifikuje się jako „gotowe do innowacji“ – to znaczący spadek z 20% które odnotowane zostało jeszcze w 2022 roku.

W badaniu innowacyjności „Innovation Systems Need a Reboot”, BCG oceniło dojrzałość innowacyjną firm w skali 100 punktów i przeprowadziło ankietę wśród ponad 1000 menedżerów ds. innowacji na całym świecie.

Wśród ankietowanych przez BCG menedżerów mniej niż połowa (48%) uważała, że ich organizacja podjęła pewne wysiłki w celu połączenia strategii biznesowej i innowacyjnej, a tylko 12% zgłosiło silne powiązania między tymi strategiami, które przynosiły rzeczywisty efekt. Jednak aktywność innowacyjna (tj. liczba aktywnych projektów) pozostała na stałym poziomie.

„Obserwujemy niepokojący obraz organizacji-zombie, które przechodzą przez proces innowacji bez wyraźnej strategii ukierunkowującej ich działania – powiedział Justin Manly, dyrektor zarządzający i partner BCG oraz współautor raportu. – Aby wrócić na właściwe tory, wzmocnienie powiązania między strategią innowacyjną a strategią biznesową jest najważniejszym działaniem, od którego powinno się rozpocząć”.

Czytaj więcejJak liderzy tworzą innowacje w sposób systemowy? [część 1]

Wielka Przepaść

Kiedy liderzy biznesu byli pytani o wyzwania stojące przed ich działami innowacji, kwestie strategii zdominowały listę odpowiedzi. Aż 52% respondentów wskazało niejasną lub niewystarczająco precyzyjną strategię jako jedno z trzech najważniejszych wyzwań. Rosnące stopy procentowe i niedobór talentów były wymieniane wśród trzech najistotniejszych przeszkód przez odpowiednio 47% i 44% menedżerów ds. innowacji.

Niestety, nie wszystkie firmy podejmują działania w odpowiedzi na swoje obawy. Tylko 30% respondentów stwierdziło, że planuje odświeżyć swoją strategię innowacyjną. Zamiast tego 70% planuje skupić się na optymalizacji procesów, takich jak zwiększenie efektywności i szybkości modeli operacyjnych, a 65% dąży do zwiększenia liczby projektów w swoim portfolio.

Spośród tych respondentów, którzy zwiększają obciążenie projektowe, około jedna trzecia priorytetyzuje projekty krótkoterminowe – co sugeruje brak jasności lub przekonania co do możliwości średnio- i długoterminowych.

Czytaj więcej: Jak liderzy tworzą innowacje w sposób systemowy? [część 2] czyli o tym, jak teoria zmienia się w praktykę

Prawie wszyscy innowatorzy eksplorują możliwości generatywnej sztucznej inteligencji

Podczas gdy większość organizacji już eksperymentowała z klasyczną predykcyjną sztuczną inteligencją, wzrost popularności GenAI wydaje się zmienić podejście wielu innowatorów na temat jakości ich dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie AI. Między 2022 a 2024 rokiem odsetek menedżerów zgłaszających, że ich firmy wdrożyły AI z rzeczywistym wpływem, spadł z 37% do 10%.

Prawie wszyscy menedżerowie (86%) stwierdzili, że ich organizacje eksperymentowały z Gen AI w zakresie innowacji, badań i rozwoju lub rozwoju produktów, jednak większość pozostaje na wczesnych etapach wprowadzania tej technologii. Tylko 8% stwierdziło, że ich organizacja stosuje Gen AI na dużą skalę.

Innowatorzy, którzy są „gotowi” w wyścigu GenAI, już wyprzedzają konkurencję. Stosują GenAI częściej w pojedynczych przypadkach użycia i są pięć razy bardziej skłonni do zastosowania go na dużą skalę

„Generatywna sztuczna inteligencja może zwiększyć efektywność i przynieść świeże spojrzenie do organizacji, umożliwiając jej działowi innowacji szybsze i lepsze działanie – powiedział Michael Ringel, dyrektor zarządzający i Senior Partner BCG oraz współautor raportu. – Bez drogowskazu, który prowadzi organizację, nawet najefektywniejszy dział innowacji prawdopodobnie nie wykorzysta swojego potencjału”.