MŚP: odpływ analogii, przypływ cyfryzacji

MŚP: odpływ analogii, przypływ cyfryzacji

13/02/2021
Źródło informacji: Brother Polska

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to absolutny „król” gospodarki i najmocniejsza siła krajowej ekonomii. Te biznesy stanowią aż 99,8% ogółu firm funkcjonujących w Polsce.

W nowej, niełatwej dla organizacji rzeczywistości, znalezienie odpowiednich możliwości technologicznych ma wpływ na ich utrzymanie się na rynku. Sprawdziliśmy jakie bariery technologiczne w drodze do osiągania swoich biznesowych celów zgłaszają przedstawiciele mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Pomimo ich zróżnicowanej natury, najczęściej wskazują oni, że najbardziej ogranicza ich niedostateczna automatyzacja.

Podatne na automatyzację, a wciąż „ręczne”
Aż 66% respondentów uważa, że duża ilość manualnych i powolnych procesów stanowi największą barierę w uzyskaniu maksymalnej wydajności biznesowej, wynika z raportu „Brother Digital Transformation”. Na drugi miejscu znalazła się potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym i przetwarzanym danym. Podium najczęstszych utrudnień, z jakimi borykają się firmy MŚP, zamyka rekrutacja osób o określonych, niezbędnych, w tym przypadku „cyfrowych” umiejętnościach. Przedsiębiorcy dostrzegają również, ile czasu marnują ich pracownicy przy powielaniu pracy w różnych systemach czy przez nieustanne aktualizowanie norm bezpieczeństwa.

Warto zastanowić się, w którym miejscu cyfrowej transformacji są małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak nietrudno zgadnąć po zapoznaniu ze zgłaszanymi problemami, wciąż mają dużo do nadrobienia – względem bardziej zdigitalizowanych, dużych firm i korporacji. Niemniej, przyszłość powinna odmieniać te proporcje. Już dziś aż 2/3 zaproszonych do naszego badania firm podkreśla, że cyfryzacja jest obecnie jej kluczowym celem strategicznym.

Auto-procesowanie
Znaczącym odciążeniem pracowników byłoby przekazanie powtarzalnych, mozolnych i czasochłonnych zadań narzędziom automatyzującym.

Jak dowodzi analiza firmy Asana „How People Spend Their Time in Work”, nawet 60% codziennego, biurowego czasu pracy pochłaniają powielane i niewnoszące nic do wydajności funkcjonowania firmy czynności, z dużą niechęcią wykonywane przez pracowników.

Mowa o takich zadaniach jak ręczne adresowanie, nierzadko przepisywanie dokumentów z jednego systemu do drugiego, manualne ich poszukiwanie w wielu rozproszonych bazach danych czy odpowiadanie tą samą treścią „po raz enty” na maila w stale powracającej sprawie.

Gdzie więc znajduje się pole manewru dla cyfrowej transformacji? Mowa tutaj choćby o automatycznej identyfikacji i przechowywaniu wszystkich zeskanowanych przez firmę dokumentów, dostępnych „na żądanie” w dowolnej chwili, bez konieczności ręcznego wertowania przepastnych obszarów dysku. Ułatwieniem byłoby również rozpoznawanie znaków w trakcie skanowania i tworzenia edytowalnych plików z tekstem przeniesionym z papieru do świata cyfrowego. Wreszcie, w dobie coraz częstszego sięgania po rozwiązania sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego, można opracowywać skrojone na miarę systemy automatyzujące wybrane procesy.

Przykład może tu stanowić sortowanie poczty z wykorzystaniem automatycznego skanowania dokumentów, rozpoznawania dzięki temu adresata, a następnie odsyłania ich na właściwy adres – wszystko całkowicie bezobsługowo. Wiąże się to oczywiście z ogromnymi oszczędnościami czasu, ale to nie jedyny plus. Firma transportowa, która zsynchronizowała przepływ dokumentacji logistycznej z konkretnymi procesami, przy pomocy naszych urządzeń, zdołała zaoszczędzić 15 000 euro w skali roku.

Zdalna weryfikacja
Dziś możemy już z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że praca zdalna, a przynajmniej ta w modelu hybrydowym, pozostanie z nami na stałe. Jak się jednak okazuje, z przygotowaniem firm sektora MŚP do bezproblemowej „obsługi” takiego trybu pracy wciąż nie jest najlepiej. Warto podkreślić, że wdrażanie rozwiązań automatyzujących i gwarantujących pracownikom swobodę w korzystaniu z urządzeń biurowych jest już nie tyle opcją, co koniecznością.

Jak dowodzi nasze badanie, aż 8 na 10 małych i średnich przedsiębiorstw przyznaje, że ma trudności z połączeniem urządzeń osobistych pracowników do drukarek podczas pracy zdalnej. Dość łatwo wyobrazić sobie, że ma to wpływ na nie tylko na efektywność procesów biznesowych, ale również samą satysfakcję i stosunek zatrudnionych do organizacji.

➡ Komplety raport „Brother Digital Transformation” znajdziesz tutaj.