Cyfryzacja branży produkcyjnej. Raport S&T

Cyfryzacja branży produkcyjnej. Raport S&T

16/10/2021
Źródło informacji: S&T

S&T opublikowało raport o cyfryzacji i adopcji rozwiązań chmurowych w sektorze produkcyjnym. Główny wniosek: polskie firmy coraz chętniej sięgają po usługi IT dostępne w chmurze, ale wciąż mają przed nią obawy – głównie w obszarze bezpieczeństwa informatycznego. Z aplikacji umożliwiających przetwarzanie danych w chmurze korzysta obecnie blisko jedna czwarta polskich firm produkcyjnych, ale odsetek ten będzie istotnie rósł. 4 na 10 badanych przedsiębiorstw deklaruje ich wdrożenie w najbliższym czasie.

Wdrożenie narzędzi opartych o technologie chmurowe jest fundamentalnym elementem procesów transformacji cyfrowej wielu przedsiębiorstw. Postępującą adopcję modelu konsumpcji zasobów IT w chmurze widać w statystykach i prognozach rynkowych. Według Eurostatu, w 2020 r. w Finlandii z chmury korzystało 75 proc. firm. W tym samym czasie w Polsce zaledwie 24 proc. S&T postanowiło sprawdzić, jaki stosunek do rozwiązań chmurowych mają polskie przedsiębiorstwa produkcyjne.

Pandemiczne przyspieszenie
Polskie firmy prowadzące działalność produkcyjną zintensyfikowały procesy transformacji cyfrowej opartej o wykorzystanie chmury. Z raportu S&T wynika, że 54 proc. z nich przyspieszyło wdrożenia tej technologii w następstwie pandemii koronawirusa. Co więcej, 42 proc. z nich przyznało, że pandemia sprawiła, że ostatecznie zdecydowały się na wdrożenia rozwiązań chmurowych.

– Przyspieszenie procesów cyfryzacyjnych i oparcie nowych systemów i rozwiązań o chmurę jest jednym z silniejszych trendów przemian biznesu czasów pandemii. W nowoczesnej produkcji rozwiązania chmurowe obejmują przede wszystkim duże i złożone systemy, ich wdrożenia są dla firm sektora poważnym wyzwaniem o znaczeniu strategicznym. Nasze badanie potwierdza, że mimo to adopcja chmury w produkcji w Polsce stopniowo podąża w tym samym kierunku, co reszta świata. – opowiada Sebastian Bryczkowski, Business Development Manager, S&T w Polsce

Spore obawy o bezpieczeństwo
S&T sprawdziło także, jaki jest stosunek firm zajmujących się produkcją do technologii przetwarzania w chmurze. Okazuje się, że intensyfikacji adopcji modeli chmurowych towarzyszy wiele obaw: managerowie polskich przedsiębiorstw dostrzegają liczne bariery w realizacji tego typu projektów.

Aż 65 proc. respondentów, zapytanych o poziom obaw przed wdrożeniem przetwarzania chmurze, określiło go jako średni lub wysoki i bardzo wysoki. Za najistotniejsze bariery reprezentanci firm produkcyjnych uznają brak zaufania do cyberbezpieczeństwa chmury (32 proc. odpowiedzi) oraz ograniczone możliwości modyfikacji systemów chmurowych (20 proc. wskazań). Trzecią najważniejszą barierą jest brak zaufania do modelu subskrypcyjnego, jaki towarzyszy korzystaniu z rozwiązań w chmurze.

– Model subskrypcyjny korzystania z usług IT budzi zastrzeżenia wszędzie tam, gdzie miałby on obejmować systemy o kluczowej roli dla przedsiębiorstwa. Menedżerom trudno zaakceptować sytuację, w której ciągłość produkcji miałaby zależeć od tego, czy opłacono subskrypcję dostawcy systemu. Czas pokaże, czy firmy zaczną traktować to jako zaletę. W końcu model SaaS to przede wszystkim możliwość korzystania z rozwiązania tak długo, jak jest ono potrzebne i brak konieczności inwestowania w rozwiązania własne. – mówi Sebastian Bryczkowski, Business Development Manager, S&T w Polsce

Firmy cenią to, że nie muszą inwestować
Reprezentanci firm produkcyjnych zauważają również korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań chmurowych. Według blisko jednej trzeciej respondentów badania S&T najważniejszą z nich jest właśnie brak konieczności inwestowania w zakup i utrzymanie infrastruktury sprzętowo-serwerowej. Jednocześnie prawie co czwarty badany wskazał, że nie jest w stanie wskazać najważniejszej korzyści, jaką niesie ze sobą chmura.

– W naszym regionie, w przeciwieństwie do rynku amerykańskiego, otwartość na wdrożenie systemów ERP w modelu subskrypcyjnym jest na relatywnie niskim poziomie. Polskie firmy postrzegają ten model przez pryzmat potrzeb i oczekiwań technicznych i infrastrukturalnych, a przecież modele IaaS lub SaaS oznaczają skrócenie czasu uruchomienia rozwiązania, możliwość skorzystania z branżowych modeli funkcjonalnych, ograniczenie niezbędnych zasobów osobowych i dostęp do zawsze aktualnych wersji oprogramowania. Dzięki temu mamy możliwość bardzo sprawnego i elastycznego dostosowania się do dynamicznych zmian i nowych trendów czy standardów rynkowych, takich jak np. internet rzeczy w przemyśle produkcyjnym. – tłumaczy Włodzimierz Miśta, ERP Infor Segment Director, S&T w Polsce


Jak powstał raport „Cyfryzacja branży produkcyjnej”?
Raport „Cyfryzacja branży produkcyjnej” przedstawia wyniki w badania opinii przeprowadzonego przez firmę S&T we współpracy z agencją badawczą Smartscope w okresie maj–czerwiec 2021. Przygotowany przez S&T kwestionariusz wypełniło ponad 120 menadżerów reprezentujących duże firmy produkcyjne. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI – respondenci odpowiadali na pytania podczas wywiadu telefonicznego lub samodzielnie wypełnili ankietę online udostępnioną w zabezpieczonym kwestionariuszu.