Branża olejowa spotkała się w Wieliczce

Branża olejowa spotkała się w Wieliczce

10/12/2010
Autor:
|

Przedstawiciele branży olejowej spotkali się w Wieliczce na konferencji „Oleje i smary dla przemysłu 2010”. Było to forum wymiany wiedzy i doświadczeń wśród przedstawicieli firm z branży, platforma nawiązywania nowych kontaktów biznesowych oraz miejsce specjalistycznej dyskusji na temat sytuacji i zagrożeń związanych z przemysłem olejowym w Polsce.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm przemysłowych wykorzystujących oleje i smary oraz technologie smarownicze w większości swoich procesów technologicznych, a także producenci i dystrybutorzy olejów, smarów i technik smarowniczych dla przemysłu.

Ważnymi tematami poruszonymi na konferencji były m.in.: optymalizacja gospodarki olejowej, utrzymanie ruchu, a także sposoby rozwiązywania najczęstszych problemów wynikających z nieprawidłowego smarowania. Wśród prezentujących istotne dla branży zagadnienia znalazły się na konferencji m.in. Polski Komitet Normalizacyjny i Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Lędziny, a także firmy takie jak Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Orlen Oil, Lotos Oil i Rafineria Jedlicze.

Jednym z istotnych zagadnień, poruszanych w trakcie konferencji były kwestie ekologiczne.

– Olej może w środowisku utrzymywać się nawet sto lat. Jest to w tej chwili duży problem do rozwiązania. Wymaga uregulowań prawnych, gdyż jak dotąd mamy jedno rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z 1999 roku i dotyczy
ono pilarek w czasie wyrębów lasów – stwierdziła Elżbieta Rogoś z Instytutu Technologii Eksploatacji.

Wśród problemów, które miały duże znaczenie w trakcie prezentacji, były kwestie związane z regulacjami prawnymi i dostosowywaniem prawa polskiego do wymagań Unii Europejskiej. Jedno z nich dotyczyło rozporządzenia REACH, które związane jest z rejestracją, oceną, udzielaniem zezwoleń i stosowaniem ograniczeń w branży chemikaliów.

– Celem wprowadzenia tej regulacji jest wyeliminowanie substancji niebezpiecznych z europejskiego rynku. W ramach REACH producenci i importerzy będą musieli zagwarantować, że substancje, które produkują, nie wpłyną w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko. Koszt uzyskania zezwolenia na jedno zastosowanie wynosi 50 tys. euro – powiedziała Anna Królak z Theta Doradztwo Techniczne.

W trakcie kolejnych wystąpień przedstawiono także działalność Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ustalającego Polskie Normy na oleje i środki smarne. Oprócz zagadnień związanych z funkcjonowaniem i umiejscowieniem prawnym branży olejowej w dzisiejszej Unii Europejskiej, ważnym elementem konferencji były dyskusje na temat praktycznych zastosowań i rozwiązań istotnych dziś dla producentów i dystrybutorów olejów i smarów.

W tej części konferencji zaprezentowana została m.in. specjalizująca się w produkcji olejów przepracowanych Rafineria Nafty Jedlicze SA. Głównym przedmiotem jej działalności są oleje odpadowe i przepracowane. Oleje odpadowe to takie, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. Oleje przepracowane są pochodzenia naftowego i utraciły w czasie eksploatacji właściwości użytkowe w zakresie, w którym były używane.

– Rafineria Jedlicze jako jedyna w Polsce posiada specjalistyczny ciąg technologiczny z wykańczającym procesem wodorowym, pozwalającym w sposób bezpieczny poddać oleje odpadowe pełnemu procesowi regeneracji – stwierdził Andrzej Płocic z Rafinerii Jedlicze SA.

Zwrócono także uwagę na aspekt innowacyjności i rozwijania technologii smarowych, podstawowych i niezbędnych dla dzisiejszego przemysłu olejowego.

– W Polsce jest w tej chwili około 110 instytutów badawczych. W przyszłym roku, ze względów finansowych może pozostać ich tylko 70%. A przecież takie instytuty jak nasz dostarczają nowoczesne rozwiązania technologiczne dla krajowego i międzynarodowego przemysłu. W swojej 35-letniej historii mamy na koncie 450 patentów – argumentował Stanisław Trenczek z Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Międzynarodowe forum „Oleje i smary dla przemysłu 2010”, które odbyło się w dniach 6–7 października, zorganizowały „Nowoczesne technologie w przemyśle” i Agencja Promocji Inicjatyw Gospodarczych. „Polski Przemysł” był jednym z patronów medialnych imprezy.