Biznes ramię w ramię z nauką – Targi EuroLab i CrimeLab za nami

Biznes ramię w ramię z nauką – Targi EuroLab i CrimeLab za nami

27/04/2016

18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab już za nami. Oba wydarzenia z sukcesem łączyły świat nauki i przemysłu. Opinię taką wyrażali zarówno przedstawiciele branży z instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, wszelkiego typu laboratoriów oraz firm świadczących usługi na rzecz sektora. W tym roku zaprezentowało się 140 wystawców z 14 krajów, a na targi przybyło niemal 6 000 branżowych gości.

Wystawcy przekonywali odwiedzających o zaletach prezentowanej oferty, a jednostki naukowe i badawcze informowały o prowadzonych badaniach i swych dokonaniach. Przedstawiciele branży uczestniczyli także w wykładach i konferencjach, podczas których mogli poszerzyć wiedzę, jak również uzyskać punkty edukacyjne.

Podczas uroczystego otwarcia Targów EuroLab oraz CrimeLab prof. Leszek Sirko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podkreślał, że innowacyjność Polski powstaje poprzez współdziałanie naukowców z przemysłem, a oba wydarzenia targowe pomagają zacieśniać tę współpracę. Z kolei prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, zwrócił uwagę na synergię pomiędzy nauką i biznesem, gdyż to właśnie dobrze wyposażone laboratoria podnoszą jakość pracy naukowej.

Nowoczesne laboratoria
Dostępne na targach rozwiązania oraz nowości produktowe obejmowały następujące sektory branży laboratoryjnej: analitykę, biotechnologię i Life Science, metrologię, medyczną diagnostykę laboratoryjną, nanotechnologię, materiałoznawstwo oraz kryminalistykę. Niezbędne do pracy informacje mogli pozyskać zarówno specjaliści działający w laboratoriach zlokalizowanych w instytucjach naukowych czy jednostkach badawczo-rozwojowych, jak i w różnych gałęziach gospodarki, m.in.: przemyśle, sektorze spożywczym, kosmetyce czy ochronie środowiska.

W tym roku ofertę zaprezentowało 140 wystawców z 14 krajów, tj.: Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Obejmowała ona meble, sprzęt, instrumenty i artykuły analityczne i laboratoryjne, materiały zużywalne, odczynniki chemiczne i materiały odniesienia. Nie zabrakło także rozwiązań informatycznych, oprogramowania czy technologii niezbędnych do prac badawczo-rozwojowych. Wiele produktów było prezentowanych szerszej publiczności po raz pierwszy.

Na imponującym stoisku firmy Thermo Fisher Scientific, w części prezentującej markę IRtech, można było zapoznać się z nagrodzonym w konkursie o Grand Prix prezesa PAN analizatorem Gemini. To jedyne na świecie urządzenie służące do identyfikacji chemikaliów i materiałów wybuchowych, które łączy dwie niezależne techniki pomiarowe. Jak opowiadała Ewa Korbiel, przedstawiciel techniczno-handlowy, spektroskopia Ramana – technika z sondą światłowodową, pozwala na identyfikację nieznanej substancji chemicznej przez opakowanie, dzięki czemu operator nie jest narażony na kontakt z niebezpiecznym materiałem. Z kolei technika FTIR opiera się na podczerwieni. – Analizator Gemini pozwala na szybką zmianę techniki pomiarowej, co znacznie rozszerza spektrum substancji możliwych do identyfikacji. Jednocześnie umożliwia operatorowi zabranie w teren mniejszej ilości sprzętu – dodała.

Firma Alchem zaprezentowała po raz pierwszy komorę laminarną BioTectum 1.2 II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, Biohazard, wykonanej zgodnie z normą EN 12469. Komora ta uzyskała wyróżnienie w konkursie o Grand Prix prezesa PAN. Ten innowacyjny produkt, będący efektem polskiej myśli technologicznej, wytwarzany jest w zakładach w Bielsku-Białej. Zainteresowanie produktem w trakcie tragów było duże, o czym świadczy fakt, że wystawiony egzemplarz znalazł nabywcę już drugiego dnia targów. – Założenia konstrukcyjne dotyczące komory laminarnej BioTectum były jasno sformułowane „Non progredi est regredi – nie czynić postępów to cofać się”. Naszą ambicją nie było stworzenie komory technologicznie opartej na rozwiązaniach, które powoli są wypierane z ofert czołowych producentów. Chcieliśmy stworzyć komorę nowej generacji, taką, która spełni wymagania nowoczesnych laboratoriów – powiedział Krzysztof Solich, kierownik oddziału Grupy Alchem.

Z uczestnictwa w targach zadowolony był także Jacek Beuster, Country Manager Poland firmy Hach Lange, producenta aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej przy analizie wody oraz ścieków. – Nasz sprzęt wykorzystywany jest w wodociągach, stacjach uzdatniania wody, a także laboratoriach przemysłowych, w tym spożywczych i chemicznych. Nasi klienci lubią przychodzić na targi, porozmawiać i zapoznać się z najnowszą ofertą. Na EuroLab jesteśmy od 10 lat, a w tym roku już pierwszego dnia otrzymaliśmy wiele zapytań – podsumował

Współdziałanie świata nauki i firm
Jak co roku odwiedzający licznie korzystali z konferencji i wykładów programu merytorycznego, nad którym czuwała Rada Programowa. Dzięki właściwemu doborowi tematyki sale wykładowe były pełne. Wiele osób skorzystało także z okazji, by uzyskać wiedzę premiowaną punktami edukacyjnymi.

EuroLab_CrimeLab2016_500Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się konferencja „Nowelizacja normy ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” organizowana przez Polskie Centrum Akredytacji. Już na godzinę przed rozpoczęciem większość miejsc była zajęta. Jak powiedział po konferencji Tadeusz Matras, zastępca dyrektora PCA, tak wielkie zainteresowanie wynika z faktu, iż zmiana normy dotyczy laboratoriów, a to one stanowią największą grupę akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

Dodał, że PCA obecnie nadzoruje blisko 1500 laboratoriów, z czego aż ponad 1300 to laboratoria badawcze. – Wiedza o systemie zarządzania i wymaganiach opisujących kompetencje laboratoriów jest niezbędna, gdyż tylko dzięki niej można ujarzmić technikę i włączyć do działalności laboratoryjnej dającej miarodajne, a tym samym przydatne do zamierzonego zastosowania, wyniki badań i pomiarów – podsumował. Podkreślił też, że PCA na spotkaniach w trakcie Targów EuroLab przekazuje wiedzę, którą pozyskuje podczas obowiązkowych spotkań gremiów międzynarodowych.

Innym ważnym wydarzeniem była konferencja pt. „Badanie laboratoryjne w medycynie zapobiegawczej” organizowana przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej. Dr Sławomir Białek z Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, zwrócił uwagę na cele, których realizacja jest możliwa dzięki prowadzeniu konferencji na targach. – Tutaj łączy się świat nauki ze światem przemysłu czy firm mających szeroką ofertę zarówno dla laboratoriów naukowych, jak i laboratoriów wykonujących oznaczenia rutynowe.

Gdy mówimy o nowych odkryciach i dokonaniach edukujemy diagnostów laboratoryjnych realizując cel dydaktyczny. Z kolei nasze wykłady dla przedstawicieli firm mogą być inspiracją do rozszerzenia ich oferty. Ponadto spotkania na targach przedstawicieli nauki i przemysłu laboratoryjnego to znakomita okazja na poznanie się tych środowisk, to rozmowy o projektach naukowych, których produkty finalne mogą poszerzać oferty firm i jednocześnie być wykorzystywane w praktyce, tak aby zwiększać możliwości diagnostyki – podkreślił.

Z kolei przedstawicielka Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, jedna z prelegentek konferencji „Biologia molekularna w badaniach bio-medycznych”, zwróciła uwagę na rolę targów, dzięki której pracownicy naukowi otwierają się na nowe obszary. – Na EuroLab zetknęłam się z firmami z naszego regionu, które dotąd nie dotarły na naszą uczelnię. Targi umożliwiają nam dokonanie przeglądu oferty, dzięki czemu my jako naukowcy możemy proponować naszym uczelniom dobór najnowszych sprzętów do wyposażania laboratoriów – powiedziała.

Postęp kryminalistyki
Targi CrimeLab i towarzyszące im wydarzenia skierowane były do profesjonalistów techniki kryminalistycznej. Jak powiedział insp. dr Waldemar Krawczyk kryminalistyka to obecnie najszybciej rozwijająca się dziedzina wymiaru sprawiedliwości. – Na każdym miejscu zdarzenia zostają ślady przestępcy, pozostaje jedynie kwestia czy potrafimy je wykryć i właściwie zinterpretować ich znaczenie – podkreślił. Dodał także, że dzięki badaniom biologicznym można wykryć to, co jeszcze jakiś czas temu było niemożliwe. Zabezpieczone nawet dekadę temu dowody mogą zidentyfikować sprawcę, w czym pomaga najnowocześniejszy sprzęt, taki jak ten prezentowany na targach.

Bardzo szerokie grono słuchaczy zgromadziła IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia” organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy i Centrum Badawczo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Część teoretyczną konferencji uzupełniły pokazy pracy polskich i niemieckich techników kryminalistyki na zainscenizowanym miejscu zdarzenia. Wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt i materiały technicy ujawnili i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, a eksperci dokonali porównań prac obu ekip.

Drugim wydarzeniem skierowanym do branży kryminalistycznej była konferencja na temat wyjaśniania okoliczności wypadków drogowych pt. „Wypadek drogowy i co dalej…” organizowana przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Dr hab. Dariusz Zuba, zastępca dyrektora ds. naukowych, przybliżył obszar działania Instytutu. Podkreślił on rolę pracy zespołowej ekspertów z różnych dziedzin, którzy współpracują przy wyjaśnianiu okoliczności wypadku. Prelegenci zwrócili także uwagę na trudności, jakie niesie ze sobą rozwój motoryzacji. Coraz częściej po wypadku mamy do czynienia z tzw. „clean accident”, tj. zdarzeniem, po którym nie zostają ślady, co nakłada na śledczych nowe wyzwania w zakresie ustalenia faktycznego przebiegu wypadku.

Nagrodzone produkty
W konkursie dla wystawców na najlepszą ofertę 18. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2016 Jury składające się z wybitnych przedstawicieli kadry naukowej polskich uczelni wyłoniło laureatów w trzech kategoriach.

W kategorii „Laboratoryjna aparatura pomiarowa” nagrodę otrzymała firma Spectro-Lab za spektrofotometr Nano Drop OneC, a wyróżnienia firmy: IKA POL Wojciech Byrski za kalorymetr IKA typ C 6000 global standards oraz Kendrolab za analizator wstrzykowo-przepływowy FIAlyzer-1000 (FIA). W kategorii „Wyposażenie laboratorium” nagroda powędrowała do firmy Enbio Technology za autoklaw mikrofalowy Microjet, a wyróżnienia przyznano: DANLAB Wyposażenie laboratorium za system próżniowy model PC 3001 VARIOpro oraz FRITSCH Milling and Sizing za wysokoobrotowy młynek wirnikowy PULVERISETTE 14 premium line. Trzecia kategoria „Wyposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego” wyłoniła firmę MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy za mikrowirówkę laboratoryjną z chłodzeniem MPW-150R. Wyróżnienia przyznano firmom: OPTA-TECH za czytnik mikromacierzy, seria C, Biovendor Instruments oraz WITKO za serię pipet automatycznych Acura® manual XS 826.

Na targach przyznano także Grand Prix Prezesa Polskiej Akademii Nauk będące wyróżnieniem dla innowacyjnych produktów i usług związanych z rynkiem medycznym i laboratoryjnym, które wspierają rozwój i konkurencyjność tej branży w Polsce. Nagrodę przyznano firmie IRtech Beata Kasprzycka za spektrometr Gemini, a wyróżnienie Grupie Alchem za Biotectum 1.2 komorę laminarną II kl. bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Dodatkowo odbył się także konkurs na najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe, w którym laureatem została firma Thermo Fisher Scientific, a wyróżnienie otrzymał OHAUS Europe.

Patronaty
Patronat honorowy nad Targami EuroLab 2016 i CrimeLab 2016 objęli: Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości; prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rozwoju.