Wykres 1_Sytuacja ogolna firm – stan przewidywany w marcu 2013 i ocena po upływie tego okresu

Wykres 1_Sytuacja ogolna firm – stan przewidywany w marcu 2013 i ocena po upływie tego okresu

28/01/2014

Wykres 1_Sytuacja ogolna firm - stan przewidywany w marcu 2013 i ocena po upływie tego okresu