Firmy transportowe i logistyczne w obliczu coraz większych wyzwań na rynku

Firmy transportowe i logistyczne w obliczu coraz większych wyzwań na rynku

28/12/2018
Autor:
|

Raport KPMG International pt. „Transport tracker. Global transport – market trends and views”

Firmy transportowe i logistyczne stoją przed coraz większymi wyzwaniami wynikającymi z konkurencji i zmian zachodzących na rynku. Automatyzacjacyfryzacja procesów będą nadal kontynuowane, tymczasem oczekiwania konsumentów będą wciąż rosły. Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), Big Data, a także technologia blockchain może być odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku.

Najnowsze badania wykazują, że w świecie cyfryzacji, przepływ danych i informacji generuje obecnie większą wartość ekonomiczną niż światowy handel dobrami fizycznymi. Taka sytuacja otwiera wiele możliwości i rynków dla elastycznych i innowacyjnych podmiotów wchodzących na rynek cyfrowy, ale jednocześnie zagraża modelom biznesowym uznanych liderów branży. Ponadto pojawią się dodatkowe możliwości biznesowe związane z przepływem danych, którymi firmy te zarządzają, lecz nie do końca wykorzystują.

Rynek żeglugi morskiej w stanie ciągłych zmian

Rynek żeglugi morskiej jest w stałym procesie transformacji. W rezultacie postępującego procesu konsolidacji jego struktura uległa znacznej zmianie. Cztery największe przedsiębiorstwa żeglugowe posiadają obecnie ponad 50% światowych zdolności przewozowych. Ponadto prawie wszystkie przedsiębiorstwa żeglugi liniowej są zorganizowane w trzech sojuszach, które działają podobnie jak oligopole i obejmują wszystkie główne szlaki morskie na całym świecie. W zawiązku z tym armatorzy muszą się skupić przede wszystkim nad innowacjami związanymi z wydajnością eksploatacji statków.

Nadal utrzymuje się tendencja do budowania statków o dużych rozmiarach. Statki te są bardziej efektywne kosztowo i w związku z tym prowadzą do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Statki o dużych rozmiarach wymagają jednak również nowej infrastruktury, szczególnie w portach i reorganizacji łańcucha dostaw – mówi Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w Polsce.

Największe jednostki floty morskiej stanowią uzupełnienie nowej formy organizacji transportu bazującej na planowaniu i koordynacji łańcuchów dostaw za pomocą modeli opartych na cyfrowych platformach. W przeszłości transport towarów był organizowany przez brokerów i agentów oraz ich globalną sieć. Ten rodzaj pracy może potencjalnie zostać zastąpiony przez modele cyfrowe, np. platformy tworzone przez nowe, zaawansowane technologicznie firmy. Ten trend na rynku może wpłynąć na przyszłe modele biznesowe firm transportowych.

Rosnąca potrzeba automatyzacji w logistyce

Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i Big Data to tematy, które są szeroko omawiane w wielu branżach. Niektórzy mówią o czwartej rewolucji przemysłowej, która będzie miała podobny wpływ, jak pierwsza rewolucja przemysłowa pod koniec XVIII wieku.

Podczas gdy niektórym sektorom udało się już wdrożyć różne nowe technologie, inne sektory mają sporo do nadrobienia. Z różnych badań wynika, że digitalizacja w sektorze logistyki jest stosunkowo niska, w porównaniu z innymi sektorami, takimi jak na przykład finanse lub handel. Sektor logistyki coraz częściej staje więc przed koniecznością zmian, zwłaszcza w zakresie wdrażanie zautomatyzowanych procesów – mówi Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w Polsce.

Robotyzacja i automatyzacja procesów

Jedną z głównych sił napędowych innowacji w branży logistycznej jest znaczny wzrost popytu na usługi logistyczne. Handel elektroniczny nadal stale rośnie, generując potrzeby transportowe. Jednocześnie można zaobserwować ciągły spadek dostępnej siły roboczej, głównie z powodu zmian demograficznych. Wdrożenie nowych technologii powinno zwiększyć wydajność, szybkość i jakość usług logistycznych.

Ważny i ciekawy aspekt wzrostu wydajności i jakości usług logistycznych wiąże się z automatyzacją procesów biznesowych, znanej również jako robotyzacja i automatyzacja procesów (RPA) oraz technologią blockchain, szczególnie w zakresie możliwości zastosowani tzw. smart contracts, co może znacznie przyspieszyć dokonywanie transakcji w łańcuchu logistyki i zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl