Konstrukcje offshore, zbiorniki przemysłowe i nie tylko / SINKOS

Konstrukcje offshore, zbiorniki przemysłowe i nie tylko / SINKOS

26/07/2016
Autor:
|
www.sinkos.pl

Firma Sinkos wywodzi się z założonej w 1992 r. spółki BUD-REM. Od roku 2009 firma funkcjonuje pod obecną nazwą. Początkowo działała jako spółka cywilna i obsługiwała głównie ówczesne Zakłady Chemiczne „Police” SA, realizując projekty inwestycyjne. W roku 2014 poszerzyła swój rynek zbytu o innych odbiorców polskich oraz zagranicznych, a także zaczęła działalność w branży paliwowej. Obecnie Sinkos specjalizuje się w produkcji i montażu urządzeń technologicznych ze stali kwasoodpornych i zwykłych. Wykonuje przemysłowe zbiorniki ciśnieniowebezciśnieniowe, rurociągi technologiczne, konstrukcje stalowe oraz instalacje przemysłowe różnego typu.

Zapytany o mocne strony firmy dyrektor zarządzający firmy Sinkos – Leon Dziurleja – odpowiada: „Naszym niewątpliwym atutem jest własne zaplecze montażowe z dostępem do nadbrzeża w Policach, co umożliwia transport wodny wyprodukowanych konstrukcji”. Firma ma własną nowoczesną instalację do obróbki powierzchni konstrukcji spawanych: komorę śrutowniczą do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowych, kabino-suszarkę do malowania powierzchni konstrukcji stalowych, kabinę do odtłuszczania i chemicznej obróbki powierzchni stali nierdzewnej, a także przecinarkę laserową. Ponadto firma posiada własne 2,5-hektarowe zaplecze wytwórcze, hale produkcyjne oraz sprzęt techniczny do spawania i cięcia stali wysokostopowych, własny sprzęt transportowy i żurawie o udźwigu do 80 t.

Firma Sinkos prężnie działa na rynkach zagranicznych. Eksport jej produktów i usług sięga 30–60% rocznie. Obecnie jej klienci to przedsiębiorstwa duńskie, norweskie, holenderskie i niemieckie. Jak dowiedzieliśmy się w firmie, Sinkos jest zainteresowany dalszym zwiększaniem eksportu do krajów Europy Zachodniej oraz Skandynawii. „W tych krajach, inaczej niż w Polsce, zamówienia są bardziej jednorodne, a więc na większą liczbę jednakowych urządzeń, co pozwala na specjalizację, automatyzację procesu produkcji i obniżkę kosztów” – wyjaśnia prezes Leon Dziurleja.

Oferta firmy obejmuje produkty dla kilku sektorów. Są to:

 • sektor chemiczny – zbiorniki, reaktory, mieszalniki do procesów technologicznych;
 • sektor ochrony środowiska – zbiorniki typu actifloc (urządzenia do uzdatniania wody wprost z rzeki), zbiorniki i reaktory technologiczne do oczyszczania ścieków w przemysłowych beztlenowych oczyszczalniach, suszarnie osadu poprocesowego dla oczyszczalni komunalnych, autoklawy (urządzenia do zgniatania śmieci) itd.;
 • sektor energetyczny – cyklony systemu odsiarczania spalin do montowania na kominach fabrycznych, kanały dymowe, kanały prądotwórcze;
 • sektor paliwowy – zbiorniki magazynowe paliw i do produkcji biokomponentów, konstrukcje offshore.

Zbiorki i urządzenia technologiczne wytwarzane są ze stali węglowych, nierdzewnych, z dupleksu, jako ciśnieniowe lub bezciśnieniowe.

Konstrukcje offshore, zbiorniki przemysłowe i nie tylko
Jednym z flagowych produktów firmy Sinkos są konstrukcje offshore przeznaczone na platformy wydobywcze ropy i gazu na Morzu Północnym. Zamówienia na nie są składane głównie przez firmy norweskie. Sinkos od kilku lat utrzymuje produkcję podzespołów dla platform wiertniczych na poziomie 150 t rocznie. W bieżącym roku odnotował spadek zamówień na ten rodzaj konstrukcji, co prezes Leon Dziurleja tłumaczy spadkiem cen ropy. Konstrukcje typu offshore wymagają szczególnie wysokiej jakości procesu produkcji, zatwierdzanej przez towarzystwa klasyfikacyjne DNV.

Najważniejsze wymogi przy realizacji tych konstrukcji są związane z posiadaniem uprawnień oraz dokumentowaniem procesu produkcji. Uprawnienia oznaczają wdrożony system PN-EN ISO 3834 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – oraz PN-EN 1090 Zakładowej Kontroli Produkcji. Ponadto producent tego typu konstrukcji musi dysponować technologiami spawania zgodnymi z wymogami klienta, zatwierdzonymi przez wskazane przez niego towarzystwo odbiorowe (np. DNV). Posiadanie uprawnień oznacza dodatkowo zatrudnianie spawaczy mających certyfikaty z zakresu danej technologii spawania. Na etapie produkcji konieczne jest skrupulatne prowadzenie dzienników spawania.

„Reasumując, nie tylko stopień skomplikowania samego procesu produkcji jest wyzwaniem. Istotne są również wymagania dokumentacyjne, które w konsekwencji oznaczają zwiększenie stanu zatrudnienia o specjalistów je realizujących” – powiedział nam prezes Leon Dziurleja. W związku z tym realizacja tego typu zleceń wymagała od firmy Sinkos dodatkowego zatrudnienia osób do nadzoru technicznego nad dokumentacją, procesami spawalniczymi, kontrolnymi i odbiorowymi.

„Konkurencja w zakresie konstrukcji typu offshore jest duża w kraju i za granicą. Dlatego należy mieć pewne atuty i je wykorzystać. Liczą się jakość wykonanych prac, referencje, znajomość języków obcych, dostęp do infrastruktury drogowej i morskiej oraz konkurencyjna cena” – dodaje prezes firmy Sinkos.

Właśnie konstrukcji offshore – z uwagi na wzrost wymagań w zakresie dokumentowania jakości – dotyczyły najbardziej wymagające realizacje. „Aby sprostać wymaganiom, trzeba było wdrożyć systemy jakości EN ISO 3834 oraz PN-EN 1090 Zakładowej Kontroli Produkcji, zatrudnić inżynierów dla dokumentowania i kontroli procesu spawania” – wyjaśnia Leon Dziurleja.

Kolejną specjalizacją firmy jest budowa wszelkiego typu zbiorników technologicznych ze stali kwasoodpornych i węglowych. Są one wykorzystywane między innymi w nowoczesnych beztlenowych oczyszczalniach ścieków, bazach paliwowych, instalacjach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmakologicznego. Wśród dotychczasowych klientów, oprócz firm polskich i europejskich, znaleźli się także odbiorcy japońscy. „Wytwarzane przez naszą firmę zbiorniki charakteryzują się wysoką jakością wykonania i krótkim terminem realizacji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych (np. technologii rulonowej lub wstęgowej metody podbudowy)” – dowiedzieliśmy się w firmie.

Przedsiębiorstwo ma także duże doświadczenie w produkcji stalowych zbiorników ciśnieniowych, gdy wymaga się wyjątkowo wysokiej jakości i szczelności połączeń

Sinkos świadczy swoje usługi kompleksowo. Wraz ze zbiornikami instalowane są oprzyrządowanie i instalacje technologiczne takie jak mieszadła, dozowniki, wężownice grzewcze, zawory i króćce do rurociągów, a także aparatura kontrolno-pomiarowa, rurociągi, włazy, podesty itd. Ponadto firma oferuje transport drogowy lub wodny i montaż wykonanych urządzeń oraz pełen zakres robót ogólnobudowlanych takich jak wykopy pod fundamenty i przepusty, fundamentowanie budowli, izolacje technologiczno-budowlane oraz tace żelbetowe. Urządzenia są dostarczane wraz z dokumentacją techniczną i – gdy wymaga tego klient – odbiorem UDT i nadaniem znaku CE.

Orlen-Szn-1

Do zbiorników o węższych średnicach firma stosuje innowacyjną metodę wstęgową, która pozwala na przyspieszenie czasu jego powstawania oraz zapewnia wysoką jakość wykonania.

Sinkos realizuje także projekty dotyczące zbiorników dla elektrowni – głównie dostarczając elementy instalacji oczyszczania spalin w postaci zbiorników procesowych, kanałów spalin i zwężek.

Sinkos jest ponadto producentem rurociągów technologicznych ze stali kwasoodpornych i zwykłych. Są one wykorzystywane jako transportery medium ze zbiorników procesowych lub do nich. Montuje się je na zewnętrznych estakadach bądź wewnątrz budynków procesowych. Rurociągi są ocieplane z zewnątrz wełną mineralną lub pianką izolacyjną, a następnie zabezpieczane warstwą blachy kwasoodpornej, ocynkowanej lub aluminiowej. Najdłuższe do tej pory wykonywane przez Sinkos rurociągi miały długość kilkuset metrów.

W ofercie firmy znajdują się także wielkogabarytowe przestrzenne konstrukcje stalowe. Charakteryzują się one wysoką jakością spoin (pełnym przetopem z materiałem) potwierdzoną przez polskie i międzynarodowe towarzystwa odbiorowe. Do tej pory firma wykonywała konstrukcje stalowe pod nadzorem UDT i DNV, a także współpracowała w tym zakresie z wymagającymi klientami norweskimi. Konstrukcje te są wykorzystywane m.in. jako kratownice hal, estakady, taśmociągi, wieże, konstrukcje wsporcze, wkłady stalowe kominów przemysłowych, platformy i podesty. „Do ciekawszych zastosowań naszych wyrobów należą konstrukcje wsporcze wraz z kanałami dymowymi instalacji odzyskiwania ciepła na platformach wiertniczych na Morzu Północnym. Organizujemy ponadto transport drogowy lub wodny wykonanych konstrukcji na miejsce przeznaczenia” – dowiedzieliśmy się w firmie.

Firma oferuje również przestrzenne konstrukcje wielkogabarytowych kanałów i cyklonów przeznaczonych do mieszania gazów wylotowych spalin na kominach przemysłowych, budowanych według projektów firm skandynawskich. Kanały wykorzystywane są m.in. w elektrowniach jako transportery wody lub gazów spalinowych dla turbin prądotwórczych. Dzięki zastosowaniu nieregularnych kształtów (zwężeń i rozszerzeń) kanałów wytwarzane jest naturalne ciśnienie płynącej w nich wody, które maksymalizuje jej oddziaływanie na turbiny. Kanały takie są montowane przez firmę m.in. w elektrowniach w północnej Szwecji, Danii, Niemczech. Cyklony pełnią funkcję m.in. filtrów wytrącających azot, montowanych na kominach przemysłowych. Takie rozwiązania zostały zastosowane np. we Włoszech i w Niemczech. Urządzenia te wytwarzane są ze stali kwasoodpornych lub zwykłych.

Spółka produkuje także kompaktowe zbiorniki 20–30 m3 do generacji biogazu, wyposażone w drugi płaszcz grzewczy na gorącą wodę. Wykonane są one ze stali kwasoodpornej AISI 316L i izolowane termicznie. Odbiorcami tego produktu są firmy z Europy Zachodniej i USA

Sinkos buduje także obudowy do pieców plazmowych ze stali austenitycznych, wymagających szczególnej dokładności i precyzji wykonania oraz jakości spawania złącz. Wnętrze komór pieców jest polerowane do stopnia gładkości 0,30 µm. Urządzenia te wymagają odprężenia po spawaniu przez wygrzewania lub wibracje.

Realizacja projektów sposobem na rozwój
Sinkos od kilku lat rozwija swoje możliwości i technologie dzięki wsparciu ze środków unijnych. Wśród realizowanych projektów znalazł się projekt badawczo-inwestycyjny dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu PO IG 1.4-4.1., zatytułowany „Wdrożenie technologii spawania stali dupleks w połączonej metodzie rulonowej i swobodnego podparcia”. Dzięki realizacji tego projektu firma wykonuje zbiorniki ze stali dupleks w połączonej metodzie rulonowej i swobodnego podparcia. Jak wyjaśnia Leon Dziurleja: „stal dupleks to materiał nowej generacji – jest to gatunek stali kwasoodpornych, który w porównaniu z ich tradycyjnym wydaniem zapewnia większą odporność chemiczną i wytrzymałość mechaniczną, dzięki temu wymaga niższych nakładów i zapewnia większą estetykę i jakość końcową”. Jako jeden z najważniejszych projektów zrealizowanych przez firmę dzięki wsparciu unijnemu prezes wymienia także projekt o nazwie „Poprawa jakości produkcji poprzez wdrożenie technologii cięcia laserowego i spawania plazmą”.

Ponadto firma zrealizowała również liczne projekty inwestycyjne. Należą do nich:

 • budowa instalacji do obróbki powierzchni konstrukcji stalowych. W ramach inwestycji zaplanowano budowę hali oraz zakupy komory śrutowniczej, kabino-suszarki lakierniczej oraz myjki odtłuszczającej wysokociśnieniowej;
 • budowa hali i zakup urządzeń stanowiska do produkcji zbiorników ze stali kwasoodpornej o grubości ścianki powyżej 5 mm;
 • wdrożenie metody wstęgowej podbudowy do produkcji zbiorników ze stali kwasoodpornej;
 • budowa hali i montaż linii technologicznej do produkcji zbiorników stalowych metodą rulonową.

W swoim portfolio firma ma także realizację projektów związanych z implementacją systemów jakości oraz realizacją planu rozwoju eksportu.

Ponadto obecnie firma realizuje kilka projektów dotyczących odsiarczania spalin na elektrowniach i ciepłowniach. Bierzemy udział w rozbudowie jednej z baz paliwowych. W ramach tych zadań firma dostarcza zbiorniki procesowe – mówi Leon Dziurleja

Opatentowane technologie
Sinkos może się także pochwalić patentem, którym jest ulepszony sposób wykonania cylindrycznego zbiornika stalowego. Technologia cylindrycznego wykonania zbiornika polega na budowie zbiornika od dachu. Specjalne oprzyrządowanie zastrzeżone patentem pozwala na podnoszenie dachu z jednoczesnym podbudowywaniem go wstęgami płaszcza. Spawanie jest wykonywane wysokowydajnym urządzeniem plazmowymi. Wszystkie prace spawalnicze odbywają się na poziomie „0”, bez rusztowań i w kabinach zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi. Technologia cylindrycznego wykonania zbiornika przeznaczona jest do produkcji wielkogabarytowych zbiorników do składowania cieczy i gazów, o wysokich parametrach jakościowych, szczelności i estetyce połączeń spawanych. Cechą charakterystyczną patentu jest zautomatyzowanie budowy zbiornika przez zastosowanie blachy w postaci wstęgi zwiniętej w długiej rolce, zamiast pojedynczych arkuszy blach.

Dzięki zaprojektowanemu specjalnemu systemowi wstęgi blacha jest automatycznie przesuwana po prowadnicach rolkowych ustawionych na projektowanej średnicy zbiornika i w trakcie przesuwu spawana automatycznie za pomocą stacjonarnego aparatu spawalniczego, łączącego dolną wstęgę blachy z wyżej położonym i wcześniej wykonanym pierścieniem pełnej cargi zbiornika. Automatyczny plazmowy aparat spawalniczy najnowszej generacji pozwala na szybkie i dokładne połączenie kolejnych carg zbiornika. Jak dowiedzieliśmy się w firmie, metoda ta znacząco przyspiesza budowę zbiorników, gwarantując wyjątkowo wysoką jakość wykonania. Dodatkowo nie wymaga dużej powierzchni placu budowy i pozwala na budowę nawet wewnątrz istniejących zadaszonych hal, gdyż nie jest konieczne używanie dźwigu.

Przykładowe realizacje firmy Sinkos z ubiegłego roku:

 • zakończenie montażu trzech zbiorników na paliwa w Gdyni – Sinkos w listopadzie 2015 r. zakończył budowę w stanie surowym trzech zbiorników o pojemności 700 m3 na paliwa płynne w porcie w Gdyni. Zbiorniki o podwójnym dnie i drugiej ścianie osłonowej wykonano ze stali węglowej S355. Wiosną 2016 r. zbiorniki zabezpieczono antykorozyjnie;
 • wykonanie kontenerów dla systemu przeciwpożarowego Novec – w pierwszej połowie lipca 2015 r. zakończono montaż dwóch kontenerów ze stali nierdzewnej 316L przeznaczonych dla urządzeń systemu antypożarowego Novec i wysłano je do klienta norweskiego. Urządzenia zostały zbudowane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego i zatwierdzonego przez koncern Total. Przeznaczone są dla projektu offshore Martin Linge;
 • zakończenie budowy konstrukcji offshore dla projektu Martin Linge – w lipcu 2015 r. Sinkos zakończył realizację konstrukcji stalowych dla projektu offshore Martin Linge. Ostatnie konstrukcje zostały poddane procesowi wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych;
 • zakończenie budowy w Zakładach Chemicznych Złotniki – w czerwcu 2015 r. Sinkos zakończył prace budowlane w Zakładach Chemicznych Kemira Złotniki. Wykonano nowe fundamenty pod zbiorniki technologiczne oraz montaż zbiorników wraz z konstrukcjami stalowymi takimi jak pomosty międzyzbiornikowe i zsypy. Dodatkowo wykonano system rurociągów;
 • zakończenie budowy i dostawa silosów na produkty zbożowe – w kwietniu 2015 r. zakończono budowę czterech silosów na produkty zbożowe dla kontrahenta niemieckiego. Silosy o kształcie cylindrycznym oraz prostopadłościennym wykonano wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni ze specjalnych powłok ochronnych dla produktów żywnościowych. Komplet silosów został dostarczony w terminie do odbiorcy w Lipsku;
 • reaktor ze stali 904L – w maju 2015 r. zakończono montaż reaktora ze stali nierdzewnej 904L, przeznaczonego na komponenty chemiczne. Montaż został przeprowadzono w zakładzie inwestora w Policach;
 • suszarka osadów dostarczona do odbiorcy w Legnicy – w końcu marca 2015 r. dostarczono (zgodnie z planem) gotową suszarkę osadów dla odbiorcy w Legnicy. Konstrukcja suszarki została wykonana na podstawie technologii duńskiej ze stali kwasoodpornej AISI 304L. Jest ona elementem instalacji suszenia i spalania osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków. Razem z suszarką wykonano i dostarczono kondenser ze stali 316L.