Hydro-Naval: czujemy się dobrze  i na lądzie, i na morzu

Hydro-Naval: czujemy się dobrze i na lądzie, i na morzu

26/05/2014
|

Hydro-Naval Adkonis, Michałek, Sobków sp. j. jest od ponad 30 lat firmą produkcyjno-usługową. Obecnie głównym obszarem działania firmy jest sektor offshore – przemysł wydobycia ropy naftowej – i usługi dla branży morskiej.

Do końca września 2011 r. firma pracowała na niewielkiej powierzchni produkcyjnej. Obecnie funkcjonuje w nowo otwartym, wielkokubaturowym, nowoczesnym kompleksie przemysłowo-biurowym znajdującym się w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Nowy zakład wyposażony jest w 17 suwnic o udźwigu od 1 do 12,5 t oraz komplet maszyn, zarówno klasycznych, jak i CNC. O firmie, jej specjalizacji i przemyśle wydobywczym opowiada dyrektor naczelny firmy Szymon Sobków.

Przemysł wydobywczy ropy naftowej to bardzo ważna branża światowej gospodarki. Waszej firmie przyszło produkować dla tego przemysłu. Trzeba przyznać, że to dość odpowiedzialna i ważna produkcja. Jak się z tym czujecie?
Wydobycie ropy naftowej i gazu to de facto wydobycie materiałów niebezpiecznych – w związku z tym urządzenia produkowane dla tego przemysłu muszą spełnić szereg surowych warunków, które mają w końcowym efekcie zapewnić bezpieczeństwo wydobycia, składowania i przeładunku. Produkcja oparta jest na szeregu procedur, których stosowanie jest na bieżąco kontrolowane przez przedstawicieli zamawiającego, inspektorów towarzystw klasyfikacyjnych, firmy ubezpieczeniowe itp. Początkowo stanowiło to dość poważne utrudnienie, ale teraz (po kilkunastoletniej pracy dla szeroko rozumianego przemysłu offshore i onshore) nie stanowi to problemu.

Hydro-Naval produkuje wszelkiego rodzaju wyposażenie pokładowe przeznaczone dla przemysłu wydobycia ropy naftowej. Co kryje się pod tym pojęciem?
To rzeczywiście bardzo szerokie pojęcie. W skład tego wyposażenia wchodzą elementy dźwigów, kosze inspekcyjne wraz z napędem i sterowaniem, urządzenia do transportu i składowania rur wiertniczych, wszelkiego rodzaju windy montowane na dźwigach, platformach i statkach wydobywczych, windy obsługujące bezzałogowe pojazdy podwodne, urządzenia do rozładunku ropy naftowej, urządzenia prowadzące wiertła na platformach wiertniczych itp.

Kosze inspekcyjne to urządzenia sterowane miejscowo i radiowo. Urządzenie obsługuje przestrzeń kulistą o promieniu ok. 12 m. Służy do kontroli innych urządzeń na platformach i statkach wiertniczych oraz umożliwia wykonanie drobnych prac. W roku 2013 wyprodukowaliśmy mniej więcej 115 takich urządzeń. Ostatnio rozpoczęliśmy produkcję urządzenia do prowadzenia wierteł na platformach wydobywczych (nazwa „Hydraracker”). Ma ono około 55 m długości, składa się z dwóch ruchomych kolumn (każda wysoka na 55 m), a także podestów górnego i dolnego. Komplet waży 120 t. Urządzenie w częściach – osobno kolumny i podesty – transportowane jest specjalnym pojazdem do Terminala Kontenerowego w Gdyni i stamtąd drogą morską do kontrahenta.

hydro_naval_1

Można więc rzec, że wasza produkcja trafia jednocześnie do punktów wydobycia ropy naftowej zarówno na lądzie, jak i platform wiertniczych na morzach czy oceanach.
Tak, produkcja dla przemysłu offshore to produkcja przeznaczona na statki i platformy wiertnicze na morzach i oceanach. Produkcja dla przemysłu onshore to zaś produkcja przeznaczona do wydobycia ropy i gazu na lądzie.

Choć zasoby ropy naftowej na świecie są wciąż dość bogate, istnieje niebezpieczeństwo ich wyczerpania. Świat szuka więc nowych rozwiązań. W Polsce popularny jest ostatnio temat gazu łupkowego. Czy Hydro-Naval widzi siebie jako potencjalnego producenta urządzeń wydobywczych dla tego przemysłu, tym bardziej że Pomorze jest zasobne w złoża tego surowca?
Urządzenia tego typu nie różnią się bardzo od urządzeń dla przemysłu offshore, które są naszym głównym produktem. Jeśli gabaryty potrzebnego sprzętu odpowiadają naszym możliwościom produkcyjnym oraz sporządzono dokumentację zawierającą wszelkie wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia, to dzięki posiadanym procedurom i uprawnieniom możemy produkować sprzęt potrzebny dla przemysłu onshore. Sądzę, że musi minąć jeszcze trochę czasu, aby w Polsce rynek na urządzenia do wydobycia gazu łupkowego się rozwinął. To dość odległa perspektywa. Ponadto wiele firm jeszcze do niedawna zamierzających wydobywać gaz łupkowy w Polsce teraz rezygnuje z tego zamiaru.

Mówi się, że przemysł wydobywczy ropy naftowej nie należy do bezpiecznych, głównie pod względem zanieczyszczenia środowiska. Jak to przekłada się na produkcję waszych urządzeń?
Jeśli chodzi o bezpośrednie bezpieczeństwo wydobycia ropy naftowej, to produkowane u nas urządzenia spełniają najsurowsze wymagania. Za ewentualne zanieczyszczenia środowiska odpowiedzialność ponosi głównie użytkownik końcowy – firma wydobywająca. Zatrucie środowiska jest najczęściej spowodowane nieprzestrzeganiem procedur lub różnymi oszczędnościami stosowanymi przez firmy wydobywcze.

Przemysł wydobywczy ropy naftowej to nie jedyny segment, do którego trafia wasza produkcja. Pomówmy o sztandarowych produktach firmy dla innych branż przemysłu.
Produkujemy również wszelkiego rodzaju windy i sprzęt stosowany do połowów ryb, windy na statki badawcze, windy na kablowce. Ostatnio zbudowaliśmy i uruchomiliśmy kładkę obrotową zamontowaną w porcie w Ustce, okresowo łączącą lewy i prawy brzeg kanału portowego.

Jesteście też producentem specjalnych urządzeń dla Marynarki Wojennej. Przybliżmy naszym Czytelnikom, o jaką konkretnie produkcję chodzi.
Niestety, jeśli chodzi o produkcję urządzeń dla Marynarki Wojennej (nie tylko polskiej), nie mogę przekazać zbyt wielu szczegółów. Powiem tyle, że produkujemy: systemy RAS do przekazywania ładunków na morzu systemem burta–burta, systemy RAS do przekazywania ładunków płynnych systemem dziób–rufa, systemy opuszczania i podnoszenia łodzi abordażowych, a także napędy i sterowania sonarów podkadłubowych. Wśród odbiorców naszych produktów, oprócz Marynarki Wojennej RP, można wymienić firmy przemysłu zbrojeniowego z Niemiec i Marynarkę Wojenną Indii.

Powszechnie wiadomo, że Hydro-Naval spełnia wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. To dość ważne przy konstrukcjach, jakie wykonujecie.
Dla takich prac obowiązują zatwierdzone przez towarzystwa kwalifikacyjne – np. DNV, ABS, PRS – procedury spawalnicze WPQR, na których podstawie wykonuje procedury WPS. Procedury spawalnicze odnoszą się do konkretnego materiału, sposobu połączenia itp. Spawacze mają uprawnienia wydane np. przez DNV, PRS. Firma posiada sieć spawalniczą (parametry spawania są zdalnie narzucane przez Biuro Technologiczne – spawacz może zmieniać narzucone parametry spawania w zakresie +/– 2%). Pracownik naszej firmy nadzorujący całe spawalnictwo posiada uprawnienia Europejskiego Spawalnika stopnia 2.
W połowie roku 2014 powinien już posiadać stopień 3. Całe spawanie jest badane (zgodnie z dokumentacją) przez zewnętrzną firmę posiadającą uprawnienia 3. stopnia do wszelkich badań nieniszczących konstrukcji spawanych.

hydro_naval_2

Hydro-Naval działa w nowo otwartym, wielkokubaturowym, nowoczesnym kompleksie przemysłowo-biurowym znajdującym się w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Czy nowy kompleks wpłynął na poprawę wydajności firmy?
Wydajność firmy po przeprowadzeniu się do nowego obiektu znacznie wzrosła. Wzrost ten wynika z tego, że w takim obiekcie produkcyjnym (ok. 11 tys. m2) uzyskaliśmy możliwość zorganizowania produkcji zgodnie z wymaganiami ciągu technologicznego. Cała produkcja prowadzona jest w ciągu technologicznym – od cięcia i spawania materiałów, po próby gotowych wyrobów. Dodatkowo mogliśmy zwiększyć zatrudnienie i wprowadzić kolejne maszyny.

Polska dysponuje niewielkimi złożami ropy naftowej, głównie na Podkarpaciu i w szelfie Morza Bałtyckiego. Zatem przemysł oparty na wydobyciu ropy jest tu niewielki. Jakimi więc rynkami zbytu jest zainteresowany Hydro-Naval?
Hydro-Naval od lat jest producentem wszelkiego rodzaju wind, urządzeń mechanicznych napędzanych hydraulicznie i elektrycznie sterownych systemami automatyki. Produkujemy również urządzenia dla Marynarki Wojennej. Dla sektora offshore wytwarzamy wiele urządzeń (wszystkie trafiają na eksport), które są sprzedawane przez światowych graczy w tej dziedzinie – np. National Oilwell Varco i innych. Rynek offshore na świecie stale się rozwija – ciągle odkrywane są nowe złoża. Jesteśmy zainteresowani wszelkimi rynkami poszukującymi urządzeń, które produkujemy – wbrew pozorom jest ich niemało.

Pomówmy o państwa kadrze.
Stale odczuwamy braki kadrowe. Potrzebujemy spawaczy, monterów, operatorów maszyn CNC itp. Brak szkolnictwa zawodowego i duża emigracja wyszkolonych pracowników powodują znaczące kłopoty w realizacji programu produkcji. Jest to może najpoważniejszy problem naszej firmy.

Czy wiesz, że…
W lipcu 2010 r. na terenie firmy uruchomiona została nowa linia technologiczna zabezpieczeń antykorozyjnych, składająca się z komory śrutowniczej i profesjonalnej kabiny lakierniczo-suszarniczej. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską. Wykonawcą prac związanych z uruchomieniem nowej linii technologicznej była firma SciTeex.Komora śrutownicza z serii BLASTECO PC-BL 1254  służy do przygotowania powierzchni konstrukcji przed malowaniem i wyposażona jest w oczyszczarkę pneumatyczną BM-SB 200, która jest wyjątkowo skuteczna i ekonomiczna w użytkowaniu. Współpracuje ona z komorą malarską przystosowaną do nanoszenia powłok malarskich na elementy o zróżnicowanych kształtach i gabarytach, a zastosowanie komory suszarniczej powoduje, że elementy schną kilka razy szybciej. Dzięki tej inwestycji firma wykonuje powłoki malarskie zgodne z wymogami standardu NORSOK M-501, opracowanego przez norweski przemysł petrochemiczny. Trwałość zestawu malarskiego w tym systemie wynosi 20–25 lat.