DryDoQ Insights precyzyjnie przewiduje stan zanurzonej części kadłuba statku

DryDoQ Insights precyzyjnie przewiduje stan zanurzonej części kadłuba statku

02/07/2019

Właściciele i użytkownicy statków mogą teraz lepiej kontrolować ponoszone koszty prac w suchym doku dzięki wykorzystaniu innowacyjnego narzędzia cyfrowego opracowanego przez AkzoNobel.

DryDoQ Insights, bo o nim mowa, precyzyjnie przewiduje stan zanurzonej części kadłuba statku bez konieczności przeprowadzania oględzin. Dzięki analizie danych ma wyjątkową zdolność tworzenia pełnego obrazu korozji i porostów na powierzchni kadłuba, przez co pomaga usprawnić planowanie prac konserwacyjnych i zwiększyć ich efektywność.

Tę technologię wdrożono jako tzw. minimum viable product (wstępna wersja użytkowa umożliwiająca normalne użytkowanie przez klientów, a przy tym stanowiąca podstawę dalszych prac rozwojowych), które zostało przeznaczone do testów przez jednego z największych światowych armatorów. Otrzymane informacje umożliwią dalszy rozwój i doskonalenie narzędzia. System jest jednocześnie dostępny na większym rynku.

DryDoQ Insights umożliwia armatorom podejmowanie trafniejszych decyzji dotyczących konieczności dokowania statków, a przez to pomaga im efektywniej kontrolować koszty konserwacji.

Nowe narzędzie sporządza prognozy na podstawie własnych danych firmowych, wzbogaconych o dane pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych. Wskazuje miejsca wymagające szczególnej uwagi, biorąc pod uwagę typ statku, sposób jego użytkowania i historię wcześniejszych dokowań.

Dział Marine and Protective Coatings AkzoNobel jest liderem w dziedzinie analizy big data w branży morskiej z ponad 40-letnim doświadczeniem. Dla klientów opracowano szereg narzędzi cyfrowych, w tym Intertrac Vision, prognozujące wpływ różnych scenariuszy malowania na parametry kadłuba statku.