Duński browar w Grupie Carlsberg zredukował zużycie wody o 50%

Duński browar w Grupie Carlsberg zredukował zużycie wody o 50%

25/09/2019

Inwestycja pozwoli firmie Carlsberg odzyskiwać 90% wody zużywanej 
w browarze Fredericia i zredukować jej zużycie o połowę, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystywanej energii o 10%.

Od czasu wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO, który jest elementem strategii SAIL’22, cele Grupy Carlsberg koncentrują się na osiągnięciu ZERA emisji dwutlenku węgla i ZERA marnowania wody w browarach, w tym zmniejszenia o połowę zużycia wody w procesie warzenia piwa. Ambicją Grupy Carlsberg jest ograniczenie zużycia wody z 3,4 hl wody na hl piwa (dane bazowe z 2015 r.) do 1,7 hl /hl do roku 2030.

Po przejrzeniu dokumentacji i ewaluacji zintegrowanego łańcucha dostaw Grupy Carlsberg, browar Fredericia w Danii został wybrany jako testowy do zainstalowania stacji do recyklingu wody (total water recycling plant). Projekt zakłada redukcję zużycia wody w browarze z obecnego 2,9 hl /hl do 1,4 hl / hl, co uczyni go pierwszym browarem niemal eliminującym marnowanie wody. Unikalność tej stacja uzdatniania wody polega na wielkiej skali, która pozwala zmniejszyć znacząco wskaźnik zużycia wody oraz tym, że woda stosowana w procesach produkcyjnych, oczyszczona do standardu wody pitnej będzie zawracana i ponownie stosowana w procesach produkcyjnych np. mycie ogrzewanie, chłodzenie.

Szacuje się, że stacja uzdatniania wody przyczyni się także do zmniejszenia zużycia energii o 10% poprzez własną produkcję biogazu i recyrkulację gorącej wody. Jest to spójne z celami zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg ujętymi w programie Together Towards ZERO.

Usytuowany ok. 1,5 h drogi od Kopenhagi, browar Federicia rozpoczął swoją działalność 25 września 1979 r. Wtedy wskaźnik zużycia wody do piwa wynosił 4:1, podczas gdy globalna norma wynosiła ponad 6:1. W Fredericii, obejmującej browar, rozlewnię i terminal magazynowy, zatrudnionych jest ponad 600 osób.

Nowoczesna stacja recyklingu wody to projekt partnerski, zainicjowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego DRIP (duńskie partnerstwo na rzecz zasobooszczędnej i wodooszczędnej produkcji żywności przemysłowej – Resource and water efficient Industrial food Production). W projekt zaangażowane są nie tylko uniwersytety i dostawcy technologii, ale także duńska administracja ds. weterynarii, ochrony środowiska i żywności, gwarantując najwyższe duńskie standardy dot. żywności i środowiska.

– Stacja recyklingu wody w browarze należącym do Grupy Carlsberg jest innowacyjnym podejściem do oszczędzania wody wykorzystywanej także w procesie warzenia piwa. Projekt opiera się na nowych technologiach mających służyć poprawie wydajności zużycia wody, bazując jednocześnie na wieloletniej tradycji współpracy z duńskimi władzami ds. środowiska i bezpieczeństwa żywności, a także z wiodącymi duńskimi uniwersytetami – mówi Søren Nøhr Bak, Expertise Director z firmy consultingowej Niras.

Together Towards ZERO to program Grupy Carlsberg służący budowaniu lepszego jutra, a jednocześnie poważne wyzwanie w dobie zmian klimatu, niedoborów wody i problemów zdrowia publicznego. Na program składają się cztery cele: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i ZERO wypadków. Każdy z tych obszarów ma swoje indywidualne cele, które Grupa chce osiągnąć do 2030 roku, z okresem przejściowym w 2022.