Jak rozwiązać problemy z mieszaniem proszków?

|
Źródło informacji: Alfa Laval

Chcesz wyeliminować zbrylanie się występujące podczas rozprowadzania i rozpuszczania proszkowanych pektyn?

Przy użyciu HPM od Alfa Laval, hybrydowego mieszadła do proszków, dyspersja i rozpuszczanie pektyn są proste. HPM to jedyne mieszadło higieniczne, które jest zdolne do aspiracji proszku przy jednoczesnym pompowaniu lepkich roztworów pod ciśnieniem 4 bar lub większym – bez stosowania dodatkowych pomp. Podczas ostatnich testów HPM dla europejskiej firmy zajmującej się przetwarzaniem żywności, wyeliminowano efekt zbrylania się roztworu podczas przygotowania skoncentrowanych roztworów pektynowych używanych w przepisach owocowych.

„HPM skraca proces o 30%, jednocześnie zwiększając jakość i uzysk”, mówi Frédéric Liot, menedżer ds. branży spożywczej i rozwoju biznesowego, Alfa Laval. Dodaje: „To mieszadło do proszków zapewnia w pełni nawodnione roztwory pektynowe o stężeniu 8% lub wyższym. Roztwory są wolne od grudek i są natychmiast dostępne do dalszego przetwarzania. Rozwiązanie HPM wytwarza trwalsze roztwory pektynowe, co przekłada się na wyższy uzysk i obniżenie ogólnych kosztów pektyn”.

Dlaczego warto przetestować HPM przed zakupem

• Potwierdzona wydajność
• Potwierdzone usprawnienia w zakresie produktywności, jakości produktu, uzysku i oszczędności energii
• Potwierdzenie wartości biznesowej

Korzyści z testowania w centrum zastosowań i innowacji

• Zoptymalizowane procesy z wykorzystaniem naszej kompletnej gamy pomp, zaworów i rozwiązań do czyszczenia, mieszania oraz dyspersji
• Potwierdzone oszczędności energii i wody, zwiększone uzyski i produktywność, poprawa higieny
• Specjaliści z branży pracują wraz z Tobą nad optymalizacją procesów
• Udział w testach – osobiście lub przez zdalne połączenie na żywo

Koniec zgadywanek
Przeprowadź testy przy użyciu HPM u siebie w zakładzie produkcyjnym lub w centrum zastosowań i innowacji w zakresie obsługi cieczy Alfa Laval w Kolding w Danii. Pracując z ekspertami z branży, możesz zoptymalizować procesy mieszania proszków w oparciu o dokładne wymagania procesowe i formuły w warunkach roboczych zbliżonych do faktycznych warunków produkcyjnych.

Nie musisz być osobiście na miejscu. Możesz testować przy użyciu połączenia wideo.

Fot. Alfa Laval

Fot. Alfa Laval