Globalne badanie czynników wpływających na inwestycje i rozwój branży piwowarskiej

Globalne badanie czynników wpływających na inwestycje i rozwój branży piwowarskiej

16/10/2021

W nowym raporcie dotyczącym trendów w branży piwowarskiej, opublikowanym przez Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG), omówiono szereg czynników wpływających na globalny rynek browarniczy. Raport zawiera wiele niezwykle interesujących informacji i spostrzeżeń, które ułatwią browarom dowolnych rozmiarów budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki lepszemu rozumieniu czynników mających wpływ na branżę.

➡ Autorzy raportu wskazują na wyraźne zmiany w zachowaniu konsumentów oraz szersze kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak niedobór wody, które stanowią czynniki sprzyjające wprowadzaniu zmian i innowacji.

Raport „Jak działać skuteczniej w branży piwowarskiej”, przygotowany przez WMFTG we współpracy z powszechnie uznanym międzynarodowym ośrodkiem International Centre for Brewing Science, pokazuje przede wszystkim, w jaki sposób browary mogą osiągać przewagę konkurencyjną przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności procesów.

Znaczenie inwestycji
WMFTG dostarcza wielu dużym i znanym markom pompy sinusoidalne i perystaltyczne zapewniające maksymalnie długą pracę bez przestojów, a zarazem spełniające normy higieny i kontroli jakości obowiązujące w branży piwowarskiej. Raport podkreśla znaczenie decyzji inwestycyjnych w sektorze piwowarskim i pomaga w ich uzasadnieniu.

Rod White, mistrz piwowarski w International Centre for Brewing Science, powiedział: – Aby utrzymać konkurencyjność, browary muszą warzyć szeroką gamę gatunków piwa przy zachowaniu wysokiego poziomu efektywności procesów. Z roku na rok rośnie presja na wytwarzanie piwa o wysokiej jakości przy jak najniższym koszcie. W naszym raporcie badamy najważniejsze, globalne zmiany w branży i prognozujemy rozwój trendów na najbliższych kilka lat. Mamy nadzieję, że spostrzeżenia te okażą się przydatne dla odbiorców.

Raport pomoże browarom – dużym i małym – uświadomić sobie, że inwestując w technologie pozwalające poprawić jakość produktów i zwiększyć ogólną wydajność wykorzystywanego sprzętu, można również zredukować ilość odpadów, zwiększyć efektywność produkcji i ograniczyć koszty. Wszystkie te czynniki gwarantują osiągnięcie wyższej rentowności i zwiększenie udziału w rynku.

– Współpracując od lat z polskimi browarami, zarówno z dużymi browarami przemysłowymi, jak i z regionalnymi czy rzemieślniczymi, bezpośrednio obserwujemy wiele opisywanych w raporcie zjawisk. Na przykład, niezależnie od wielkości, browary zmagają się z problemem oczyszczania i odprowadzania ścieków, które zawierają zarówno pozostałości po procesie produkcyjnym, jak i składniki pochodzące z procesów czyszczenia kadzi, zbiorników fermentacyjnych i innych elementów instalacji produkcyjnych – powiedział Rafał Łydziński, dyrektor generalny w firmie Watson Marlow w Polsce. – Dlatego wdrożenie innowacyjnych technologii i dbanie od samego początku o wysoką jakość i powtarzalność procesów produkcyjnych pozwala zarówno na osiągnięcie bardzo wysokiej efektywności procesów i jakości produktu, ale ma także bezpośredni wpływ na gospodarkę ściekową w browarach.

➡ W raporcie podkreślono również korzyści płynące z uczenia maszynowego i Big Data w browarnictwie. Na przykład możliwe jest teraz przewidywanie zawartości alkoholu w piwie uzyskiwanym z fermentacji poszczególnych partii i wyznaczenie najlepszego momentu przejścia do następnego etapu produkcji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawy prognozowania produkcji w połączeniu z poziomymi kanałami dystrybucji, pozwala browarom zagwarantować płynność dystrybucji – a w konsekwencji zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów.