Sanden Manufacturing Poland: kompresory do klimatyzacji samochodowych

Autor:
|
www.sandensmp.pl

O planach stania się głównym zakładem produkcyjnym w koncernie Sanden, posiadającym obecnie 25% rynku produkcji kompresorów do klimatyzacji samochodowych rozmawiamy z Andrzejem Gajdzińskim, dyrektorem zarządzającym Sanden Manufacturing Poland.

Grupa Sanden jest jednym z liderów globalnego rynku kompresorów do klimatyzacji samochodowych. Czy jest to główny obszar działalności koncernu na świecie?

Rzeczywiście, Grupa Sanden zajmuje się przede wszystkim produkcją kompresorów do klimatyzacji samochodowych, kompletnych systemów klimatyzacji samochodowych oraz maszyn vendingowych i lad chłodniczych. Warto podkreślić, że obecnie korporacja Sanden posiada mniej więcej 25% udziałów w światowym rynku w produkcji kompresorów do klimatyzacji samochodowych.

Sanden Manufacturing Poland, który posiada zakład produkcyjny w Polkowicach, jest częścią dywizji motoryzacyjnej koncernu i produkuje kompresory do klimatyzacji samochodowych. Nasz zakład jest jednym z dwóch europejskich zakładów produkujących kompresory. Siostrzany oddział firmy znajduje się we Francji. Celem produkcji i działalności obu zakładów jest zapewnienie dostaw, przede wszystkim dla klientów ulokowanych w Europie. Dodatkowo we Włoszech mieści się fabryka produkująca maszyny vendingowe.

Czy koncern od początku swego istnienia stawiał przede wszystkim na produkcję kompresorów?

Koncern zmieniał się na przestrzeni lat. Jego początki sięgają roku 1943, kiedy to Kaihei Ushikubo, właściciel fabryki tekstylnej, zmienił profil zakładu. Wtedy to firma zaczęła produkcję kondensatorów oraz części sprzętu do łączności bezprzewodowej. W latach 50. produkowała dynama do lamp rowerowych oraz sprzęt gospodarstwa domowego. W roku 1970 nawiązano współpracę z amerykańskim koncernem Mitchell Corporation i rozpoczęto produkcję kompresorów do klimatyzacji samochodowych. W latach 80. Sanden zaczął rozwijać się na skalę globalną. W 1995 r. wybudowano pierwszy zakład produkcyjny w Europie, w miejscowości Rennes we Francji.

Następnie – w związku z realizacją strategii spełniania wymogów klientów w zakresie produkcji w Europie Centralnej i Wschodniej – podjęto decyzję o stworzeniu drugiej lokalizacji produkcji na terenie Europy. Dlatego też w 2004 r. powstała Sanden Manufacturing Poland w Polkowicach. Masowa produkcja kompresorów PX rozpoczęła się w październiku 2005 r. W kwietniu 2007 r. linię produkcyjną naszego zakładu opuścił milionowy egzemplarz kompresora. Warto tutaj dodać, że liczba kompresorów wyprodukowanych w Polkowicach przekroczyła już siedem milionów.

Jakie cechy i właściwości mają produkowane przez państwa kompresory? Jaki jest ich największy atut? Czym różnią się one od innych tego typu urządzeń dostępnych na rynku?

Do głównych elementów składowych kompresorów do klimatyzacji samochodowych w technologii PX, które są produkowane w Polkowicach, należą: mechanizm z krzywką sterującą, tłoki ze ślizgaczami, płyta zaworów, aluminiowe elementy obudowy, koło pasowe oraz sprzęgło. Konstrukcja kompresorów w technologii PX jest dość powszechnie stosowana na rynku klimatyzacji samochodowych przez wszystkich większych producentów tego typu elementów. Za najważniejsze zalety naszych produktów uważam przede wszystkim niską awaryjność na każdym etapie użytkowania, wysokie parametry jeśli chodzi o sprawność, niską cenę, a także związane z tym faktem niskie koszty wytwarzania.

Na jakie rynki trafiają wyroby polskiego oddziału koncernu?

Nasi główni odbiorcy to europejscy producenci samochodów. Wśród nich są takie marki jak Volkswagen, Volvo, Opel, Ford, Jaguar, Land Rover. Produkujemy również kompresory dla takich marek jak Aston Martin czy McLaren.

Nasza współpraca z tymi klientami ma w dużej mierze charakter długofalowy. Obecnie jest to zorganizowane w ten sposób, że kontrakty pomiędzy firmą Sanden a jej klientami są zarządzane poprzez centralę zlokalizowaną w Niemczech. Różnice związane z procesem kontraktowania wynikają głównie ze specyfiki działania w tym zakresie naszych klientów.

Moce produkcyjne zakładu w Polkowicach są na poziomie 1,5 mln sztuk rocznie. Czy są one w pełni wykorzystywane? Czy ten poziom jest od kilku lat stały, czy też cały czas się zmienia?

W gruncie rzeczy nasze możliwości produkcyjne osiągnęły obecnie poziom 1,6 mln kompresorów rocznie. W związku z tym taką liczbę zamierzamy wyprodukować do końca roku. Jak widać, zdolność produkcyjna naszego zakładu jest wykorzystywana w stu procentach, pracujemy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Warto podkreślić, że w przypadku Sanden Manufacturing Poland na przestrzeni lat wolumen produkcyjny wzrasta stopniowo. Nie dziwi więc fakt, że ze względu na koszty produkcji, jakość i rzetelność dostaw naszego zakładu stał się on elementem globalnej strategii Grupy Sanden, która zakłada m.in. maksymalne wykorzystanie mocy przerobowych w polskim oddziale koncernu.

Z pańskich słów wynika, że znaczenie polskiego oddziału Sanden cały czas rośnie.

Faktem jest, że od momentu rozpoczęcia produkcji staraliśmy się zdobyć uznanie w korporacji. Myślę, że dzięki kreatywności i konsekwencji naszej kadry w pełni udało nam się ten plan zrealizować. Świadczą o tym choćby zamiary dalszego rozwoju naszego zakładu, który docelowo ma realną szansę stać się kluczową jednostką Grupy Sanden w skali globalnej.

Oczywiście, istotne znaczenie ma w tym przypadku cały szereg różnych czynników – jak choćby dobre położenie pod względem logistycznym, a także lokalizacja w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Czy, mając na uwadze globalne aspiracje, planują państwo jakieś znaczące inwestycje w fabryce w Polkowicach?

Spółka Sanden Manufacturing Poland otrzymała w marcu tego roku nowe zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym nasza kolejna inwestycja będzie polegać na rozbudowie istniejącego zakładu w Polkowicach, a następnie na rozszerzeniu spektrum produkowanych komponentów do kompresorów, w których zastosowana jest najnowocześniejsza technologia.

Dlatego też w projekcie zadeklarowaliśmy poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 128,5 mln zł oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o kolejne 40 osób. Istotny jest również fakt, że mamy bardzo duże szanse na dalsze duże inwestycje w Polkowicach, nad czym aktualnie pracujemy.

Na jakim etapie realizacji jest projekt rozbudowy zakładu w Polkowicach?

Obecnie jesteśmy w fazie inwestowania, które wynika z otrzymania zezwolenia strefowego. Jednocześnie wdrażamy linię do produkcji tłoczków (piston). W tej chwili trwa ostatni etap przygotowania do rozpoczęcia produkcji masowej.

Istotą całego projektu inwestycyjnego, który realizujemy w naszym zakładzie w Polkowicach, jest uzyskanie większej elastyczności oraz obniżenie kosztu jednostkowego kompresora poprzez zastąpienie importu części produkcją własną. Będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na rozwój zakładu w najbliższych latach.

Mówił pan o wdrażanej obecnie linii do produkcji tłoczków. Czy projekty nowych rozwiązań technicznych i produkcyjnych powstają w polskim oddziale koncernu Sanden?

Na obecnym etapie rozwoju firma Sanden Manufacturing Poland nie posiada pełnej autonomii w zakresie konstrukcji nowych produktów. Główne wsparcie techniczne jest zapewnione poprzez nasze centrale technologiczne we Francji (TCF) oraz w Japonii (TCJ). Uczestnictwo polskiego oddziału w etapie projektowym polega przede wszystkim na dostarczeniu danych wejściowych, odnoszących się do nowych produktów, a także na uczestnictwie w projektowaniu ograniczonej części elementów składowych naszych wyrobów. Jednak planujemy, aby również polscy inżynierowie brali aktywny udział w pracach nad rozwojem nowych produktów.

Warto podkreślić, że w najbliższym czasie planowane jest w Polkowicach wdrożenie kolejnej generacji kompresorów w technologii PX. Produkty te charakteryzować się będą wyższym wydatkiem energii przy niższym poborze mocy podczas pracy, czyli wyższą sprawnością. Hałas pracy kompresora zostanie zredukowany w celu zapewnienia jak najwyższego komfortu podczas użytkowania systemu. Dodatkową cechą nowych wyrobów będzie kompatybilność z nowymi czynnikami chłodniczymi, co jest – naszym zdaniem – istotnym działaniem ukierunkowanym na ochronę środowiska.

Jaki wpływ na polski oddział firmy będzie miało uruchomienie nowej produkcji w Sanden Manufacturing Poland?

Jak już wspomniałem, chcemy być kluczową jednostką korporacji w skali globalnej. Na tym założeniu opiera się nasza strategia. W związku z tym myślimy o dwukrotnym zwiększeniu rzeczywistej produkcji kompresorów od 2015 r. Dlatego też głównym wyzwaniem dla firmy Sanden będzie w najbliższym czasie zwiększenie sprzedaży (a co za tym idzie, również produkcji). Przy obecnie panujących warunkach na rynku motoryzacyjnym będzie to oznaczać zwiększenie naszego udziału w rynku, gdyż trudno jest prognozować skokowy wzrost popytu na samochody.

Czy w tych planach rozwojowych problemem może być dla państwa ekspansja ze strony przemysłu chińskiego?

W tej chwili ekspansja przemysłu chińskiego może być problemem dla każdej branży. Dlatego bardzo ważnym elementem naszego działania jest przede wszystkim redukcja kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości produktów. Sanden Manufacturing Poland przeżywało już trudne chwile w roku 2008, dlatego dziś czujemy się znacznie bardziej przygotowani do reagowania na zawirowania rynkowe niż kilka lat temu.

Podkreślam, że aktualnie Sanden Corporation ma mniej więcej 25% udziału w światowym rynku kompresorów do klimatyzacji samochodowych. Naszym zdaniem czynnikami decydującymi o wyborze danego producenta – czyli w dużej mierze również nas – są przede wszystkim wysoka jakość, niska cena oraz elastyczność w odpowiadaniu na zapotrzebowanie klienta.

Czy to są główne atuty Sanden Manufacturing Poland?

W naszym działaniu istotnych jest wiele elementów. Znaczenie mają zarówno pomysły technologiczne, jak i posiadane doświadczenie, jako że prowadzą do wdrażania, rozwoju i produkcji wyrobów według najwyższych standardów obowiązujących w branży. Dodatkowo tendencja, jaka obecnie dominuje na rynku, obliguje nas do jak największej troski o środowisko naturalne, co też realizujemy poprzez tworzenie produktów oraz procesów przyjaznych środowisku.

Oprócz tego – jak myślę – źródłami sukcesu firmy Sanden Manufacturing Poland są kreatywność, elastyczność w działaniu, najwyższa jakość oferowanych produktów i usług oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Jednakże najważniejszym dla nas czynnikiem wpływającym na pozycję firmy są pracujący w niej ludzie. Nasz zakład zatrudnia obecnie mniej więcej 500 doskonale przygotowanych do pełnienia swoich zadań pracowników.Aby wspierać rozwój ich umiejętności i kompetencji, firma stosuje specyficzny system szkoleń, przystosowany do potrzeb poszczególnych grup pracowników. Co więcej, pracownicy Sanden Manufacturing Poland mogą pochwalić się wieloma sukcesami w europejskich i światowych konwencjach korporacyjnych Small Group Activity (w innych firmach zwanych na przykład kołami jakości), sprawdzających innowacyjność, kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

Motto firmy to „dostarczanie doskonałości”. Jakie ma ono dla państwa znaczenie?

Na doskonałość kompresorów marki Sanden wpływ mają zarówno pracownicy, jak i stosowane w firmie najnowocześniejsze technologie produkcyjne i bogaty know-how. „Dostarczanie doskonałości” to według nas także zindywidualizowane podejście do potrzeb poszczególnych klientów firmy oraz dostosowywanie się do specyficznych warunków i poszanowanie odrębności kulturowej państw, w których budowane są oddziały firmy. „Dostarczanie doskonałości” oznacza dla nas także poszanowanie środowiska naturalnego i minimalizowanie negatywnego na nie wpływu.

Czy w polskim oddziale firmy realizowana jest japońska kultura pracy? Jakie są jej główne elementy?

Głównym elementem japońskiej kultury pracy jest filozofia kaizen, zakładająca ciągłe doskonalenie. Działania doskonalące są niejako wbudowane w strategię firmy, a także codzienne obowiązki wszystkich jej pracowników. Kolejnym ważnym elementem jest Total Quality Management, czyli kompleksowe sterowanie jakością. Odnosi się ono nie tylko do produktu finalnego, jakim jest kompresor, ale do wszystkich procesów zachodzących w organizacji. Z Japonii firma zaczerpnęła także ideę Small Group Activity, czyli kół jakości, której głównym celem jest rozwijanie innowacyjności i kreatywności wszystkich pracowników. W kwestii zarządzania strategicznego Sanden Manufacturing Poland stosuje Hoshin Kanri (Policy Deployment) polegające na kaskadowaniu celów organizacji poprzez wszystkie szczeble kadry zarządzającej. Te czynniki wpływają na jakość elementów produkowanych w Polkowicach.