BorgWarner Poland – Lider nowoczesnych technologii w motoryzacji

|

Popyt odbiorców rynku motoryzacyjnego na wydajne, oszczędne i przede wszystkim ekologiczne technologie nieustannie wzrasta i w ciągu następnych kilku lat, zwłaszcza w Europie, to zapotrzebowanie będzie coraz większe.

Mniejsze zużycie paliwa i redukcja emisji substancji szkodliwych to wymagania stawiane przed rynkiem motoryzacyjnym na mocy dyrektywy unijnej z roku 2014. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie i wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych.

Dobrym przykładem reagowania w czasie rzeczywistym na aktualne zapotrzebowanie branży motoryzacyjnej jest działalność BorgWarner Poland sp. z o.o. Spółka jest częścią amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych. Firma specjalizuje się w produkcji turbosprężarek, układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych oraz łańcuchów rozrządu dla branży motoryzacyjnej.

Stosowane technologie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych, a równocześnie poprawiają własności jezdne.

Zakłady produkcyjne oraz nowoczesne Centrum Techniczne zlokalizowane są w pobliżu rzeszowskiego lotniska, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym.

BorgWarner Campus to obecnie trzy dywizje produkcyjne (Turbo Systems – produkcja turbosprężarek, Mors TEC – produkcja łańcuchów rozrządów, napinaczy i modułów rozrządów ze zmiennymi fazami – oraz Transmission Systems – produkcja przekładni automatycznych), a także nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe (Rzeszow Technical Center).

borg2_PP_27

Lider nowoczesnych technologii w motoryzacji
Od początku swojej działalności firma zwraca uwagę na wysoką jakość swoich produktów i procesów oraz ich zgodność z wdrożonymi systemami zarządzania, potwierdzonymi certyfikatami: ISO 9001:2008 (System Zarządzania Jakością), ISO/TS 16949:2009 (System Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym), ISO 14001:2005 (System Zarządzania Środowiskowego) oraz OHSAS 18001:2007 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy). Już w pierwszym roku obecności na polskim rynku spółka zakończyła proces certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Potwierdzeniem oferowania wysokiej jakości produktów i usług jest m.in. Złote Godło w kategorii QI ORDER, uzyskane w roku 2014.

Badania i rozwój (R&D) to jedna z najważniejszych dziedzin BorgWarner, stanowiąca podstawę funkcjonowania firmy. W 2013 r. oddano do użytku nowoczesny kompleks budynków Centrum Technicznego (Rzeszow Technical Center). Obejmuje on ponad 6,7 tys. m2 powierzchni i jest pierwszą tego typu inwestycją na Podkarpaciu. Mieszczą się tam pracownie projektowe, biura, warsztaty, stanowiska testowe oraz stacje badawcze.

Prowadzone w Centrum Technicznym prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie nowych produktów – często we współpracy z głównymi uczelniami Podkarpacia i innych regionów kraju – rozpoczynają się zwykle od zdefiniowania produktu i analizy obliczeniowej jego konstrukcji. Później następują: budowa prototypu i walidacja, testy pojedynczych podzespołów. Efektem prac jest powstanie produktu finalnego.

Konstruktorzy i inżynierowie w wyspecjalizowanych laboratoriach materiałowych i pomiarowych zajmują się projektowaniem i badaniem turbosprężarek oraz ich komponentów. Tak szeroki zakres zaangażowania pozwala inżynierom na dogłębne poznanie produktu na każdym etapie jego planowania, produkcji i wdrożenia. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 mln zł i w większości został sfinansowany ze środków własnych. Kwotę 40 mln zł pozyskano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (I.3. Wspieranie Innowacji).

borg1_PP_27

Budowanie świadomości biznesowej i inwestowanie w kapitał ludzki
Umiejętne zarządzanie i inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, a w konsekwencji do odnoszenia sukcesów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej firmy w kluczowych obszarach działalności.

Polityka zatrudnienia realizowana przez firmę opiera się na kilku filarach – określonej kulturze korporacyjnej, atrakcyjnym wynagrodzeniu, odpowiednio dopasowanym pakiecie świadczeń pracowniczych, możliwości rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Istotnym warunkiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu jest również edukacja pracowników oraz budowanie ich świadomości dotyczącej podejścia firmy do kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu, celów strategicznych, konkretnych programów i projektów.

Spółka przykłada również szczególną uwagę do profesjonalnego budowania relacji z partnerami biznesowymi, kreowania wizerunku oraz kultury korporacyjnej firmy dzięki konstruktywnym relacjom w biznesie.

Ogromną zaletą spółki jest również otwartość na wielokulturowość i wspieranie pracowników w zakresie migracji pomiędzy oddziałami korporacji na całym świecie. Co więcej, dzięki Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy BorgWarner Poland otrzymała nagrodę w ramach CEO Safety Excellence Award za przepracowanie miliona godzin bez wypadku. Spółka dąży do zbudowania zespołu specjalistów o wysokim zakresie kompetencji, który podchodzi do każdego projektu z pasją i pełnym zaangażowaniem.

Jakość kluczem do sukcesu
Producent turbosprężarek prowadzi ściśle określoną politykę ochrony środowiska, co przekłada się na większą świadomość i zaangażowanie pracowników w kwestiach takich jak segregacja odpadów i ograniczenie ich ilości, dbałość o zasoby naturalne oraz rozsądne wykorzystanie dostępnych materiałów do realizacji procesów produkcyjnych.

Dzięki wdrożonym systemom klienci z branży motoryzacyjnej, stawiający na produkty sygnowane logo BorgWarner Poland, mogą mieć pewność, że inwestują w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt w pełni przyjazny dla środowiska.

Rozmowa z Markiem Zabielskim,
dyrektorem BorgWarner Poland sp. z o.o.

Czym była podyktowana rozbudowa fabryki BorgWarner Poland w Jasionce?
Budowa nowego kompleksu obiektów przemysłowych to jeden z podstawowych elementów stałego rozwoju firmy. Umożliwia dalsze poszukiwania najlepszych rozwiązań dla sektora motoryzacyjnego. Tworzenie nowego kampusu w Polsce pozwoliło nam umocnić już i tak bardzo wysoką pozycję w branży motoryzacyjnej na rynku europejskim. Ponadto nowo wybudowane Centrum Techniczne oraz zakład produkcyjny zaspakajają rosnący popyt na wydajne, oszczędne i przyjazne środowisku technologie.
Co daje gwarancję stabilnego rozwoju i długotrwałego zajmowania pozycji lidera nowoczesnych rozwiązań motoryzacyjnych?
Tylko stały i zrównoważony rozwój jest gwarantem istnienia na rynku, a co ważne, kolejne inwestycje nie tylko zapewniają szerszą, ulepszoną ofertę dla branży motoryzacyjnej, wysoką jakość wyrobów oraz zabezpieczenie produkcji na najbliższe lata, lecz także gwarantują nowe miejsca pracy. Podstawowymi narzędziami transferu nowoczesnej wiedzy i technologii są innowacyjne, nowatorskie rozwiązania.
Jakie cele stawia przed sobą BorgWarner Poland?
Nasza pozycja lidera w trudnej i niezwykle konkurencyjnej branży motoryzacyjnej to zasługa wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego i jakościowego w zakresie procesów wytwórczych oraz biznesowych. Dzięki stabilnej strategii rozwoju firmy chcemy i staramy się budować zaufanie zarówno do marki, jak i do firmy. Przy obecnym stanie zatrudnienia – ponad 700 osób – jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie. Liczbę tę planujemy systematycznie zwiększać. Jednym z naszych stałych elementów systemu zarządzania są szkolenia. Odpowiedni poziom stabilizacji, który udało nam się osiągnąć, jest niewątpliwie zasługą wykwalifikowanej, doświadczonej i odpowiednio wykształconej kadry, dlatego nadal będziemy inwestować w ludzi.

BorgWarner Poland sp. z o.o.,
36-002 Jasionka 950,
tel. +48 17 850 88 00, fax +48 17 850 88 02,
www.borgwarner.com