Exact Systems będzie kontrolować części i samochody produkowane w Chinach

Exact Systems będzie kontrolować części i samochody produkowane w Chinach

26/02/2016

Exact Systems, firma kontrolująca części samochodowe i produkowane pojazdy, jako pierwsza polska spółka usługowa z sektora motoryzacyjnego rozpoczyna działalność w Chinach. Tylko w 2015 r. w Państwie Środka wyprodukowano i sprzedano odpowiednio 24,5 mln oraz 24,6 mln pojazdów, co czyni ten kraj największym rynkiem motoryzacyjnym na świecie.1 Chiny to dwunaste państwo, w którym Exact Systems otwiera swoją spółkę, oraz pierwsze poza Europą. W związku z nową inwestycją, firma zamierza zatrudnić w tym roku 100 osób, które będą kontrolować wyroby produkowane przez kilku producentów aut oraz dostawców części i podzespołów.

– Branża motoryzacyjna przez ostatnie lata była dynamiczną lokomotywą całej chińskiej gospodarki. I choć dane o wzroście tamtejszego PKB, na poziomie 6,9%, są najgorsze od kilku lat, to wciąż pozostają dodatnie. To samo tyczy się produkcji i sprzedaży pojazdów w Chinach. Cały czas mamy do czynienia z dynamiką, która zgodnie z prognozami, ma utrzymać się w najbliższych latach. I warto podkreślić, że mówimy tutaj nie tylko o wciąż wzrastającej lokalnej produkcji i sprzedaży marek zachodnioeuropejskich i amerykańskich, ale także rodzimych. W 2015 roku sprzedaż chińskich marek samochodów osobowych osiągnęła 8,7 mln sztuk, o 15% więcej w porównaniu roku do roku. Tym samym rodzime marki osiągnęły ponad 41% udział w całkowitej sprzedaży samochodów osobowych w Chinach. Wszystkie te elementy stanowią znakomity grunt do ekspansji na ten odległy rynek – mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems.

Paweł Gos zwraca także uwagę na rosnącą w tempie dwucyfrowym, sprzedaż detaliczną w Chinach.

– Pochodną rosnącej sprzedaży detalicznej jest wzrost konsumpcji. A to przecież także wzrost sprzedaży samochodów i związanej z nią produkcji. W końcu na rynku chińskim większość produkcji odpowiada na zapotrzebowanie krajowe – dodaje Gos.

Atrakcyjna baza firm produkujących samochody – kilka światowych OEM i kilkadziesiąt producentów części samochodowych – skusiły Exact Systems, polskiego lidera w zakresie kontroli części samochodowych, do uruchomienia pierwszej spółki pozaeuropejskiej w Chinach (Szanghaj). Dwunaste przedstawicielstwo już otrzymało zgodę lokalnego sądu rejestrowego na działanie, a w ciągu najbliższych dni otrzyma licencję biznesową Exact Systems China. Model działania spółki jest analogiczny do większości otwieranych na innych rynkach zagranicznych. Zgodnie z ideą wzrostu organicznego, Exact Systems nie przejął żadnej chińskiej spółki, lecz tworzy ją samodzielnie od podstaw.

Chcemy w możliwie jak największym procencie przenieść dobrze działający i efektywny model polski na tamtejszy grunt. Dzięki temu firmy motoryzacyjne działające w Państwie Środka, w szczególności w Szanghaju i okolicach, zyskają doświadczonego partnera w zakresie outsourcingu kontroli jakości – wyjaśnia Paweł Wieczorek, dyrektor ds. rozwoju rynków zagranicznych, odpowiedzialny m.in. za rynek chiński, węgierski i słowacki.

W tym roku Exact Systems liczy na co najmniej jeden kontrakt z producentami OEM oraz z kilkoma dostawcami części motoryzacyjnych. W sumie do końca tego roku planuje zatrudnienie około 100 osób. Skąd tak optymistyczne założenia? Firma od wielu lat współpracuje z wieloma klientami w Europie, którzy mają zakłady na terenie Chin.

– Z uwagi na owocną współpracę, producenci zapraszają nas do współpracy w swoich oddziałach w Chinach. Oczywiście każde takie rozmowy muszą być i są prowadzone na miejscu, ale otrzymujemy silne wsparcie ze strony europejskich filii tych koncernów. Ponadto mamy dobre rozeznanie w rynku dostawców ze strony partnerów chińskich, dla których wykonujemy zlecenia w wielu krajach europejskich. Od wielu lat pracujemy również z filiami chińskich zakładów zlokalizowanych w Polsce. Wszystkie te czynniki wpływają na fakt, że wchodząc na ten rynek nie czujemy się anonimowi i jesteśmy dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy w Państwie Środka – podkreśla Paweł Wieczorek.

Producenci, którzy współpracują z Exact Systems w Europie, mogą zlecać firmie kontrakty w Chinach. Oczywiście, jak każdy tamtejszy sektor, również branża kontroli części, ma swoich liderów oraz firmy, które wykonują usługi w tym zakresie. Są to zarówno rodzime przedsiębiorstwa, w większości bez zasięgu światowego, oraz firmy ze Starego Kontynentu.

Dzięki naszej obecności na rynku chińskim będziemy mogli wspierać także polskich dostawców, którzy dostarczają swoje części i komponenty do chińskich producentów samochodów. Taka pomoc dziesięć tysięcy kilometrów od macierzystych zakładów może okazać się nieocenionym patriotycznym wsparciem i podnosić konkurencyjność polskich fabryk – dodaje Paweł Gos.

Grupa Kapitałowa Exact Systems umacnia swoją pozycję na rynku kontroli jakości części samochodowych. Każdego dnia, do pracy w jedenastu krajach (Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Rosja, Wielka Brytania, Turcja, Rumunia, Węgry, Belgia, Holandia) firma deleguje niemal 5 tys. kontrolerów jakości. Zarząd Exact Systems podkreśla, że ekspansja na rynki zagraniczne ma swoje pozytywne odbicie w wynikach finansowych.

– Niemal połowę przychodów całej Grupy Kapitałowej Exact Systems generują nasze spółki zagraniczne. Chiny to pierwszy kraj pozaeuropejski, w którym rozpoczynamy działalność, i liczymy, że docelowo będzie naszym drugim albo trzecim rynkiem, generującym największe zyski. Pracujemy też nad planem dalszego rozwoju w miejscach gdzie kontrola części motoryzacyjnych stanowi atrakcyjną i niezagospodarowaną niszę – mówi Paweł Gos.

Więcej informacji o firmie dostępnych jest pod adresem: www.exactsystems.pl

1 Źródło: http://www.caam.org.cn/AutomotivesStatistics/20160120/1305184266.html