Regeneracja i przebudowa wymienników płytowych uszczelkowych

Regeneracja i przebudowa wymienników płytowych uszczelkowych

15/09/2016
Artykuł promocyjny
Autor:
|
pl.tranter.com

Wymienniki płytowe są coraz powszechniej stosowane w różnych instalacjach: od typowych instalacji ciepłowniczychklimatyzacyjnych, przez instalacje w przemyśle maszynowym i metalurgicznym oraz w energetyce jako chłodnice oleju i wymienniki separujące obiegi wodne, po instalacje w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Mimo że w wielu zastosowaniach mają opinię bezobsługowych, to właściwa eksploatacja wymienników płytowych wymaga okresowego ich czyszczenia i wymiany elementów, głównie uszczelek.

Czysta powierzchnia płyt wymiennikowych jest warunkiem osiągnięcia projektowych parametrów pracy wymiennika. Osad na płytach tworzy warstwę izolującą medium od płyty, pogarszając współczynnik wymiany ciepła i powodując spadek osiągów wymiennika.

tranter

W niektórych wypadkach można stosować chemiczne płukanie wymiennika bez jego rozbierania, lecz optymalnym sposobem usunięcia osadów jest demontaż pakietu płyt, ich wyczyszczenie i ponowny montaż [patrz Zdjęcie 1.]

tranter

Zdjęcie 1. Konstrukcja wymiennika płytowego uszczelkowego umożliwia łatwy dostęp do obu przestrzeni celem ich wyczyszczenia

Z czasem zużyciu ulegają uszczelki. Czas ten jest uzależniony od warunków pracy, ale niestety zawsze ograniczony. Jego przekroczenie może prowadzić do awarii i związanej z tym nieplanowanej przerwy w produkcji lub też pogorszenia się jakości produktów finalnych [patrz Zdjęcie 2.]

tranter

Zdjęcie 2. Wymiana uszczelek

Firma Tranter International AB wprowadza specjalną ofertę na wymianę kompletnych pakietów płyt, co znacząco przyśpiesza czas serwisu oraz praktycznie pozwala na przywrócenie wymiennika do stanu fabrycznie nowego [patrz Zdjęcie 3.]

tranter

Zdjęcie 3. Firma Tranter dostarcza pakiety nowych płyt z przymocowanymi uszczelkami – są one gotowe do zabudowy w ramie

ZALETY STOSOWANIA WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH USZCZELKOWYCH

Dużą zaletą wymienników płytowych uszczelkowych jest możliwość ich adaptacji do zmieniających się warunków pracy. Przez ujęcie lub dodanie płyt, a czasem zmianę ich typu optymalizujemy proces wymiany ciepła, jaki zachodzi w wymienniku, podnosząc efektywność wymiany ciepła.

Kilkanaście tysięcy wymienników sprzedanych na polskim rynku pod nazwami: ZUP Nysa, ReHeat, SWEP-Termatrans, Termatrans czy też Tranter zbudowanych zostało z wykorzystaniem płyt i uszczelek produkcji szwedzkiej firmy Tranter International AB.

Wymienniki o oznaczeniach: UFX-6, UFX-7, UFX-12, UFX-18, UFX-26, UFX-42, UFX-51, UFX-60; G25, G52, G58, G102, G108, G153, G157, G322; GLD-008, GCP-009, GLD-13,

GCD-16, GXD-26, GXD-42, GXD-51, GCP-51, GCD-54, GXD-91, GXD-85 są wyposażone w płyty i uszczelki marki Tranter.

Pracownicy firmy Tranter International AB Oddział w Polsce, bazując na wieloletnim doświadczeniu, służą klientom w zakresie doradztwa, dostawy oryginalnych elementów oraz przebudowy wymienników do aktualnych parametrów pracy.

Zapraszamy do współpracy.