Enea Operator wdraża wirtualną rzeczywistość dla szkoleń w elektroenergetyce

Enea Operator, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchomili najnowszy projekt badawczo-rozwojowy, wykorzystujący technologię rzeczywistości wirtualnej.

W efekcie prac powstanie system, którego celem będzie zwiększanie kompetencji pracowników służb technicznych Enei Operator przy zastosowaniu gogli wirtualnych. Jest to nowatorskie wykorzystanie VR w elektroenergetyce, jedno z pierwszych w Europie wdrażanych na tak szeroką skalę.

Nowoczesna technologia umożliwi szkolenie pracowników poprzez specjalną aplikację VR. Oprogramowanie będzie stworzone i skonfigurowane według potrzeb Enei Operator. Projekt zakłada również rozwój aplikacji i jej aktualizację wraz z upływem czasu.

Po założeniu gogli wirtualnych i specjalnych kontrolerów, elektromonter będzie poruszał się wewnątrz trójwymiarowego modelu cyfrowego, odzwierciedlającego na przykład Główny Punkt Zasilający (GPZ), bądź stację transformującą średnie napięcie na niskie (SN/nn), w taki sam sposób, jak robi to w świecie rzeczywistym. Technologia VR umożliwi służbom technicznym bezpieczne sprawdzenie wiedzy teoretycznej w praktyce.

 
– Ważnym czynnikiem skutecznej realizacji projektów innowacyjnych jest dokonywanie rzetelnych ocen w zakresie dojrzałości technologii, perspektyw ich rozwoju oraz związanych z nimi korzyści i kosztów. Działalność B+R powinna być zorientowana na potrzeby klientów, a także na podnoszenie wewnętrznej sprawności organizacji. Dzięki takim projektom Enea Operator nieustannie zwiększa efektywność działania – powiedział Wojciech Drożdż, wiceprezes ds. innowacji i logistyki Enei Operator.

Realizacja projektu zakłada wdrożenie interaktywnych scenariuszy szkoleniowych dla piętnastu wybranych GPZ i dziesięciu stacji średniego napięcia. W wirtualnej rzeczywistości odwzorowany zostanie również ośrodek szkoleniowy Enei Operator w Łagowie, gdzie znajduje się poligon do nauki technologii prac pod napięciem.

Fot Enea Operator

Fot Enea Operator


Ważną cechą wirtualnego systemu jest jego elastyczność, polegająca na wykorzystaniu skanów 3D umożliwiających rozszerzenie treści o nowe scenariusze szkoleniowe i obiekty infrastruktury. Ponadto system podczas szkolenia będzie mógł symulować nietypowe sytuacje na urządzeniach elektroenergetycznych, których służby techniczne nie mogą przećwiczyć w realnym świecie.

Wprowadzenie nowoczesnego systemu wykorzystującego technologię trójwymiarowych skanów rzeczywistych ułatwi służbom technicznym Enei Operator prace konserwacyjne i inwestycyjne. Takie działanie z pewnością przełoży się bezpośrednio na krótsze przerwy w zasilaniu dla klientów.

Wirtualna rzeczywistość to technologia informatyczna, której dynamiczny rozwój nie zaskakuje już nikogo. Na ten moment skutecznie możemy do niej przenieść ruchy naszych rąk. Powstają także specjalne bieżnie, dzięki którym w świecie wirtualnej rzeczywistości możemy poruszać się dokładnie w taki sam sposób jak robimy to w świecie rzeczywistym. Uważam, że VR to technologia niezwykle przydatna w branży energetycznej, z której potencjału musimy nauczyć się korzystać–powiedział Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator.

Projekt wdrożenia „Elastycznego systemu zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego „Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów” wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny budżet projektu wynosi 6,4mln zł, w tym 3 mln zł dotacji i zawiera koszty badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Źródło: Enea Operator