Vortex energy buduje trzy parki wiatrowe o mocy 140 megawatów

Firma rozwijająca projekty vortex energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie kupiła spółkę KWE Sp z o.o. (Konin Wiatr Energia). Przedsiębiorstwo jest spółką Joint Venture powstałą przy współpracy dewelopera projektów Global Wind Energy Sp. z o. o. oraz drugiego co do wielkości polskiego operatora kopalni węgla brunatnego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. Wraz z kupnem vortex energy przejmuje od KWE trzy projektowane parki wiatrowe: Kazimierz Biskupi, Jóźwin 2A i Jóźwin 2B w Centralnej Polsce.

Park Wiatrowy w Dobrzyniu. vortex energy zrealizował łącznie 310,9 MW mocy z energii odnawialnych

Park Wiatrowy w Dobrzyniu. vortex energy zrealizował łącznie 310,9 MW mocy z energii odnawialnych

Uruchomienie parku wiatrowego Kazimierz Biskupi planowane jest na początku 2017r. Parki wiatrowe JOZ 2A i JOZ 2B zostaną oddane do eksploatacji prawdopodobnie w 2018r. bądź 2019r. Łączna moc wspomnianych trzech parków wiatrowych wynosić będzie 140 megawatów. Na tych terenach wydobywano wcześniej węgiel brunatny. Ponieważ planowane lokalizacje nie są więc ani zalesione ani też nie znajdują się w pobliżu terenów o funkcji mieszkaniowej, idealnie nadają się do wykorzystania dla celów energetyki wiatrowej: turbiny wiatrowe zyskują bowiem na stałej wydajności wiatrowej i niskim efekcie zacienienia. Ponadto ograniczone jest tu prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów z pobliskimi mieszkańcami spowodowanych zjawiskiem efektu migotania cienia oraz potencjalnych uciążliwości wynikających z hałasu.

Optymalizacja produkcji

Korzystanie z gruntu jest już zabezpieczone stosownymi umowami. Ponadto spółka KWE przeprowadziła już badania geologiczne i środowiskowe, jak również pomiary wiatru. „Po zakupie udziałów oraz przejęciu kierownictwa przedsiębiorstwem rozpoczniemy rozwój parków“, mówi Adam Pantkowski, prezes polskiej spółki vortex energy Polska Sp. z o. o.

W pierwszej kolejności firma rozwijająca projekt przeanalizuje surowe dane uzyskane z pomiarów wiatru oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas badań, a następnie rozpocznie się proces uzyskiwania dalszych zgód administracyjnych i proces budowlany. „Naszym największym wyzwaniem będzie optymalizacja produkcji“, dodaje Pantkowski.