REMZAP – remonty i utrzymanie ruchu instalacji technologicznych

Autor:
|

REMZAP zakończył wiele procesów inwestycyjnych, które pozwalają na szybszą i bardziej elastyczną realizację zleceń. Współpraca z PROZAP uzupełniła ofertę o realizacje projektów pod klucz.

„Inwestycje ostatnio przeprowadzone w firmie dały nam możliwość skrócenia czasu realizacji wielu zleceń. Jesteśmy również dużo bardziej elastyczni niż wcześniej. Dzięki temu klienci otrzymują atrakcyjniejsze – jeśli chodzi o czas i koszty – wyceny realizacji swoich projektów. Wśród nich są zarówno prace remontowe, modernizacyjne, jak i inwestycje pod klucz” – mówi Jerzy Wiśniewski, prezes zarządu należącej do grupy Puławy spółki REMZAP.

Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność, zarząd firmy REMZAP podjął decyzję o przeprowadzeniu szeregu procesów inwestycyjnych. Jak mówi nam prezes spółki, z jednej strony to niezbędne minimum, a z drugiej strony planowe kroki rozwoju firmy.

„Inwestowanie w wielu firmach bywa odkładane na nieokreśloną przyszłość. Firmy skupiają się na zaspokajaniu bieżących potrzeb i oczekiwań klientów, własny rozwój zaś realizują w miarę potrzeby czy wręcz konieczności, zmotywowani jakimś ważnym bieżącym zleceniem” – tłumaczy prezes Wiśniewski. Często okazuje się, że posiadane zasoby są co najmniej niewystarczające i nie wytrzymują starcia z konkurencją rynkową. Wtedy też pojawia się konieczność szybkiego wprowadzenia zmian. Goniące terminy powodują, że nakłady, jakie trzeba ponieść, by dogonić konkurencję, są bardzo duże. „Bieżące planowanie inwestycji pozwala nam na ich realizację w sposób bardziej efektywny oraz lepiej dostosowany do realiów rynkowych. I tak staramy się działać. Nie odkładamy inwestycji na przyszłość” – mówi prezes Wiśniewski. Dzięki temu firma może zaoferować klientom coraz bardziej konkurencyjne stawki realizacji zleceń. Wynika to zarówno ze skrócenia czasu realizacji zleceń, jak i optymalizacji samych procesów.

remzap2_PP_26

Nowe inwestycje – nowe możliwości – nowa oferta m.in. dla kopalni
Prezes Wiśniewski wylicza, że REMZAP wymienił praktycznie cały tabor jezdny, czyli około 20 samochodów brygadowych, transportowych i osobowych. Zakupiono nowy sprzęt do pracy na wysokościach, w tym żuraw 140 t i podnośniki koszowe, a także urządzenia transportu bliskiego. „Może nie są to narzędzia, które bezpośrednio kształtują naszą ofertę, ale stanowią istotny wkład w możliwość wykonywania prac specjalistycznych czy też realizacji zleceń dla klientów oddalonych od naszej siedziby o wiele kilometrów” – wyjaśnia prezes Wiśniewski.

Kolejne inwestycje firmy REMZAP to infrastruktura warsztatowa. Jej unowocześnianie powoduje, że praca na miejscu jest bardziej wydajna i efektywna, a późniejsze montaże u klienta można przeprowadzać sprawniej i precyzyjniej.

„W zeszłym roku zakupiliśmy ploter CNC do robót izolerskich. To znacznie zwiększyło nasze możliwości w zakresie wykonywania izolacji, instalacji technologicznych i innych elementów wymagających projektowania i wykonywania elementów z blach” – tłumaczy prezes. Lada chwila ukończona zostanie certyfikacja zmodernizowanego warsztatu remontu silników pracujących w atmosferze EX. Certyfikację przeprowadza jednostka notyfikowana. Poszerzy to ofertę firmy o usługi dla kopalni czy obiektów petrochemicznych, np. stacji benzynowych.

Nowa malarnia
„W roku 2014 oddaliśmy do użytku zmodernizowaną malarnię maszyn elektrycznych” – wylicza kolejne inwestycje prezes Wiśniewski. Modernizacja miała na celu przede wszystkim usprawnienia w zakresie BHP, ale również poprawienie wydajności i efektywności malowania remontowanych urządzeń. Ponadto od roku 2014 w firmie funkcjonuje Zespół Budowy Rozdzielnic, który już wykazuje doskonałe wyniki sprzedażowe. Ciągle rozwijana jest oferta AKPiA, a w tej dziedzinie istnieje konieczność ciągłego doskonalenia i nadążania za błyskawicznie zmieniającymi się technologiami.

Ponadto zmodernizowano halę dla usług budowlanych oraz warsztat usług izolerskich. Reorganizowane są i modernizowane również pomieszczenia magazynowe. W planach na rok 2015 jest realizacja dwóch kolejnych większych inwestycji: modernizacji ciągu antykorozyjnego, w tym zakupu i instalacji śrutowni oraz budowy komory malarskiej, a także modernizacja hali warsztatowej usług montażowych. „Ponadto inwestujemy w to, co jest największą wartością firmy, czyli w ludzi. I to zarówno w zakresie uprawnień, jak i ogólnej wiedzy specjalistycznej i menedżerskiej” – podsumowuje prezes Wiśniewski.

Komfort pracy to wyższa jakość
Kolejnym aspektem są kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, obszaru niezwykle dla firmy istotnego. „Nasza oferta to głównie świadczone przez pracowników usługi specjalistyczne, najczęściej realizowane w obszarach o wysokich zagrożeniach. Inwestycje w sprzęt, maszyny, urządzenia czy infrastrukturę są dyktowane i koniecznością, i chęcią podnoszenia standardów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pośrednio przekłada się to na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczanie wypadków wiąże się ze zmniejszaniem składki wypadkowej, zatem kalkulacja w tej kwestii jest prosta. Zamiast wydać środki na składkę wypadkową, wydajemy je na inwestycje i podnoszenie standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” – wyjaśnia prezes.

Komfort pracy pozytywnie wpływa na samych pracowników i bezpośrednio przekłada się na jakość realizowanych przez nich zadań. Dlaczego? „Możliwość pracy w dobrych warunkach, korzystania z nowoczesnych narzędzi sprawia, że pracownicy po prostu chętniej pracują. Bardziej skupiają się na zadaniu niż na warunkach pracy. Innymi słowy – możliwość sprawnego wykonania zadania w oczywisty sposób zwiększa wydajność i produktywność każdego pracownika” – obrazuje prezes Wiśniewski.

Takie podejście z kolei pozwala postrzegać samą firmę jako nowoczesną i przyjazną środowisku, która wymaga od pracownika, ale również o niego dba. To bardzo ważne nie tylko przy realizacji kontraktów z międzynarodowymi partnerami. Coraz częściej również krajowi partnerzy zwracają uwagę na spełnianie odpowiednich norm.

remzap1_PP_26

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Pracownicy firmy REMZAP w większości realizują usługi polegające na pracy na terenie zakładów przemysłowych – bezpośrednio u klienta. Są to prace przy instalacjach z mediami niebezpiecznymi – żrącymi albo wybuchowymi. Już dawno polityka nakazowo-zakazowa odeszła do lamusa. Dzisiaj świadomość pracowników związaną z ich własnym bezpieczeństwem kształtuje się inaczej. „Przede wszystkim kładziemy nacisk na kształtowanie odpowiedniej świadomości pracowników i ich postaw, uświadamianie, jaki wpływ ich praca ma na zdrowie i życie zarówno własne, jak i kolegów. Wpływ ten również istnieje w odniesieniu do bezpieczeństwa instalacji, na których pracują” – mówi prezes Wiśniewski. Tak więc odpowiednie standardy bezpieczeństwa to nie tylko zestaw reguł i niewidocznych dla pracownika zabezpieczeń. To także odpowiednia motywacja do tego, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

„W grudniu 2014 r. przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu odpowiedzialności osób kierujących pracownikami w zakresie BHP. Chodziło nam w szczególności o uświadomienie menedżerom niższego szczebla, że mogą być bezpośrednio odpowiedzialni za wszelkie zaniedbania w tym zakresie i w razie wypadku mogą ponosić odpowiedzialność nie tylko moralną, lecz także prawną. Kształtowanie standardów BHP w firmie REMZAP to kształtowanie świadomości i postaw pracowników, którzy są naszymi ambasadorami na rynku” – podsumowuje prezes firmy.

A jak wyglądają wyniki?
Już kolejny rok z rzędu spółka notuje dodatnią dynamikę przychodów. Za rok 2013 otrzymała Gazelę Biznesu, przyznawaną przez „Puls Biznesu” firmom, które odnotowały wzrost przychodów co najmniej przez trzy ostatnie lata. REMZAP ciągle zdobywa nowych klientów, a realizowane przez firmę projekty są nagradzane w konkursach.

„W listopadzie 2014 r. otrzymaliśmy Złotą Kielnię 2013 za budowę Budynku Obsługi Klienta Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, przyznaną w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Lublinie. Realizowana inwestycja prowadzona była od projektu w formule „pod klucz” i zajęła I miejsce w kategorii Budownictwo Biurowe” – mówi prezes Wiśniewski.

W roku 2014 REMZAP ukończył rozbudowę instalacji technologicznej zwiększającej moce produkcyjne z 350 t/dobę do 600 t/dobę dla firmy Indorama Ventures mieszczącej się we Włocławku. Jest to międzynarodowa firma wytwarzająca w Polsce półprodukty do butelek PET. Zakres i harmonogram robót były niezwykle napięte. „Prace prowadziliśmy 24 godz. przez 7 dni w tygodniu, koordynując działania własne z corocznym remontem prowadzonym na odstawionej instalacji. W dosyć krótkim czasie udało nam się zamontować lub zmodernizować ponad 60 aparatów oraz ponad 250 rurociągów. Współpracę z firmą Indorama Ventures kontynuujemy i w roku bieżącym będziemy realizowali dla nich kolejne prace” – mówi nam prezes Wiśniewski.

W zeszłym roku, podczas trwającego w Puławach Kongresu Polska Chemia, zarząd firmy REMZAP podpisał umowę o współpracy z siostrzaną spółką PROZAP. To uzupełniło ofertę o usługi projektowe i możliwość swobodnego podejmowania się realizacji inwestycji w formule pod klucz. „Obecnie skupiamy się na wejściu na ten rynek. Nasza szeroka oferta i współpraca z Biurem Projektowym PROZAP pozwala na realizację inwestycji o skali małej lub średniej. Przy większych zakresach robót podejmujemy współpracę z partnerami biznesowymi, czy to na zasadach podwykonawstwa, czy też tworząc konsorcja. Skoncentrowanie na tym obszarze w najbliższym okresie nie oznacza oczywiście rezygnacji z dotychczas realizowanych robót remontowych czy modernizacyjnych. Mam nadzieję, że w kolejnej naszej rozmowie będziemy mogli pochwalić się przykładami konkretnych inwestycji zrealizowanych dla naszych klientów” – podsumowuje prezes Wiśniewski.