Układy chłodzenia wody, budowa kominów, pieców przemysłowych i silosów żelbetowych
Fot. J. Niedziółka Energopomiar Sp. z o.o., za zgodą TW SA

Układy chłodzenia wody, budowa kominów, pieców przemysłowych i silosów żelbetowych

21/06/2016
Artykuł promocyjny
|

Spółka Uniserv-Piecbud została powołana w 2008 roku i działa na bazie wykwalifikowanej kadry oraz zaplecza technicznego Piecbud-Bytom SA (2003) wyodrębnionego z Piecbud SA, który na rynku istniał od 1948 roku.

Uniserv-Piecbud SA świadczy kompleksowe usługi dla przemysłu w zakresie projektowania i budowy pod klucz nowych obiektów jak również remontów i modernizacji. Ponadto jest firmą inżynierską wykonującą także ekspertyzy techniczne istniejących budowli i instalacji. Specjalnością firmy jest kompleksowe wykonanie inwestycji z zakresu układów chłodzenia wody, kominów i pieców przemysłowych, silosów żelbetowych oraz konstrukcji stalowych. Spółka realizuje swoje usługi zarówno jako generalny wykonawca, członek konsorcjum, ale również jako podwykonawca.
Klientami są polscy oraz zagraniczni inwestorzy z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa, przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego, hut stali, hut metali nieżelaznych, koksowni, cementowni, a także innych zakładów przemysłowych i produkcyjnych. Bogate doświadczenie oraz wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierów i projektantów stanowią o wiedzy i biegłości w zakresie inżynierii przemysłowej.

Układy chłodzenia wody
Głównymi obiektami układów chłodzenia wody przemysłowej są chłodnie kominowe lub wentylatorowe, pompownie, rurociągi zasilające oraz stacje uzdatniania i kondycjonowania wody chłodzącej. Posiadamy kompetencje do projektowania, dostawy i montażu każdego z ww. obiektów oraz realizujemy kompleksowe dostawy całych układów chłodzenia.

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w:

– przystosowaniu istniejących chłodni kominowych do pracy z instalacją odsiarczania spalin,
– ograniczaniu emisji hałasu przez chłodnie kominowe i wentylatorowe,
– modernizacji technologii chłodzenia w istniejących obiektach celem poprawy ich sprawności i wydajności,
– budowie powłok chłodni hiperboloidalnych przy użyciu własnej technologii rusztowań wznoszących,
– modernizacji żelbetowych konstrukcji powłok chłodni kominowych.

Kominy i piece przemysłowe
W przeciągu ostatnich lat Uniserv-Piecbud SA dostarczył kompletne pod klucz kominy dla inwestorów z różnych branż. Wykorzystujemy własne, nowoczesne i bezpieczne rozwiązania techniczne wznoszenia trzonów żelbetowych metodą ślizgową. Należymy do grona nielicznych europejskich firm oferujących kompleksowe usługi związane z odprowadzaniem spalin. Obecnie ze względu na powszechne stosowanie oczyszczania spalin, projektuje się i buduje kominy o wysokości powyżej 100 m, wznoszone właśnie metodą ślizgową. Dzięki temu powstaje budowla monolityczna bez przerw technologicznych. Niezależnie od zaangażowania w projekty związane z budową nowych obiektów oferujemy również modernizacje i remonty wszystkich typów kominów i wykładzin.

Naszą specjalizacją w zakresie kominów przemysłowych jest:
– budowa kominów żelbetowych jedno i wieloprzewodowych,
– budowa kominów z tworzyw sztucznych oraz stalowych,
– naprawy płaszcza kominów żelbetowych,
– wzmacnianie trzonów kominów matami z włókien węglowych,
– naprawy wymurówki wewnętrznej komina,
– nakładanie powłok chemoodpornych oraz wymiana różnego rodzaju wykładzin w kominach.

uniserv2_

Spółka jest kompleksowym oferentem usług związanych także z montażem mechanicznym urządzeń i zabudową wykładzin ogniotrwałych, montażem nowych i modernizacją istniejących pieców obrotowych, chłodników, separatorów, instalacji odpylania oraz transportu klinkieru, baterii koksowniczych, pieców szybowych oraz przemysłowych pieców grzewczych. Specjalistyczne prace w tym przedmiocie dotyczą wymiany materiałów ogniotrwałych i regeneracji wykładzin różnego rodzaju, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego i wymiany zużytych części wentylatorów, ich osiowania jak również szeroko rozumianych remontów i modernizacji. Nadzorujemy rozruchy pieców i urządzeń technologicznych oraz realizujemy całościowe wykonawstwo linii technologicznych dla wszystkich branż przemysłu.

Wachlarz możliwości
Uniserv-Piecbud SA oferuje szeroki wachlarz możliwości projektowych i wykonawczych obiektów przemysłowych. W naszej ofercie znajdują się także zbiorniki i silosy żelbetowe, które oprócz tradycyjnego zastosowania głównie w przemyśle cementowym i zbożowym, znajdują szerokie zastosowanie również w energetyce, w instalacjach do magazynowania biomasy, gipsu i popiołu. Warto również podkreślić, że posiadamy także własny potencjał produkcyjny konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Nasi główni klienci to firmy z takich gałęzi gospodarki jak energetyka, budownictwo, górnictwo, przemysł samochodowy, szklarski i aluminiowy. Dysponując bogatą wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednimi uprawnieniami i certyfikatami, oferujemy konstrukcje stalowe dla budownictwa, elementy ciężkich konstrukcji dla przemysłu, elementy nie ciśnieniowe kotłów dla energetyki oraz specjalistyczne elementy wyposażenia linii technologicznych. Produkujemy i montujemy między innymi konstrukcje kratowe, półprefabrykaty dla zbiorników i silosów oraz przewodów stalowych.
Wieloletnie doświadczenie, tradycje, posiadany sprzęt oraz wysoce wykwalifikowana załoga Uniserv-Piecbud S.A., pozwala na realizację nawet najtrudniejszych wyzwań. Harmonijne połączenie tych elementów z nowoczesnymi technologiami gwarantują wysoką jakość i solidność wykonawstwa.

Więcej informacji na stronie: www.uniserv-piecbud.com.pl