System bilansowania popytu i podaży energii elektrycznej

System bilansowania popytu i podaży energii elektrycznej

28/05/2020

Polska firma Konsoft opracowała innowacyjny system i nowoczesne urządzenie odczytowe do bilansowania energii elektrycznej. Jak podaje firma, Klaster24 to pierwszy na rynku system, który zdalnie odczytuje pomiary oraz bilansuje energię elektryczną w trybie ciągłym i na bieżąco i jest to system innowacyjny w skali międzynarodowej.

Celem klastrów energetycznych jest wzmacnianie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej efektywności ekonomicznej. Osiąganie tych celów jest możliwe tylko przy skutecznym bilansowaniu energii elektrycznej. Bilansowanie mocy i energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, zwłaszcza w klastrach energii jest kluczowe, aby utrzymać odpowiednią jakość i niezawodność zasilania.

Warunki sieci mogą zmieniać się dynamicznie i znacząco w ujęciu dziennym, godzinowym, a nawet kilkusekundowym. Poziom popytu na energię może również zmienić się bardzo gwałtownie, powodując niedopasowanie podaży i popytu. Wszelkie takie zachwiania mogą stanowić zagrożenie dla integralności sieci na bardzo dużych obszarach.

Naprzeciw tym trudnościom wychodzi system Klaster24, który spełnia podstawową potrzebę klastrów energetycznych tj. bilansowanie popytu i podaży energii elektrycznej wewnątrz klastra energii. Rozwiązanie przynosi również realne korzyści i oszczędności spółdzielniom energetycznym, lokalnym operatorom systemów dystrybucji oraz wszelkim strukturom, które łączą wytwórców i odbiorców energii.

Fot. Klaster24

Fot. Klaster24

Wdrożenia
Wdrożenia pilotażowe systemu zostały wykonane na licznikach w laboratorium Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. Testy wykonywane są w kilku lokalizacjach pilotażowych m.in. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku, w Parku w Suwałkach, oraz firma prowadzi rozmowy z kilkoma klastrami energetycznymi. Z powodu pandemii testy w klastrach energetycznych zostały przełożone na późniejszy okres.

Obecnie firma otrzymała dotację z PARPu 1 mln zł na rozwój systemu i cały czas stara się ukończyć poszczególne moduły systemu. Dysponują autorskim urządzeniem, które zdalnie odczytuje dane z liczników energii i na ich podstawie wykonywana jest analiza energetyczna danego obiektu, odczytywany jest profil energetyczny. Profil jest odczytywany na poziomie pojedynczych minut. Bilans energetyczny wytwórców i odbiorców energii wykonywany jest również na poziomie pojedynczych minut.

Co wyróżnia System Klaster24?
Na rynku nie ma obecnie oprogramowania do bilansowania energii, które daje klastrom takie możliwości jak Klaster24. System bilansuje energię elektryczną na poziomie pojedynczych minut uwzględniając jednocześnie dane historyczne.

Systemy działające dotychczas, jedynie monitorowały energię  na postawie miesięcznych prognoz, zaś to rozwiązanie bilansuje energię na podstawie faktycznego zużycia lub wytworzenia energii w czasie rzeczywistym

Warto podkreślić, że urządzenia pomiarowe tego systemu można podłączyć do już istniejących liczników każdego rodzaju. Brak konieczności ich wymiany przynosi kolejne, realne oszczędności klastrom i operatorom.

Wykonywany bilans jest dopasowany do wytwórców i odbiorców energii. W efekcie zastosowania tego systemu pomiaru, popyt i podaż energii można dostosować lepiej oraz efektywniej wykorzystać zasoby i odnawialne źródła energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokładniej zbilansować moc oraz na bieżąco monitorować generowaną i pobieraną energię. Bilansowanie energii odbywa się w trybie ciągłym z wielu punktów poboru energii jednocześnie.

Fot. Klaster24

Fot. Klaster24

Korzyści systemu Klaster24:

 • ogranicza koszty obsługi urządzeń, ponieważ zdalnie odczytuje dane – bez udziału pracownika;
 • umożliwia wykonywanie bilansu uczestników klastra przez koordynatora klastra energii;
 • umożliwia wykonanie rozliczeń pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii na podstawie rzeczywistych danych, a nie prognoz;
 • ułatwia rozliczanie podnajemców;
 • równoważy lokalną podaż i popyt energii elektrycznej;
 • wykrywa anomalie, błędy i sytuacje niepożądane;
 • generuje raporty zużycia energii elektrycznej oraz bilans z wielu punktów poboru energii;
 • umożliwia analizę kosztów produkcji i eksploatacji;
 • monitoruje parametru online i wysyła powiadomienia sms lub e-mail;
 • dopasowuje taryfy energii elektrycznej;
 • umożliwia efektywniejszy dobór uczestników klastra, by odpowiednio zarządzać energią
 • wskazuje zapotrzebowanie na energię i możliwości jej pokrycia
 • nie wymaga wymiany liczników na nowe – jest kompatybilny z większością elektronicznych liczników energii elektrycznej;
 • przynosi oszczędności i korzyści ekonomiczne;
 • jest tańszą alternatywą dla typowych czytników;
 • wspomaga zarządzanie mocą i energią w mikrosieciach energetycznych, tj:
 • ogranicza straty mocy w elementach sieci
 • zmniejsza poziom dobowych szczytów poboru mocy
 • dostosowuje pobór mocy do możliwości jej dostawy ze źródeł znajdujących się w mikrosieci oraz do opłat za pobieraną moc i energię elektryczną ustalanych przez OSD
 • zapewnia odpowiedni stopień opomiarowania sieci oraz zarządzania mocą i energią